Theo tin Fox News poll

Kết quả các cuộc phỏng vấn được thực hiện từ ngày 11 đến 13 tháng 8 năm 2019 của Fox News Poll Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren Warren đã vượt qua Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren Bernie Sanders để giành vị trí thứ hai khi kéo 20 điểm phần trăm lên 31% của ông Joe Biden


Phương pháp luận
Các cuộc phỏng vấn được thực hiện từ ngày 11 đến 13 tháng 8 năm 2019 trong một mẫu quốc gia ngẫu nhiên gồm 1.013 cử tri đã đăng ký (RV). Số điện thoại cố định (222) và điện thoại di động (791) được chọn ngẫu nhiên để đưa vào khảo sát bằng phương pháp xác suất tỷ lệ với kích thước, có nghĩa là số điện thoại của mỗi tiểu bang tỷ lệ thuận với số cử tri ở mỗi tiểu bang.By adminVV