Theo tin Long Island University hay prnewswire.com

Cuộc thăm dò ý kiến ​​quốc gia của Đại học Long Island: Người Mỹ nghĩ gì trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên được dự đoán cao
BROOKVILLE, NY
Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến ​​của Đại học Long Island về chính sách, thăm dò ý kiến ​​và phân tích cuộc thăm dò trước cuộc tranh luận quốc gia đã được công bố vào trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên cho Cuộc bầu cử 2020 .
DỰ ĐOÁN XEM CAO
Kết quả thăm dò quốc gia cho thấy 75% người Mỹ đang theo dõi sát sao tin tức về các ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Dự kiến ​​sẽ có một lượng người xem cao với 78% người Mỹ nói rằng họ có kế hoạch theo dõi Tổng thống Donald Trump tranh luận với cựu Phó Tổng thống Joe Biden vào thứ Ba ngày 29 tháng 9 năm 2020.
BIDEN ĐANG DẪN ĐẦU:
BIDEN 48%; TRUMP 30%; Chưa Quyết Định 10%; Các Ứng Cử Viên Khác 5%
Tầm quan trọng của các cuộc tranh luận tổng thống được biết đến rộng rãi để ảnh hưởng đến cử tri. Trước khi các cuộc tranh luận tổng thống bắt đầu vào tối thứ Ba thì người Mỹ đã được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho ai nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay. Những người được hỏi cho biết hôm nay họ sẽ bỏ phiếu cho Biden (48%), Trump (30%) và một ứng cử viên khác (5%). Thêm 10% số người được hỏi cho biết họ chưa quyết định và 6% nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay. Những người được hỏi cũng tin rằng Biden sẽ làm tốt hơn trong cuộc tranh luận. Trong số những người được hỏi thì 43% người Mỹ tin rằng Biden sẽ khá hơn trong cuộc tranh luận trong khi 32% tin rằng Trump sẽ khá hơn.
KINH TẾ LÀ MỘT VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI VOTE
Trong khi nhiều lý do đã được đề cập, một vấn đề quan trọng nhất trong việc quyết định cách thức bỏ phiếu giữa những người được hỏi là nền kinh tế (26%). Theo sát phía sau là bất bình đẳng chủng tộc (13 phần trăm), chăm sóc sức khỏe (11 phần trăm), coronavirus (10 phần trăm), và luật pháp và trật tự (10 phần trăm). Những người Mỹ trong độ tuổi từ 30 đến 60 và những người có thu nhập hộ gia đình cao hơn cho biết nền kinh tế ở mức cao hơn là vấn đề quan trọng nhất so với các nhân khẩu học khác. Người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 29 báo cáo bất bình đẳng chủng tộc ở mức cao gấp đôi so với tỷ lệ nhân khẩu học ở độ tuổi khác (24 phần trăm).
TÂM LÝ ĐÃ LÊN
Trong số những người được hỏi, đa số người Mỹ (73%) nói rằng họ nghĩ đến lá phiếu bầu cử của họ, trong khi 14% nói rằng họ có thể thay đổi ý định và 13% nói rằng họ không chắc chắn.
VOTER LIKELIHOOD
Trong số những người được hỏi, 87% cho biết họ có khả năng sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 (tổng số có khả năng là 1.314 cử tri).
BẦU CỬ NỘI BỘ – PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN
Trong số những người được hỏi, 47% người Mỹ cho biết họ có kế hoạch bỏ phiếu trực tiếp, 36% dự định gửi thư trong lá phiếu của họ và 17% nói rằng họ vẫn không chắc chắn. Người Mỹ trên 60 tuổi có kế hoạch gửi thư trong lá phiếu của họ với tỷ lệ cao hơn so với các nhóm nhân khẩu học khác.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Cuộc thăm dò trực tuyến của Trung tâm Chính sách, Thăm dò và Phân tích tại Đại học Long Island Steven S. Hornstein được thực hiện thông qua SurveyMonkey từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2020 trong số 1.508 người lớn từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Những người trả lời cho cuộc khảo sát này được chọn từ gần ba triệu người tham gia khảo sát trên nền tảng SurveyMonkey mỗi ngày. Dữ liệu cho tuần này đã được tính theo tuổi, chủng tộc, giới tính, giáo dục và địa lý bằng cách sử dụng Khảo sát cộng đồng người Mỹ của Cục điều tra dân số để phản ánh thành phần nhân khẩu học của Hoa Kỳ. Ước tính lỗi được mô hình hóa cho khảo sát này là cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm.


