Theo tin của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam


U.S. Embassy in Hanoi
August 16 at 11:00 PM ·
Federal Post Card Application (Đơn dạng bưu thiệp liên bang – FPCA) cho phép công dân Mỹ ở nước ngoài yêu cầu cơ quan bầu cử gửi mẫu phiếu bầu cho mình qua đường thư điện tử. Để ghi danh bỏ phiếu và yêu cầu mẫu phiếu bầu xin hãy điền đơn FPCA ngay trên kênh hỗ trợ trực tuyến (https://www.fvap.gov/fpca-privacy-notice) của cơ quan FVAP. Ngoài ra quý vị cũng có thể điền đơn dạng PDF hoặc đến Bộ phận Hỗ trợ công dân của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để xin bản cứng.
The Federal Post Card Application (FPCA) provides overseas voters with an option to request that your blank ballots be delivered to you electronically. To register to vote and request your ballot, fill out the FPCA as early as possible by using FVAP’s easy online assistant (https://www.fvap.gov/fpca-privacy-notice). You may also use the fillable PDF or pick up a hard copy version from the U.S. Embassy Hanoi, American Citizen Services unit.


Cập nhật Thông tin bầu cử
Thông điệp dành cho công dân Hoa Kỳ – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (ngày 10 tháng 8 năm 2020)
Thông tin bình chọn và cập nhật
Để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020, tất cả công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài phải đăng ký với văn phòng bầu cử địa phương tại bang cư trú bỏ phiếu của họ và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt. Một cách để làm điều đó là thông qua Đơn xin cấp thẻ Bưu điện Liên bang. Cho dù quý vị là cử tri lần đầu hay đã nhận phiếu bầu và bỏ phiếu vắng mặt trong các cuộc bầu cử trước đây, văn phòng Chương trình Hỗ trợ Bầu cử Liên bang khuyến khích bạn hoàn thành FPCA mỗi năm để đảm bảo quý vị tham gia bầu cử với tư cách là một cử tri vắng mặt ở nước ngoài. FPCA hoạt động như một biểu mẫu đăng ký và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt và có thể được điền trực tuyến tại đây. Nhiều khu vực pháp lý cũng cung cấp các lá phiếu điện tử (qua fax hoặc email). Các cử tri nên tham khảo ý kiến ​​của các quan chức bỏ phiếu của họ để làm rõ các lựa chọn chuyển phát lá phiếu có sẵn cho họ và xác định thời hạn thích hợp.
Gửi lại FPCA hoặc lá phiếu của quý vị thông qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ: Quý vị có thể gửi lại FPCA đã hoàn thành hoặc lá phiếu đã ký của mình cho Hoa Kỳ bằng cách gửi chúng qua đường bưu điện hoặc gửi chúng đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.
Có thể gửi phiếu bầu tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, đơn vị Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Các lá phiếu có thể được chuyển đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày thứ Tư hàng tuần từ 8:30 sáng đến 11:30 sáng hoặc 1:30 chiều. đến 4 giờ chiều Các lá phiếu phải được đặt trong phong bì trả lại bưu phí trả tiền hoặc trong phong bì có đủ bưu phí nội địa của Hoa Kỳ để chúng có thể được chuyển đến các cơ quan bầu cử địa phương thích hợp.
Nếu quý vị gửi phiếu bầu và tài liệu bỏ phiếu qua đường bưu điện đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ thì quý vị sẽ cần hai phong bì. Gửi phong bì đầu tiên đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất theo các địa chỉ gửi thư dưới đây. Gửi phong bì thứ hai đến văn phòng bầu cử tiểu bang địa phương của quý vị và gửi FPCA hoặc lá phiếu của bạn vào bên trong. Phong bì thứ hai cần phải được trả theo bưu phí hoặc có đủ bưu phí của Hoa Kỳ để được chuyển đến văn phòng bầu cử địa phương của quý vị từ cơ sở phân loại của Hoa Kỳ, nơi nó sẽ được gửi qua đường bưu điện. Niêm phong phong bì thứ hai, đặt bên trong phong bì thứ nhất và gửi gói hàng đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất. Có thể mất đến bốn tuần để các tài liệu liên quan đến bầu cử đến được điểm đến tại Hoa Kỳ.
Quý vị có thể tải xuống và in phong bì trả phí bưu điện Hoa Kỳ tại đây.
Địa chỉ gửi thư cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Thành phố Sài gòn:
U.S. Embassy Hanoi
American Citizen Services
Consular Section
Attention: Voting Assistance Officer
VoteHanoi@state.gov
U.S. Consulate HCMC
American Citizen Services
4 Le Duan Blvd., Dist. 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Attn: Voting Assistance Officer
VoteHoChiMinhCity@state.gov
Voting information and Updates
Message for U.S. Citizens – U.S. Embassy Hanoi and U.S. Consulate General Ho Chi Minh City, Vietnam (August 10, 2020)
Voting information and Updates
In order to vote in the November 2020 elections, all overseas U.S. citizens must register with their local election office in their state of voting residence and request an absentee ballot. One way to do that is through a Federal Post Card Application. Whether you are a first-time voter or have already received ballots and voted absentee in past elections, the Federal Voting Assistance Program office encourages you to complete an FPCA each year to ensure your participation in elections as an overseas absentee voter. The FPCA acts as both a registration and absentee ballot request form and can be completed online here. Many jurisdictions also provide ballots electronically (via fax or email). Voters should consult their voting officials to clarify the ballot delivery options available to them and ascertain relevant deadlines.
Returning your FPCA or ballot through the U.S. Embassy or Consulate: You can return your completed FPCA or signed ballot to the United States by physically dropping them off or mailing them to the nearest U.S. Embassy or Consulate.
Ballots can be dropped off at U.S. Embassy Hanoi, American Citizen Services unit Monday through Thursday, between 1pm and 4pm. Ballots may be dropped off at the U.S. Consulate in Ho Chi Minh City every Wednesday between 8:30 a.m. and 11:30 a.m. or 1:30 p.m. to 4 p.m. Ballots must be placed in paid postage return envelopes or in envelopes bearing sufficient U.S. domestic postage so they may be delivered to the proper local election authorities.
If you are sending your ballots and voting materials by mail to the U.S. Embassy or Consulate, you will need two envelopes.  Address the first envelope to the nearest U.S. Embassy or Consulate at the mailing addresses below.  Address the second envelope to your local state election office and enclose your FPCA or ballot inside. The second envelope needs to be postage-paid or have sufficient U.S. postage to be delivered to your local election office from the U.S. sorting facility where it will be mailed.  Seal the second envelope, place it inside the first envelope, and mail the package to the nearest U.S. Embassy or Consulate. It can take up to four weeks for election-related materials to reach their destination in the United States.
You can download and print a U.S. postage-paid envelope here.
Mailing addresses for the U.S. Embassy Hanoi and Consulate General Ho Chi Minh City:
U.S. Embassy Hanoi
American Citizen Services
Consular Section
Attention: Voting Assistance Officer
VoteHanoi@state.gov
U.S. Consulate HCMC
American Citizen Services
4 Le Duan Blvd., Dist. 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Attn: Voting Assistance Officer
VoteHoChiMinhCity@state.gov
Learn more at the Federal Voting Assistance Program’s (FVAP) website, FVAP.gov. If you have any questions about registering to vote overseas, please contact U.S. Embassy Hanoi’s Voting Assistance Officer at VoteHanoi@state.gov and U.S. Consulate General Ho Chi Minh City at VoteHoChiMinhCity@state.gov.


https://vn.usembassy.gov/voting-information-and-updates/

By adminVV