Theo tin Citizens Clean Elections Commission hay prnewswire.com

Clean Elections-sponsored debate getting interest from national outlet C-SPAN

Citizens Clean Elections Commission sẽ công bố Hướng dẫn giáo dục cử tri đầu tiên bằng ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ (ASL) Nữ diễn viên khiếm thính nổi tiếng và nhân vật nổi tiếng “Sesame Street” hợp tác trong phiên bản ASL mới của hướng dẫn PHOENIX Ngày 13 tháng 7 năm 2020 Citizens Clean Elections Commission (CCEC) và Arizona Commission for the Deaf and the Hard of Hearing (ACDHH) công bố phiên bản Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ ( American Sign Language – ASL) khai mạc Hướng dẫn giáo dục cử tri loại một trùng với phân phối dự kiến ​​tháng 7 của cuốn sách nhỏ in cho các hộ gia đình cử tri cho Cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới và một bản sao dự kiến ​​cho Cuộc bầu cử chung. Hướng dẫn Giáo dục Cử tri được CCEC sản xuất độc quyền và chứa thông tin quan trọng về quy trình bỏ phiếu và tuyên bố từ các ứng cử viên tranh cử cho văn phòng lập pháp và toàn tiểu bang. “Hướng dẫn giáo dục cử tri của chúng tôi là” cẩm nang “toàn diện, duy nhất giúp cử tri chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới và chúng tôi rất tự hào giới thiệu phiên bản ASL kịp thời cho cuộc bầu cử năm 2020,” Chủ tịch Galen Paton nói.. “Việc tạo ra nó không phải là một kỳ công nhỏ vì có 173 ứng cử viên trên toàn tiểu bang đã gửi một tuyên bố 200 từ để đưa vào hướng dẫn nhưng nhờ vào sự cam kết của nhân viên CCEC cũng như chuyên môn của ACDHH thì hướng dẫn ASL mới này sẽ ra mắt trong tháng này. ” Hướng dẫn Giáo dục Cử tri (The ASL Voter Education Guide – ASL) là một tập hợp các video có các cá nhân Điếc đã ký toàn bộ hướng dẫn. Các trang giới thiệu của Hướng dẫn giáo dục cử tri được khiếm thính bởi bà Linda Bove là cư dan Arizona và người đã giành được vai diễn thường xuyên trong loạt phim dài nhất của một nữ diễn viên Điếc trên truyền hình,với tư cách là Linda Librarian trên Sesame Street. Bà Bove là một thông dịch viên khiếm thính được chứng nhận trong hơn 20 năm làm ra Hướng dẫn giáo dục cử tri ASL giúp định hướng tài năng. “Phiên bản ASL của Hướng dẫn Giáo dục Cử tri Bầu cử Sạch (Clean Elections Voter Education Guide) sẽ tăng khả năng tiếp cận, trình bày thông tin quan trọng bằng ngôn ngữ ưa thích của cộng đồng khiếm thính và khiếm thính và có khả năng thiết lập một tiền lệ mới cho thông tin bầu cử trên toàn Hoa Kỳ,” bà Linda Bove nói. “Ở cấp độ cá nhân, dự án này đặc biệt có ý nghĩa bởi vì tôi đã đăng ký bỏ phiếu ở Arizona.” Phiên bản ASL của hướng dẫn có thể được xem trên trang CCEC và được diễn giải bởi Brenda Lee, tốt nghiệp Chương trình Chuẩn bị Phiên dịch viên của Đại học Phoenix (Phoenix College Interpreter Preparation Program) và là thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Phụ nữ Điếc Phoenix (hoenix Deaf Women Organization) ; Beca Bailey là Liên lạc viên Cộng đồng cho ACDHH (Community Engagement Liaison for the ACDHH) và tốt nghiệp Rochester Institute of Technology với bằng Cử nhân Khoa học về Công tác Xã hội; và Latrina Lewis là một giáo viên tiểu học kỳ cựu dành cho người điếc và khiếm thính, và nghe học sinh, trong đội ngũ nhân viên tại Trường dành cho người khiếm thính bang Arizona (Arizona State School for the Deaf and Blin.). Mỗi video trong series ASL đều có phụ đề và âm thanh. “Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng có hơn 1,1 triệu người Arizon bị điếc hoặc khiếm thính và Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ không phải là” tiếng Anh “,” Sherri Collins nói (Giám đốc điều hành, Ủy ban người khiếm thính Arizona và người cứng Thính giác – Executive Director, Arizona Commission for the Deaf and the Hard of Hearing). “ASL là một ngôn ngữ gốc và bây giờ những người thích nó có thể có được thông tin bỏ phiếu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, đó là tượng đài cho các cử tri khiếm thính và khó nghe.” Sau đó, Hướng dẫn giáo dục cử tri được in bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và được sản xuất bằng tiếng Navajo cũng như trong Phiên bản âm thanh thông qua Sun Sound of Arizona. Và bắt đầu từ năm nay, phiên bản Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ sẽ là sự bổ sung vĩnh viễn. “Thêm phiên bản ASL trong năm nay nói riêng là kịp thời vì đây là năm bầu cử tổng thống và vì nhiều văn phòng lập pháp và toàn quốc trong lá phiếu,” Paton nói. The Citizens Clean Elections Commission được thành lập bởi cử tri Arizona để khôi phục sự tham gia và niềm tin của công dân vào hệ thống chính trị của Arizona, để cải thiện sự liêm chính của chính quyền bang và thúc đẩy tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ và Arizona. Truy cập www.azcleanelections.gov để tìm hiểu thêm. The Citizens Clean Elections Commission Liên kết liên quan http://www.azcleanelections.gov/

