Theo nguồn tin tiếng Anh của Ban Bầu Cử trên trang mạng của quận Clark trong tiểu bang Nevada

http://elections.clarkcountynv.gov/ElectionResults/ENR.aspx]]>

By adminVV

Leave a Reply