FYI, CHÍNH SỰ MỸ: TRÌNH CĂN CƯỚC KHI BỎ PHIẾU 29/5/2012 Nguyễn Dương Hà BLG Đại Dương

Vietnamese Political Analysts Discussed about Showing ID when voting

Courtesy of SBTN-DC

http://youtu.be/mINyOOeDduU

]]>

By adminVV

Leave a Reply