Theo tin Florida International University hay prnewswire.com


Cuộc thăm dò của FIU Cuba: Hầu hết người Mỹ gốc Cuba ủng hộ Tổng thống Trump và các chính sách của ông, sẽ bỏ phiếu để bầu lại ông
FIU
Ngày 02 tháng 10 năm 2020
MIAMI, ngày 2 tháng 10 năm 2020
Đa số người Mỹ gốc Cuba ủng hộ Tổng thống Donald Trump và có kế hoạch bỏ phiếu cho ông vào tháng 11, theo Cuộc thăm dò mới nhất của FIU Cuba.
Họ đánh giá cao Trump về việc ông xử lý các vấn đề quốc gia quan trọng như cuộc khủng hoảng COVID-19, nhập cư, chăm sóc sức khỏe, chính sách Cuba, chính sách Trung Quốc và nền kinh tế, và các đánh giá hỗn hợp nhưng vẫn ủng hộ về việc ông xử lý các mối quan hệ chủng tộc và các cuộc biểu tình quốc gia. Cuộc thăm dò ý kiến ​​về Cuba, dự án nghiên cứu lâu nhất đo lường dư luận của người Mỹ gốc Cuba, cũng cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với các chính sách theo chủ nghĩa biệt lập và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba.
“Người Cuba vẫn là nhóm dân tộc thiểu số của Đảng Cộng hòa và giống như phần lớn đảng viên Cộng hòa trên khắp đất nước, họ ủng hộ Tổng thống Trump và cách tiếp cận của chính quyền ông ấy để điều hàng,” Guillermo Grenier nói, (điều tra viên chính của dự án và là chủ tịch của Khoa Nghiên cứu Toàn cầu và Văn hóa Xã hội) trong Steven J. Green School of International and Public Affairs, nhà tài trợ chính của cuộc thăm dò. “Ông ấy nhận được điểm cao trong việc xử lý tất cả các vấn đề quốc gia quan trọng được đo lường cũng như cách xử lý chính sách của Cuba và sẽ nhận được đa số phiếu ủng hộ của người Mỹ-Cuba trong Ngày bầu cử.”
Tổng cộng 1.002 người Mỹ gốc Cuba đã được thăm dò ý kiến ​​từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8. Biên độ sai sót của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3,1 phần trăm. Cuộc thăm dò do Grenier và Qing Lai là phó giáo sư xã hội học tại Khoa Nghiên cứu Văn hóa Xã hội và Toàn cầu thực hiện.
Sự ủng hộ đối với lệnh cấm vận đã dao động trong ba thập kỷ qua. Cuộc thăm dò năm 2020 cho thấy 60% người Mỹ gốc Cuba ủng hộ chính sách này khi tiếp tục xu hướng tăng lên được thấy ban đầu trong cuộc thăm dò năm 2018. Đây là mức ủng hộ cao nhất kể từ năm 2007. Những người Mỹ gốc Cuba trẻ tuổi hơn có nhiều khả năng phản đối lệnh cấm vận hơn (46%) cũng như những người Mỹ gốc Cuba không sinh ra ở Cuba (50%) và đăng ký đảng Dân chủ (72%). Sự ủng hộ chung đối với lệnh cấm vận được thể hiện đồng thời với quan điểm của 71% dân số rằng lệnh cấm vận không phải là một chính sách hiệu quả.
“Có sự hỗ trợ mạnh mẽ để tạo cơ hội cho đối kháng,” Grenier nói. “Câu chuyện chính trị khuyến khích sự tham gia đã được thay thế bằng một câu chuyện khích lệ sự cô lập của Cuba. Đây là một câu chuyện quốc gia và người dân Cuba nhạy cảm với nó hơn các nhóm khác ”.
Grenier và Lai mô tả các khuynh hướng trong kết quả cuộc thăm dò là ủng hộ “chính sách củ cà rốt” (cam kết) hoặc “chính sách cây gậy” (cô lập).
Khi nói đến “các chính sách của cây gậy”, 73% số người được hỏi ủng hộ các chính sách được thiết kế để thúc đẩy thay đổi chế độ bằng cách gây áp lực tối đa lên chính phủ Cuba.
Trong trại “chính sách củ cà rốt”, các nhà xã hội học ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc đình chỉ các lệnh cấm vận trong cuộc khủng hoảng COVID-19 (61 phần trăm), sự ủng hộ cao đối với các biện pháp can dự như bán thực phẩm (69 phần trăm) và thuốc men (74 phần trăm). ), và ủng hộ mạnh mẽ các chính sách được thiết kế đặc biệt để cải thiện phúc lợi kinh tế của người dân Cuba trên hòn đảo (70%).


FIU Cuba Poll: Most Cuban Americans support President Trump and his policies, will vote to re-elect him
NEWS PROVIDED BY
Florida International University
Oct 02, 2020, 13:32 ET
MIAMI, Oct. 2, 2020 /PRNewswire/ — A majority of Cuban Americans support President Donald Trump and plan to vote for him in November, according to the latest FIU Cuba Poll.
They gave Trump high marks on his handling of key national issues such as the COVID-19 crisis, immigration, health care, Cuba policy, China policy and the economy, and mixed but still supportive reviews on his handling of race relations and national protests. The Cuba Poll, which is the longest-running research project measuring Cuban American public opinion, also found increased support for isolationist policies and for the U.S. embargo on Cuba.
“Cubans remain a majority Republican ethnic group and like the majority of Republicans throughout the country, they are supportive of President Trump and his administration’s approach to governing,” said Guillermo Grenier, the principal investigator on the project and chair of the Department of Global and Sociocultural Studies in the Steven J. Green School of International and Public Affairs, the primary sponsor of the poll. “He receives high marks on handling all of the measured key national issues as well as his handling of Cuba policy and will receive a strong majority of the Cuban-American vote on Election Day.”
A total of 1,002 Cuban Americans were polled from July 7 to Aug. 17. The poll’s margin of error is plus or minus 3.1 percent. The poll was conducted by Grenier and Qing Lai, associate professor of sociology in the Department of Global and Sociocultural Studies.
Support for the embargo has fluctuated over the past three decades. The 2020 poll found 60 percent of Cuban Americans support the policy, continuing an upward trend seen initially in the 2018 poll. This is the highest level of support since 2007. Younger Cuban Americans are more likely to oppose the embargo (46 percent) as are Cuban Americans who were not born in Cuba (50 percent) and registered Democrats (72 percent). The general support for the embargo is expressed simultaneously with the view, by 71 percent of the population, that the embargo has not been an effective policy.
Grenier and Lai characterized the tendencies in the results of the poll as either supporting “policies of the carrot” (engagement) or “policies of the stick” (isolation).
When it comes to the “policies of the stick,” 73 percent of respondents support polices that are designed to promote regime change by putting maximum pressure on the Cuban government.
In the “policies of the carrot” camp, the sociologists noted the strong support for suspending embargo sanctions during the COVID-19 crisis (61 percent), high support for engagement measures such as selling of food (69 percent) and medicines (74 percent), and strong support for policies designed specifically to improve the economic well-being of Cubans on the island (70 percent).
Florida International University’s Cuban Research Institute (CRI) began sponsoring the Cuba Poll in 1991.
The full story is here.
Media Contact:
Madeline Baró
305-348-2234
mbaro@fiu.edu
news.fiu.edu
@FIUNews
SOURCE Florida International University
Related Links
http://fiu.edu


https://news.fiu.edu/2020/fiu-cuba-poll-most-cuban-americans-support-president-trump-and-his-policies,-will-vote-to-re-elect-him

By adminVV