September 25, 2020

VietVoters.com

My Blog about voting information for Vietnamese

Liên danh Romney và Ryan của Đảng Cộng Hoà

<![CDATA[]]>

Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 8 năm 2012 tại Norfolk VA, sau khi được Thống Đốc Virginia Bob McDonnell long trọng giới thiệu, ông Mitt Romney ứng cử viên Tổng Thống đảng Cộng Hòa đã công bố người mà ông chọn đứng phó là Paul Ryan, dân biểu Quốc Hội thuộc tiểu bang Wisconsin và đồng thời cũng là chủ tịch ủy ban Ngân Sách Hạ Viện Hoa Kỳ. Trong lời phát biểu đầu tiên, Ông Ryan đã nhấn mạnh hai điều. Một là Liên danh của Đảng Cộng Hoà hứa hẹn dành cho mọi công dân cơ hội đồng đều chứ không phải kết quả đồng đều, hưỏng thụ đồng đều theo kiểu xã hội chủ nghĩa. Hai là với số nợ công trên năm ngàn tỉ đô là, thế hệ hiện này đang để lại cho các thế hệ mai sau một tương lai đen tối, trái ngược với truyền thống của nước Mỹ là thế hệ đi trước đã để lại cho các thế hệ đi sau một tương lai tốt đẹp hơn. Trong cùng ngày, Liên danh Romney-Ryan đã tới Harris Pavilion park thuộc thành phố Mannassas VA, vận động tranh cử trước khoảng gần 10,000 người ủng hộ. Người vừa mới được chọn cho chức vụ phó Tổng Thống, ông Paul Ryan đã phát biểu: “Ngày 6 tháng 11 tới đây chúng ta sẽ lấy lại đất nước nầy để đưa Hoa Kỳ trở lại con đường cường thịnh như trước”. Ông ta nhấn mạnh chính người làm thương mại đã tạo ra công ăn việc làm chứ không phải chánh quyền.” Trước khi kết thúc phần nói chuyện của mình để giới thiệu vị Tổng Thống tương lai của Hoa Kỳ, ông Paul Ryan kết luận rằng: “Chúng ta đang phải đối diện với một sự phục hồi khó khăn nhất từ hơn 70 năm qua, nhưng quý vị là những cử tri có thể tạo ra sự thay đổi và đưa quốc gia này trở lại thành một quốc gia phát triển hùng mạnh”. Sau cùng ông Mitt Romney ngỏ lời cảm tạ những người dân khắp tiểu bang Virginia và thành phố Mannasas đã ủng hộ ông trong cuộc vận động này và hy vọng tháng 11 tới đây kết quả đảng Cộng Hòa sẽ chiến thắng vẻ vang như cuộc bầu cử năm 2010 của Thống Đốc McDonnell. HN Manassas ngày 11 tháng 8 năm 2012.

https://picasaweb.google.com/117742971386590147720/RomneyRyanManassas

]]>