Long Island University National Poll: What Americans Think Before Highly Anticipated First Presidential Debate
BROOKVILLE, N.Y., Sept. 28, 2020 /PRNewswire/ — Results of a breaking Long Island University Steven S. Hornstein Center for Policy, Polling and Analysis pre-debate national poll were announced on the eve of the first presidential debate for Election 2020.
HIGH VIEWERSHIP EXPECTED
National poll results found that 75 percent of Americans are following closely news about candidates for the 2020 presidential election. A high viewership is expected with 78 percent of Americans saying they plan to tune into watch President Donald Trump debate former Vice President Joe Biden on Tuesday, Sept. 29, 2020.
BIDEN IN THE LEAD:
BIDEN 48%; TRUMP 30%; UNDECIDED 10%; ANOTHER CANDIDATE 5%
The importance of presidential debates is widely known to influence voters. Before the presidential debates kick off on Tuesday evening, Americans were asked who they would vote for if the election were held today. Respondents said they would vote today for Biden (48 percent), Trump (30 percent), and another candidate (5 percent). An additional 10 percent of respondents said they were undecided and 6 percent said they wouldn’t vote if the elections were held today. Respondents also believe that Biden will do a better job in the debate. Among respondents, 43 percent of Americans believe that Biden will do a better job in the debate, while 32 percent believe that Trump will have a stronger performance.
ECONOMY IS THE ONE ISSUE THAT MATTERS MOST FOR VOTERS
While a variety of reasons were mentioned, the one issue that mattered most on deciding how to vote among respondents was the economy (26 percent). Following close behind was racial inequality (13 percent), health care (11 percent), coronavirus (10 percent), and law and order (10 percent). Americans between the age of 30 and 60 and those with higher household income reported the economy at a higher rate as the most important issue than other demographics. Americans between the age of 18 and 29 reported racial inequality at double the rate of other age demographics (24 percent).
MINDS MADE UP
Among respondents, the majority of Americans (73 percent) say their mind is made up on their election vote, while 14 percent say they might change their minds and 13 percent say they aren’t sure.
VOTER LIKELIHOOD
Among the respondents, 87 percent said they are likely to vote in the November elections (1,314 total likely voters).
IN-PERSON VOTING – METHOD OF CHOICE
Among the respondents, 47 percent of Americans said they plan to vote in person, 36 percent plan to mail in their ballot, and 17 percent said they still aren’t sure. Americans over the age of 60 plan to mail in their ballot at a higher rate than other demographics.
METHODOLOGY
This Long Island University Steven S. Hornstein Center for Policy, Polling & Analysis online poll was conducted through SurveyMonkey from September 24-26, 2020 among a national sample of 1,508 adults ages 18 and up. Respondents for this survey were selected from the nearly three million people who take surveys on the SurveyMonkey platform each day. Data for this week have been weighted for age, race, sex, education, and geography using the Census Bureau’s American Community Survey to reflect the demographic composition of the United States. The modeled error estimate for this survey is plus or minus 3.5 percentage points.
ABOUT THE LONG ISLAND UNIVERSITY STEVEN S. HORNSTEIN CENTER FOR POLICY, POLLING, AND ANALYSIS
The Long Island University Steven S. Hornstein Center for Policy, Polling, and Analysis conducts independent polling, empirical research, and analysis on a wide range of public issues. Our studies inform the public and policy makers about critical issues, attitudes, and trends shaping the world. Faculty and scholars from all schools of study at Long Island University participate in data collection and analysis. Visit liu.edu/Hornstein for more information and results from the pre-debate national poll.
ABOUT LONG ISLAND UNIVERSITY
Long Island University, founded in 1926, continues to redefine higher education, providing high quality academic instruction by world-class faculty. Recognized by Forbes for its emphasis on experiential learning and by the Brookings Institution for its “value added” to student outcomes, LIU offers over 250 degree programs, with a network of 270,000 alumni that includes industry leaders and entrepreneurs across the globe. Visit liu.edu for more information.
SOURCE Long Island University
Related Links
www.liu.eduhttps://www.prnewswire.com/news-releases/long-island-university-national-poll-what-americans-think-before-highly-anticipated-first-presidential-debate-301139161.html

By adminVV