Theo tin trong Roanoke College hay prnewswire.com


Cuộc thăm dò ý kiến ​​của Đại học Roanoke: Biden giữ vị trí dẫn đầu so với Trump ở Virginia
SALEM, Virginia
Ngày 26 tháng 8 năm 2020
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump 14 điểm phần trăm (53% -39%) ở Virginia theo The Roanoke College Poll.
Gần 90% những người ủng hộ một trong hai ứng cử viên đều rất chắc chắn về ý định bỏ phiếu của họ. Chỉ 5% nói rằng họ chưa quyết định về lá phiếu của mình và 3% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên khác. Hơn 9/10 (94%) cho biết họ rất quan tâm ai sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 và 97% nói rằng rất có thể họ sẽ bỏ phiếu.
Đa số người dân Virginia (58%) không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý công việc của mình, trong khi chỉ hơn một phần ba (37%) tán thành. Con số 37% đó là xếp hạng chấp thuận cao thứ hai dành cho Trump trong Cuộc thăm dò ý kiến ​​của Đại học Roanoke College kể từ khi ông nhậm chức và 58% liên quan đến sự không đồng ý cao nhất của ông.
Tỷ lệ thuận lợi / không thuận lợi của Trump là 37% / 55% trong khi Biden là 51% / 38%. Các con số của Trump khá nhất quán nhưng đánh giá thuận lợi của Biden đã tăng 15 điểm kể từ tháng 5, trong khi điểm bất lợi của ông giảm 1%.
Hơn 3/4 (79%) số người được hỏi cho rằng đất nước đang đi sai hướng (một hồ sơ của Roanoke College Poll), trong khi chỉ 16% cho rằng nó đang đi đúng hướng.
Về các vấn đề thì Trump hơi được ủng hộ khi làm tốt hơn nền kinh tế (50-46%) nhưng lại theo dõi Biden tệ hại trong việc xử lý các mối quan hệ chủng tộc (64% -29%), biểu tình và bất ổn dân sự (58% -36%) và trên COVID-19 (56% -38%). Các cử tri có khả năng coi kinh tế là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử (26%) trước COVID-19 (13%) với một loạt các mối quan tâm khác đăng ký dưới 10%.
“Biden duy trì vị thế dẫn đầu của mình trước Trump, nhưng sự phân chia thuận lợi / không thuận lợi của ông ấy đã cải thiện từ tháng 5”, Tiến sĩ Harry Wilson nói (giám đốc Roanoke College Poll – director of the Roanoke College Poll): . “Đối với Biden để cải thiện đánh giá thuận lợi của mình lên 15% trong khi giữ ổn định không thuận lợi là một thành tích trong chiến dịch chính trị. Anh ấy có thể đã được hưởng lợi từ Hội nghị Dân chủ và chiến dịch ‘tầng hầm’ có thể đang phát huy tác dụng. Hy vọng của Trump ở Virginia nằm ở khả năng của anh ấy để thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu trong căn cứ của mình. ”
Viện Nghiên cứu Chính sách và Ý kiến ​​đã phỏng vấn 566 cử tri có khả năng là Virginia từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 và có sai số +/- 4,1%. Kết quả và phương pháp đầy đủ có tại: https://bit.ly/3loGtIG


The Roanoke College Poll: Biden holds lead over Trump in Virginia
SALEM, Va., Aug. 26, 2020 /PRNewswire/ — Former Vice President Joe Biden leads President Donald Trump by 14 percentage points (53%-39%) in Virginia according to The Roanoke College Poll.
Almost 90% of those who support either candidate are very certain of their vote intention. Only 5% said they were undecided about their vote and 3% percent said they would vote for another candidate. More than 9 out of 10 (94%) said they care a great deal who wins the presidential election in November and 97% said it was very likely they would vote.
A majority of Virginians (58%) disapprove of the way President Trump is handling his job, while just over one-third (37%) approve. That 37% figure is the second-highest approval rating for Trump in the Roanoke College Poll since he took office, and the 58% ties his highest disapproval.
Trump’s favorable/unfavorable rating is 37%/55% while Biden is at 51%/38%. Trump’s numbers are fairly consistent, but Biden’s favorable rating is up 15 points since May, while his unfavorable declined by 1%.
More than three-fourths (79%) of respondents think the country is on the wrong track (a Roanoke College Poll record), while only 16% think it is headed in the right direction.
On the issues, Trump is slightly favored to do a better job on the economy (50-46%), but trails Biden badly on handling race relations (64%-29%), protests and civil unrest (58%-36%), and on COVID-19 (56%-38%). Likely voters see the economy as the most important issue in the election (26%) ahead of COVID-19 (13%) with a host of other concerns registering under 10%.
“Biden maintains his lead over Trump, but his favorable/unfavorable splits improved from May,” said Dr. Harry Wilson, director of the Roanoke College Poll. “For Biden to improve his favorable rating by 15% while keeping unfavorable steady is an achievement in a political campaign. He may have benefited from the Democratic Convention, and the ‘basement’ campaign may be working. Trump’s hopes in Virginia rest on his ability to drive turnout in his base.”
The Institute for Policy and Opinion Research interviewed 566 likely Virginia voters between August 9 and August 22 and has a margin of error of +/- 4.1%. Full results and methodology are available at: https://bit.ly/3loGtIG
SOURCE Roanoke College


https://www.roanoke.edu/about/news/rc_poll_politics_aug_2020

By adminVV