Theo tin Cision Ltd. hay prnewswire.com

Ai đã giành được cuộc tranh luận của Phó Tổng thống và Phương tiện truyền thông đã đưa tin về nó như thế nào?
Trong Trạng thái bầu cử tuần này thì Cision phân tích mức độ đưa tin của phương tiện truyền thông về Cuộc tranh luận VP 2020
CHICAGO
Ngày 9 tháng 10 năm 2020
Cision là một nền tảng tư vấn truyền thông và quản lý truyền thông kiếm được hàng đầu trong ngành đã công bố phân tích truyền thông về Cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống năm 2020 giữa Thượng nghị sĩ Kamala Harris và Phó Tổng thống Mike Pence hôm nay. Cision đã xem xét mức độ đưa tin của các phương tiện truyền thông về các vấn đề cử tri quan trọng, cách truyền thông địa phương ở các bang xoay chiều đánh giá cuộc tranh luận, và tất nhiên là “con ruồi”.
Xem toàn bộ phân tích phương tiện truyền thông và đăng ký loạt blog bầu cử của Cision tại đây.
Cuộc tranh luận VP dẫn đến các “swing states” (những tiểu bang mà sự chênh lệch giữa tỷ lệ ủng hộ của ứng viên này không nhiều hơn là bao so với ứng viên kia khi người thắng cử lần này có thể là của đảng Cộng hòa hay Dân chủ thay đổi tùy theo từng cuộc bầu cử)
Báo chí đưa tin về các vấn đề chính của cuộc tranh luận VP
Báo cáo cuộc tranh luận VP của truyền thông quốc gia
Cuộc tranh luận của VP dẫn đến các trạng thái xoay vòng
“Tình trạng bầu cử của Cision được phát triển để cung cấp cho mọi người cái nhìn phi đảng phái về cách các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020” Seth Gilpin nói (Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm tại Cision – Product Marketing Manager at Cision) . “Phân tích của tuần này chứng minh sức mạnh mà truyền thông địa phương có, đặc biệt là trong một cuộc bầu cử và COVID-19 tiếp tục nổi hơn hết trong các phương tiện truyền thông”.
Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin:
Phân tích của Cision xem xét cách các phương tiện truyền thông địa phương ở chín tiểu bang xoay vòng đánh giá cuộc tranh luận dựa trên các đề cập đến từ phương tiện truyền thông. Các phát hiện tìm thấy là:
Arizona: Harris thắng 12 đến 5
Florida: Pence thắng 32-8
Georgia: Harris thắng 18-14
Michigan: Pence thắng 11-4
Bắc Carolina: Harris thắng 11-8
Ohio: Pence thắng 11-4
Pennsylvania: Pence thắng 14-2
Texas: Pence thắng 37 đến 22
Wisconsin: Pence giành được 14 đến 8
Nhìn chung thì 62% các ấn phẩm truyền thông địa phương ở các tiểu bang “swing states” đã tuyên bố Pence là người chiến thắng. Nhưng thú vị là dựa trên bản đồ bầu cử năm 2016 nếu Biden / Harris lật tiểu bang Arizona, Georgia và North Carolina khi tất cả cdc tiểu bang khác của Trump và Clinton không thay đổi thì Biden sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống với 274 phiếu đại cử tri.
Khi nhìn tổng thể các phương tiện truyền thông quốc gia thì trong số các bài báo được thu thập: 54% các ấn phẩm tuyên bố Pence là người chiến thắng, 40% cho biết Harris đã thắng và 6% không chỉ định người chiến thắng.
Phương tiện truyền thông đưa tin về các vấn đề cử tri:
Cuộc tranh luận giữa các phó tổng thống bao gồm chín vấn đề của cử tri và phân tích của Cision tập trung vào ba vấn đề bỏ phiếu hàng đầu theo định nghĩa của Pew Research: nền kinh tế, COVID-19 và Tòa án tối cao.
Vài ngày sau khi Tổng thống Trump nhập viện COVID-19 và khi Hoa Kỳ trải qua một đợt tăng đột biến khác thì COVID-19 nhận được phần lớn các cuộc tranh luận với 51% tỷ lệ đồng ý.
Tòa án Tối cao và nền kinh tế gần bằng nhau với 25% và 24% tỷ lệ đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Chăm sóc sức khỏe nhận được ít đề cập nhất với 13%.
Còn con ruồi cáu kỉnh đó thì sao?
Con ruồi đậu trên đầu Pence trong cuộc tranh luận đã nhận được sự đưa tin đáng kể của các phương tiện truyền thông: nhiều hơn là chăm sóc sức khỏe, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng chủng tộc, luật pháp và trật tự, chính sách đối ngoại và tính liêm chính của bầu cử. Trước khi cuộc tranh luận kết thúc thì “The Fly” đang thịnh hành trên Twitter, tạo ra hơn 400.000 lượt tweet.
Đọc phân tích phương tiện truyền thông đầy đủ của Cision về cuộc tranh luận VP tại đây.
Cision không có liên kết chính trị và không xác nhận bất kỳ đảng phái chính trị, nền tảng, chiến dịch hoặc ứng cử viên nào.


