Theo tin Florida International University hay prnewswire.com


Cuộc thăm dò bầu cử của IBD / TIPP cho thấy Trump thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua Tổng thống; Biden dẫn đầu chỉ 2,7 điểm
Dữ liệu cho thấy cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên đã khiến 19% cử tri thay đổi lá phiếu của họ theo cuộc thăm dò bầu cử tổng thống chính xác nhất trong bốn chu kỳ qua
Ngày 05 tháng 10 năm 2020
LOS ANGELES
Trong cuộc thăm dò bầu cử mới của IBD / TIPP nhận thấy rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa trước cuộc bầu cử thì Tổng thống Trump đã cắt đứt vị trí dẫn đầu của cựu Phó Tổng thống Joe Biden khi Biden chỉ tăng 2,7 điểm (48,6% lên 45,9%) trong số những người có khả năng bỏ phiếu nằm trong khoảng độ tin cậy của cuộc thăm dò. Một cuộc thăm dò ý kiến ​​của IBD / TIPP về các cử tri có khả năng được công bố vào ngày 21 tháng 9 cho thấy Biden dẫn đầu 5,6 điểm, từ 49,5% đến 43,9%. IBD / TIPP vào đầu tháng 9 cho thấy Biden với lợi thế tám điểm, từ 49% đến 41%, trong số các cử tri đã đăng ký. Cuộc thăm dò bầu cử tổng thống của IBD / TIPP là cuộc thăm dò chính xác nhất trong bốn chu kỳ bầu cử vừa qua và là một trong hai cuộc thăm dò quốc gia duy nhất dự đoán chính xác kết quả của Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.
Đáng chú ý là 19% cử tri đã xem hoặc lắng nghe cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên cho biết rằng họ có kế hoạch chuyển đổi phiếu bầu của mình với phần lớn những người ủng hộ Trump (11% so với nhận của Biden là 8%), mặc dù nhiều người nghĩ rằng Biden đã thắng trong cuộc tranh luận (44% so với 33% của Trump).
Cuộc thăm dò mới nhất của IBD / TIPP đã khảo sát 1.221 cử tri đã ghi danh từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 – sau cuộc tranh luận tổng thống Trump-Biden vào tối thứ Ba nhưng trước tin tức đầu thứ Sáu rằng Tổng thống Trump đã xét nghiệm dương tính với coronavirus. Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến bằng mạng lưới bảng điều khiển trực tuyến của TechnoMetrica để cung cấp mẫu do COVID-19. Mẫu cử tri có khả năng có trọng số phản ánh 411 đảng viên Dân chủ, 403 đảng viên Cộng hòa và 201 cử tri độc lập.
“Dữ liệu mới nhất cho thấy có rất nhiều điều thú vị trong cuộc bầu cử hơn mọi người nhận ra,” Ed Carson nói (Biên tập viên tin tức của IBD). “Đây là một cuộc đua ngựa để giành giật. Chín mươi bảy phần trăm cử tri đã đăng ký cho biết rằng họ có khả năng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và 19% chia sẻ rằng lá phiếu của họ có khả năng thay đổi trước ngày 3 tháng 11. Bây giờ với chẩn đoán COVID-19 của Tổng thống Trump thì cuộc đua thậm chí còn trở nên khó đoán hơn ”.
Các điểm dữ liệu chính khác:
Bốn mươi chín phần trăm cử tri không tán thành công việc mà Trump hiện đang làm nhưng 45% cử tri kỳ vọng Trump sẽ thắng so với 36% người tin rằng Biden sẽ thắng.
IBD / TIPP thấy rằng 19% cử tri đã ghi danh nói rằng họ ít nhất có khả năng thay đổi ý kiến ​​trước Ngày bầu cử. Nhóm đó bao gồm 26% cử tri dự định Trump và 13% cử tri Biden dự định.
Ở khu vực thành thị thì 35% cử tri có khả năng thay đổi ý kiến ​​trước cuộc bầu cử trong khi chỉ có 10% cử tri ngoại thành và 14% cử tri nông thôn có khả năng thay đổi người mà họ ủng hộ.
Đáng chú ý là các cá nhân trong độ tuổi 25-44 có nhiều khả năng thay đổi phiếu bầu nhất (41%). Hiện tại Trump đang dẫn đầu một chút với nhân khẩu học này – 48% đến 46%.
Nhìn qua các ranh giới chủng tộc thì người gốc Tây Ban Nha là nhóm nhân khẩu học có khả năng thay đổi phiếu bầu cao nhất với 41% và phụ nữ da trắng là nhóm bị hạn chế nhất, với 90% cho thấy rằng họ không có khả năng thay đổi quyết định của mìnt.
Dựa trên cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên thì Biden được coi là dễ mến hơn (54% đến 34%) và tổng thống hơn (51% đến 37%). Ông đã thắng trong các vấn đề như COVID-19 (49% đến 40%), chủng tộc (49% đến 40%), tính liêm chính trong bầu cử (48% đến 38%) và chỉ huy các vấn đề (46% đến 43%).
Trump ghi điểm trong cuộc tranh luận dựa trên Tòa án Tối cao (45% đến 40%), kinh tế (47% đến 44%) và sự sắc bén về tinh thần (47% đến 42%).
Theo gương dân số chung thì19% cử tri ở các bang xoay vòng đã xem hoặc lắng nghe cuộc tranh luận cho biết họ đang thay đổi lá phiếu của mình. Tuy nhiên, không giống như dân số nói chung, sự thay đổi ở các quốc gia chiến trường quan trọng này có lợi cho Biden, với 12% chuyển sang phe của ông so với 7% chuyển sang Trump.
“Sự khôn ngoan thông lệ nói rằng cuộc tranh luận tổng thống không tạo ra sự khác biệt đối với cử tri nhưng trong trường hợp này thì dữ liệu cho thấy đó là một câu chuyện sai sự thật,”
Raghavan Mayur nói (chủ tịch TechnoMetrica, người chỉ đạo cuộc thăm dò). “Bốn năm trước, mọi người đều nói rằng cuộc đua đã kết thúc, và tất cả chúng ta đều thấy điều đó diễn ra như thế nào. Dựa trên dữ liệu mà chúng tôi đang thấy, cuộc bầu cử năm 2020 còn lâu mới được quyết định. ”
Bắt đầu từ ngày 12 tháng 10, Cuộc thăm dò theo dõi Tổng thống IBD / TIPP sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về cuộc đua giữa Biden và Trump.