Clean Elections Announces First-ever Adaption of Voter Education Guide in American Sign Language (ASL) Renown Deaf actress and popular “Sesame Street” personality collaborates on new ASL edition of the guide PHOENIX, July 13, 2020 /PRNewswire/ — The Citizens Clean Elections Commission (CCEC) and the Arizona Commission for the Deaf and the Hard of Hearing (ACDHH) announce the inaugural American Sign Language (ASL) edition of the one-of-a-kind Voter Education Guide to coincide with the scheduled July distribution of the printed pamphlet to voter households for the upcoming Primary Election and a planned replication for the General Election. The Voter Education Guide is produced exclusively by the CCEC and contains critical information about the voting process and statements from the candidates running for statewide and legislative office. “Our Voter Education Guide is the only non-partisan, comprehensive ‘handbook’ that helps voters prepare for the upcoming elections and we are so proud to introduce an ASL edition in time for the 2020 elections,” said Citizens Clean Elections Commission, Chairman, Galen Paton. “Its creation was no small feat because 173 candidates across the state submitted a 200-word statement for inclusion in the guide, but thanks to the commitment of the CCEC staff as well as the expertise of the ACDHH this new ASL guide debuts this month.” The ASL Voter Education Guide is an assembly of videos that feature Deaf individuals who signed the entire guide. The introductory pages of the Voter Education Guide are signed by Arizona resident Linda Bove who garnered the longest-running series regular role by a Deaf actress on television, as Linda the Librarian on Sesame Street. Ms. Bove, a Certified Deaf Interpreter for more than 20 years was instrumental in the creation of the ASL Voter Education Guide helping direct the talent. “The ASL edition of the Clean Elections Voter Education Guide increases accessibility, presents critical information in the preferred language of the deaf and hard of hearing community and has the potential to set a new precedent for election information across the U.S.,” said Linda Bove. “On a personal level, this project is especially meaningful because I am registered to vote in Arizona.” The ASL edition of the guide can be viewed on the CCEC site and is interpreted by Brenda Lee, a graduate of the Phoenix College Interpreter Preparation Program and a board member of the Phoenix Deaf Women Organization; Beca Bailey, the Community Engagement Liaison for the ACDHH and a graduate of Rochester Institute of Technology with a Bachelor of Science in Social Work; and Latrina Lewis a veteran elementary school teacher for deaf and hard of hearing, and hearing students, on staff at the Arizona State School for the Deaf and Blind. Each video in the ASL series has closed captioning and audio. “Many people are surprised to learn that there are more than 1.1 million Arizonans who are deaf or hard of hearing and that American Sign Language is not ‘signed’ English,” said Sherri Collins, Executive Director, Arizona Commission for the Deaf and the Hard of Hearing. “ASL is an original language and now people who prefer it can obtain voting information in their native language, which is monumental for Deaf and Hard of Hearing voters.” Subsequently, the Voter Education Guide is printed in English and Spanish and produced in Navajo as well as in an Audio Version through Sun Sounds of Arizona. And starting this year the American Sign Language edition will be a permanent addition. “Adding the ASL edition this year in particular is timely because it is a presidential election year and because of the many statewide and legislative offices on the ballot,” said Paton. The Citizens Clean Elections Commission was established by Arizona voters to restore citizen participation and confidence in Arizona’s political system, to improve the integrity of State government and to promote freedom of speech under the U.S. and Arizona Constitutions. Visit www.azcleanelections.gov to learn more. SOURCE Citizens Clean Elections Commission Related Links http://www.azcleanelections.gov/

https://www.prnewswire.com/news-releases/clean-elections-announces-first-ever-adaption-of-voter-education-guide-in-american-sign-language-asl-301092343.html

By adminVV