Theo tin KW Miller Congressional Committee (FL 18th District) hay prnewswire.com

KW Miller sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Quận 18 của tiểu bang Florida
STUART, Florida
Ngày 22 tháng 9 năm 2020
KW Miller rõ ràng đang thống nhất các cử tri Đảng Cộng hòa và Độc lập trong Khu vực Quốc hội số 18 của Florida. KW Miller đại diện cho cử tri mới của “Independent Conservatives – Bảo thủ Độc lập”. Ông cam kết tham gia Congressional House Freedom Caucus của Quốc hội khi được bầu.
KW Miller được sự ủng hộ của “Independent Conservatives – Bảo thủ Độc lập”, một phần lớn và ngày càng tăng của các đảng viên Cộng hòa đã ghi danh và cũng là một phần của các cử tri Dân chủ ôn hòa. Nhiều người dự đoán KW Miller sẽ giành được ghế quốc hội vào tháng 11 này do cử tri từ chối những người thách thức theo khuynh hướng thiên về phóng khoáng ( liberal-leaning ) là Brian Mast và Pam Keith.
Sau khi thực hiện 9 tháng phỏng vấn rộng rãi “trực tiếp” với hàng nghìn cử tri, người ta đã phát hiện ra rằng một loại cử tri mới đang xuất hiện: Bảo thủ Độc lập (Independent Conservative). Đây là những cử tri Đảng Cộng hòa lâu năm đang tố cáo chương trình nghị sự tham nhũng và nghiêng về tự do của đảng. Những cử tri này không còn muốn xác định với những gì họ công nhận là Đảng Cộng hòa Nhân danh (Republican in Name Only – RINO) căn bệnh ung thư đang ăn mòn trong Đảng.
Kết quả từ các cuộc phỏng vấn này chỉ ra rằng các cử tri Đảng Cộng hòa trước đây và hiện tại xác định nhiều hơn với các giám đốc điều hành doanh nghiệp như Donald Trump và KW Miller. Theo Rasmussen Reports, 60% cử tri Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ chọn không tham gia. Những cử tri thất vọng này đã đăng ký với tư cách là Liên kết Độc lập / Không có Đảng và là nhân tố kiểm soát ở nhiều bang xung đột bao gồm Florida. Hiện tại, hơn 25% số cử tri đã đăng ký tại Quận Quốc hội 18 của Florida được đăng ký là Độc lập.
Các đảng Cộng hòa và Dân chủ đã chứng kiến ​​tỷ lệ cử tri rời bỏ đảng của họ ngày càng tăng trong những năm gần đây. Năm 2016, Donald Trump đã đánh bật các đảng chính trị đang hấp hối bằng cách trở thành “tổng thống bên đảng hay thành phần thứ ba” đầu tiên của quốc gia. Cơ sở Bảo thủ Độc lập (Independent Conservative)mới đã xuất hiện tại các cuộc bỏ phiếu hàng loạt dẫn đến việc Trump đắc cử đã giành được sự ủng hộ và lòng trung thành vốn có của Tổng thống dành cho lứa cử tri mới này.
Vào năm 2016 thì địa hạt hay khu thứ 18 của Quốc hội trong Florida cũng phản ánh sự mất kết nối này giữa đảng và cử tri. Ví dụ như đảng Cộng hòa ở St. Lucie County tong Florida không ủng hộ đề cử của Trump cho Cuộc đua Tổng thống trong đảng Cộng hòa năm 2016. Họ không ủng hộ đề cử của Trump cho Cuộc đua tổng thống GOP năm 2016 khi phần lớn là về xác chết của một thành lập Đảng Cộng hòa rất thù địch. Lịch sử này đã không bị mất về Tổng thống Trump, Ứng cử viên Quốc hội KW Miller hoặc Cử tri Quận 18 của Florida.


KW Miller Will Win Florida’s 18th District Congressional Race
STUART, Fla., Sept. 22, 2020 /PRNewswire/ — KW Miller is clearly uniting the Republican and Independent voters in Florida’s 18th Congressional District. KW Miller represents the new “Independent Conservative” voter. He pledges to join the Congressional House Freedom Caucus when elected.
KW Miller has the support of the “Independent Conservatives,” a large and growing portion of registered Republicans and also a portion of moderate Democratic voters. Many are projecting KW Miller to win the congressional seat this November due to voters rejecting liberal-leaning challengers Brian Mast and Pam Keith.
After conducting 9 months of extensive “in person” interviews with thousands of voters it has been discovered that a new breed of voter is emerging: the Independent Conservative. These are long-time Republican voters who are denouncing the party’s corrupt and liberal leaning agenda. These voters no longer wish to identify with what they recognize as the Republican in Name Only (RINO) cancer eating away at the party.
Results from these interviews indicate that former and current Republican voters identify more with business executives like Donald Trump and KW Miller. According to Rasmussen Reports, 60% of likely Republican voters are opting out. These disenchanted voters have registered as Independent/No Party Affiliation and are the controlling factor in many swing states including Florida. Currently, over 25% of the registered voters in Florida’s 18th Congressional District are registered as Independent.
The Republican and Democrat parties have seen increasing rates of voters leaving their parties in recent years. In 2016, Donald Trump knocked the dying political parties for a loop by becoming the nation’s first “third-party president.” The new Independent Conservative base showed up at the polls in mass resulting in the election of Trump earning the President’s inherent support and loyalty for this new breed of voter.
In 2016, Florida’s 18th Congressional District reflected this disconnect between party and voter as well. For example, the Republican party in St. Lucie County, Florida did not support Trump’s nomination for the 2016 GOP Presidential Race. They did not support Trump’s nomination for the 2016 GOP presidential Race, which was largely over the dead body of a very hostile Republican establishment. This history has not been lost on President Trump, Congressional Candidate KW Miller or Florida’s 18th District Voters.
Contact:
KW Miller Congressional Committee
Florida 18th Congressional District
Contact: KW Miller
Website: www.kwmillerforcongress.com
Email: 248070@email4pr.com
Phone: 561-313-1353
SOURCE KW Miller Congressional Committee (FL 18th District)https://www.prnewswire.com/news-releases/kw-miller-will-win-floridas-18th-district-congressional-race-301136069.html

By adminVV