IBD/TIPP Election Poll Shows Trump Closes Gap in Presidential Race; Biden Leads by Just 2.7 Points
Data shows first presidential debate swayed 19% of voters to change their vote according to most accurate presidential election poll over the past four cycles
October 05, 2020 10:00 AM Eastern Daylight Time
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–In its new election poll, IBD/TIPP found that with less than a month to go before the election, President Trump has cut into former Vice President Joe Biden’s lead. Biden is up by just 2.7 points (48.6% to 45.9%) among likely voters, which is within the poll’s credibility interval. An IBD/TIPP poll of likely voters released on Sept. 21 indicated Biden had a 5.6-point lead, 49.5% to 43.9%. An early September IBD/TIPP showed Biden with an eight-point edge, 49% to 41%, among registered voters. The IBD/TIPP presidential election poll has been the most accurate over the past four election cycles and was one of only two national polls to correctly predict the outcome of the 2016 Presidential Election.
Notably, 19% of voters who watched or listened to the first presidential debate indicated that they plan to switch their vote, with the majority of those swinging towards Trump (11% vs. Biden’s pickup of 8%), even though more people thought that Biden won the debate (44% to Trump’s 33%).
The latest IBD/TIPP poll surveyed 1,221 registered voters, from September 30 to October 1– after the Trump-Biden presidential debate on Tuesday night but before the early Friday news that President Trump has tested positive for the coronavirus. The poll was conducted online using TechnoMetrica’s network of online panels to provide the sample due to COVID-19. The weighted likely voter sample reflects 411 Democrats, 403 Republicans and 201 independent voters.
“The latest data shows there are a lot more moving pieces in play for the election than most people realize,” said Ed Carson, IBD’s news editor. “This is a horse race that remains up for grabs. Ninety-seven percent of registered voters indicated that they are likely to vote in the election, and 19% shared that their vote is likely to change before November 3rd. Now with President Trump’s COVID-19 diagnosis, the race becomes even more unpredictable.”
More Key Data Points:
Forty-nine percent of voters disapprove of the job Trump is currently doing, and yet 45% of voters expect Trump to win, compared to 36% who believe Biden will win.
IBD/TIPP finds that 19% of registered voters say they’re at least somewhat likely to change their mind before Election Day. That group includes 26% of intended Trump voters and 13% of intended Biden voters.
In urban areas, 35% of voters are likely to change their minds before the election while only 10% of suburban voters and 14% of rural voters are likely to change who they support.
Notably, individuals in the 25-44 age bracket are the most likely to change their vote (41%). Currently Trump holds a slight lead with this demographic– 48% to 46%.
Looking across racial lines, Hispanics are the most likely demographic to change their vote at 41%, and white women are the most locked in, with 90% indicating that they are unlikely to change their decision.
Based on the first presidential debate, Biden was perceived as more likeable (54% to 34%) and more presidential (51% to 37%). He won on issues like COVID-19 (49% to 40%), race (49% to 40%), election integrity (48% to 38%) and command of the issues (46% to 43%).
Trump scored points in the debate based on the Supreme Court (45% to 40%), the economy (47% to 44%) and mental sharpness (47% to 42%).
Mirroring the general population, 19% of voters in swing states who watched or listened to the debate said they are changing their vote. Yet, unlike the general population, the change in these key battleground states benefited Biden, with 12% migrating to his side vs. 7% shifting to Trump.
“Customary wisdom says that the presidential debate didn’t make a difference to voters, but in this case, the data shows that is a false narrative. A 19% swing is substantial,” said Raghavan Mayur, president of TechnoMetrica, who directed the poll. “Four years ago, everyone said the race was over, and we all saw how that turned out. Based on the data we are seeing, the 2020 election is far from decided.”
Starting Oct. 12, the IBD/TIPP Presidential Tracking Poll will provide daily updates of the Biden vs. Trump race.
About IBD
Investor’s Business Daily (IBD) is a leading financial news and research organization recognized for proprietary stock screens, comparative performance ratings and a record of identifying stock leaders as they emerge. The company takes a data-first approach to investing, educating investors about how to invest successfully using tested methods and sound research. IBD has honed its approach over the last 50 years to help investors make smarter decisions. Its stock lists have outperformed the S&P, and its presidential poll, the most accurate over the past four election cycles, was one of only two national polls to accurately predict the outcome of the 2016 Presidential Election. IBD offers a number of interactive stock research tools and provides information for investors of every level. To learn more about all that IBD has available, please visit www.investors.com.
© 2020 Investor’s Business Daily, Inc. All rights reserved. Investor’s Business Daily, IBD, CAN SLIM and their corresponding logos are registered trademarks of Investor’s Business Daily, Inc.
Contacts
Marisa Lam
GMK Communications for IBD
marisa@gmkcommunications.com
650.544.3350


https://www.businesswire.com/news/home/20201005005191/en/IBDTIPP-Election-Poll-Shows-Trump-Closes-Gap

By adminVV