Theo tin Glenn Davis for LG hay prnewswire.com


Davis thông báo ra tranh cử cho chức vụ Phó Thống đốc Virginia vào năm 2021
Ủy quyền cho Glenn Davis để tìm kiếm sự đề cử của Đảng Cộng hòa cho chức vụ Phó Thống đốc của Virginia vào năm 2021
VIRGINIA BEACH, Virginia
Ngày 10 tháng 9 năm 2020
Glenn Davis là Dân biểu Tiểu Bang Virginia công bố ý định ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2021 cho chức Phó Thống đốc của Virginia.
Dân biểu Glenn Davis đã phục vụ trong Hạ viện Virginia từ năm 2014 đại diện cho người dân Virginia Beach và luôn làm việc để làm cho Virginia trở thành một nơi tốt hơn cho mọi người sống, làm việc và gia đình. Davis tập trung vào việc khôi phục tính lịch sự và tôn trọng quy trình chính trị và dẫn đầu bằng các giải pháp thông thường đặt Virginia lên hàng đầu và đạt được kết quả. Glenn có thành tích tạo việc làm ở Hampton Roads và khắp Khối thịnh vượng chung. Là một doanh nhân cho nên Glenn hiểu tầm quan trọng của việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, tạo việc làm và phát triển nền kinh tế của chúng ta.
Davis tuyên bố, “Đây không phải là thời điểm cho chính trị vô nghĩa. COVID-19 đã giáng một đòn nặng nề đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mình, thay thế việc làm bị mất và đảm bảo tất cả trẻ em trên khắp Virginia được giáo dục họ cần. Tôi đang tranh cử chức Thống đốc vì đã đến lúc phải đặt người Virginia lên hàng đầu và đạt được kết quả. Tôi sẽ dẫn dắt người dân Virginia đoàn kết, cung cấp sự lãnh đạo nghiêm túc, có ý thức chung và đưa Virginia trở lại đúng hướng. ”


Davis Announces Bid for Lieutenant Governor of Virginia in 2021
Delegate Glenn Davis to seek Republican nomination for Lieutenant Governor of Virginia in 2021
VIRGINIA BEACH, Va., Sept. 10, 2020 /PRNewswire/ — Today, Virginia State Delegate Glenn Davis announced his intentions to seek election in 2021 for Lieutenant Governor of Virginia.
Glenn Davis speaking on the House floor in the Virginia House of Delegates
Glenn Davis speaking on the House floor in the Virginia House of Delegates
Delegate Glenn Davis has served in the Virginia House of Delegates since 2014 representing the people of Virginia Beach and has always worked to make Virginia a better place for everyone to live, work and raise families. Davis is focused on restoring civility and respect to the political process and leading with common-sense solutions that put Virginia first and get results. Glenn has a strong record of creating jobs in Hampton Roads and across the Commonwealth. As a businessman, Glenn understands the importance of supporting small businesses, creating jobs, and growing our economy.
Davis stated, “This isn’t the time for pointless politics. COVID-19 has delivered a heavy blow that is affecting all of us. We must protect our health and safety, replace lost jobs, and ensure all children across Virginia receive the education they need. I am running for Lieutenant Governor because it is time to put Virginians first and get results. I will lead to unite Virginians, provide serious, common-sense leadership, and get Virginia back on track.”
Media Contact:
Aaron Evans
Email: campaign@davisforlg.com
Related Images
del-glenn-davis.jpg
Del. Glenn Davis
Glenn Davis speaking on the House floor in the Virginia House of Delegates
Related Links
Campaign Website
SOURCE Glenn Davis for LG


https://www.prnewswire.com/news-releases/davis-announces-bid-for-lieutenant-governor-of-virginia-in-2021-301127122.html

By adminVV