Who Won the Vice Presidential Debate and How Did the Media Cover It?
In this week’s State of the Election, Cision analyzes media coverage of the 2020 VP Debate
CHICAGO, Oct. 9, 2020 /PRNewswire/ — Cision, an industry-leading earned media communications management and media advisory platform, today published its media analysis of the 2020 Vice Presidential Debate between Senator Kamala Harris and Vice President Mike Pence. Cision looked at media coverage of key voter issues, how local media in swing states judged the debate, and of course “the fly”.
View the full media analysis and subscribe to Cision’s election blog series here.
VP debate results in swing states
Media coverage of VP debate’s key issues
National media’s VP debate coverage
“Cision’s State of the Election series was developed to provide people with a nonpartisan view of how the media covers the 2020 presidential election,” said Seth Gilpin, Product Marketing Manager at Cision. “This week’s analysis proves the power that local media has, particularly during an election, and how COVID-19 continues to dominate media coverage.”
Local media coverage:
Cision’s analysis looks at how local media in nine swing states judged the debate based on earned media mentions. The findings were:
Arizona: Harris won 12 to 5
Florida: Pence won 32 to 8
Georgia: Harris won 18 to 14
Michigan: Pence won 11 to 4
North Carolina: Harris won 11 to 8
Ohio: Pence won 11 to 4
Pennsylvania: Pence won 14 to 2
Texas: Pence won 37 to 22
Wisconsin: Pence Won 14 to 8
Overall, 62% of local media publications in swing states declared Pence the winner. But interestingly, based on the 2016 electoral map – if Biden/Harris flipped Arizona, Georgia, and North Carolina – and all other states Trump and Clinton states remained unchanged – Biden would win the presidential race with 274 electoral votes.
When looking at the national media as a whole – of the coverage captured, 54% of publications declared Pence the winner, 40% said Harris won, and 6% did not designate a victor.
Media coverage of voter issues:
The vice-presidential debate covered nine voter issues and Cision’s analysis focuses on the three top voting issues, as defined by Pew Research: the economy, COVID-19, and the Supreme Court.
Days after President Trump’s COVID-19 hospitalization and as the United States experiences yet another spike in cases – COVID-19 received the majority of debate coverage – with 51% of the share of voice.
The Supreme Court and the economy were nearly equal – with 25% and 24% of the media coverage. Healthcare received the least mentions with 13%.
And what about that pesky fly?
The fly that landed on Pence’s head during the debate received significant media coverage: more than healthcare, climate change, racial inequality, law and order, foreign policy, and election integrity. Before the debate had even ended, “The Fly” was trending across on Twitter, generating more than 400,000 tweets.
Read Cision’s full media analysis of the VP debate here.
Cision is politically unaffiliated and does not endorse any political parties, platforms, campaigns or candidates.
About Cision
Cision is a leading global provider of earned media software and wire distribution services to public relations and marketing communications professionals. Cision’s software allows users to identify key influencers, craft and distribute strategic content, and measure meaningful impact. Cision has over 4,800 employees with offices in 24 countries throughout the Americas, EMEA, and APAC. For more information about Cision’s award-winning products and services, including the Cision Communications Cloud®, visit www.cision.com and follow Cision on Twitter @Cision.
Media Contact:
Rebecca Dersh
PR Manager
cisionpr@cision.com
SOURCE Cision Ltd.
Related Links
http://www.cision.comhttps://www.prnewswire.com/news-releases/cision-publishes-media-analysis-of-the-first-2020-presidential-debate-301144378.html

By adminVV