Theo tin USA.gov hay prnewswire.com


USAGov Trả Lời Các Câu hỏi Thường Gặp Về Bỏ Phiếu
WASHINGTON
Ngày 8 tháng 10 năm 2020
Đại dịch coronavirus làm cho mùa bầu cử năm 2020 khác với bất kỳ mùa bầu cử nào trước đó. Và nó khiến rất nhiều người tìm kiếm thông tin về cách thức, địa điểm và thời điểm bỏ phiếu.
USAGov cung cấp thông tin rõ ràng, đáng tin cậy về việc bỏ phiếu và bầu cử trong năm nay giống như mọi năm bầu cử khác . Khám phá câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp mà chúng tôi nhận được trên phương tiện truyền thông xã hội và thông qua Trung tâm Liên hệ USAGov. Họ có thể giúp giải quyết các câu hỏi bỏ phiếu của riêng quý vị trước ngày 3 tháng 11 năm 2020.
Câu hỏi: Bỏ phiếu qua thư hoạt động như thế nào và tôi có những lựa chọn nào?
Trả lời: Đôi khi những sự kiện trong cuộc sống khiến quý vị khó đi bầu trực tiếp vào Ngày Bầu cử. Mỗi tiểu bang có bỏ phiếu vắng mặt qua thư nhưng một số cho phép quý vị chỉ tham gia trong một số trường hợp nhất định.
Để tìm hiểu xem quý vị có thể bỏ phiếu vắng mặt trong năm nay xin hãy truy cập trang web của văn phòng bầu cử tiểu bang của quý vị hoặc liên hệ với các quan chức bầu cử địa phương của quý vị.
Nếu quý vị dự định bỏ phiếu vắng mặt thì sau đây là một số bước quý vị có thể cần thực hiện:
Trước khi quý vị có thể bỏ phiếu vắng mặt thì quý vị phải là một cử tri đã ghi danh. Kiểm tra hoặc thay đổi ghi danh của quý vị tại Vote.gov.
Yêu cầu một lá phiếu vắng mặt từ tiểu bang của quý vị nếu quý vị không nhận được một lá phiếu tự động.
Hãy lưu ý về thời hạn cụ thể của tiểu bang của quý vị để trả lại lá phiếu của quý vị.
Để tìm cách trả lại lá phiếu vắng mặt của qua vị xin hãy kiểm tra với văn phòng bầu cử địa phương của quý vị. Điều này có thể bằng thư bưu điện, hộp bỏ phiếu hoặc gửi trực tiếp đến văn phòng bầu cử địa phương của quý vị.
H: Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được một lá phiếu vắng mặt qua đường bưu điện? Tôi vẫn có thể bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 3 tháng 11 chứ?
A: Nếu quý vị nhận được một lá phiếu vắng mặt qua thư nhưng muốn bỏ phiếu trực tiếp xin hãy giữ lá phiếu đó. Thông thường thì quý vị có thể trao đổi lá phiếu vắng mặt chưa từng có của mình để lấy lá phiếu trực tiếp hoặc hoàn thành lá phiếu vắng mặt của quý vị và gửi nó tại địa điểm bỏ phiếu của quý vị. Các quy tắc khác nhau ở mỗi tiểu bang. Kiểm tra với tiểu bang hoặc văn phòng bầu cử địa phương của quý vị để biết các thủ tục cụ thể cho nơi quý vị sống.
H: Làm sao tôi biết ai và cái gì sẽ có trong lá phiếu vào Ngày Bầu cử?
Đ: Hướng dẫn cử tri và phiếu bầu mẫu có thể cho biết ứng cử viên là ai và bất kỳ biện pháp nào của tiểu bang hoặc địa phương cho một cuộc bỏ phiếu. Xem lại chúng trước Ngày bầu cử có thể giúp quý vị quyết định bầu cho ai và đẩy nhanh thời gian của quý vị trong phòng bỏ phiếu.
Hướng dẫn cử tri cung cấp thông tin cơ bản về các ứng cử viên và các biện pháp bỏ phiếu. Họ thường liệt kê các ứng viên cho từng văn phòng và cung cấp thông tin chi tiết về kinh nghiệm và mục tiêu của mỗi người. Họ cũng sẽ giải thích các biện pháp bỏ phiếu vì đó là những câu hỏi hoặc vấn đề cụ thể mà quý vị có quyền lựa chọn để chấp thuận hoặc từ chối.
Các lá phiếu mẫu chỉ cho quý vị các ứng cử viên và bất kỳ biện pháp bỏ phiếu nào vì chúng sẽ xuất hiện trên lá phiếu thật của quý vị. Những điều này sẽ không bao gồm thông tin chi tiết như hướng dẫn cử tri.
Quý vị có thể mang theo ghi chú của mình và những công cụ này đến các cuộc bỏ phiếu vào Ngày bầu cử.
Quý vị có thêm câu hỏi về mùa bầu cử 2020?
Hãy xem USA.gov/Voting để biết các nguồn hữu ích.
Đăng ký email Bỏ phiếu và Bầu cử của USAGov để biết thông tin cập nhật về hộp thư đến của quý vị.
Theo dõi Vote.gov trên Twitter và USAGov trên Facebook, Instagram và Twitter như hướng dẫn mùa bầu cử chính thức của bạn.
NGUỒN USAGov
Liên kết liên quan
http://usa.gov/explore


USAGov Answers FAQs About Voting
WASHINGTON, Oct. 8, 2020 /PRNewswire/ — The coronavirus pandemic makes the 2020 election season different than any before it. And it’s leaving a lot of people looking for information on how, where, and when to cast their vote.
This year, like every other election year, USAGov provides clear, reliable information about voting and elections. Explore answers to some frequently asked questions we receive on social media and through the USAGov Contact Center. They can help resolve your own voting questions ahead of November 3.
Question: How does voting by mail work, and what are my options?
Answer: Sometimes, life events make it hard to vote in person on Election Day. Each state has mail-in absentee voting, but some allow you to take part only in certain circumstances.
To find out if you can vote absentee this year, visit your state election office website or contact your local election officials.
If you plan to vote absentee, here are some steps you may need to take:
Before you can vote absentee, you have to be a registered voter. Check or change your registration at Vote.gov.
Request an absentee ballot from your state if you do not receive one automatically.
Be aware of your state’s specific deadlines to return your ballot.
To find out how to return your absentee ballot, check with your local election office. This could be by postal mail, dropbox, or returning directly to your local election office.
Q: What happens if I get an absentee ballot in the mail? Can I still vote in person on November 3?
A: If you received an absentee ballot in the mail, but want to vote in person, hold onto that ballot. Typically, you can exchange your uncast absentee ballot for an in-person ballot, or complete your absentee ballot and hand it in at your polling place. Rules are different in each state. Check with your state or local election office for the specific procedures for where you live.
Q: How do I know who and what will be on the ballot on Election Day?
A: Voter guides and sample ballots can show who the candidates are and any state or local measures up for a vote. Reviewing them before Election Day can help you decide who to vote for and speed up your time in the voting booth.
Voter guides provide background information on candidates and ballot measures. They typically list the candidates for each office and offer details on each one’s experience and goals. They’ll also explain ballot measures, which are specific questions or issues you have the choice to approve or reject.
Sample ballots show you the candidates and any ballot measures as they will appear on your real ballot. These will not include detailed information as voter guides do.
You’re welcome to bring your notes and these tools with you to the polls on Election Day.
Have more questions about the 2020 election season?
Check out USA.gov/Voting for helpful resources.
Subscribe to USAGov’s Voting and Elections email for updates straight to your inbox.
Follow Vote.gov on Twitter and USAGov on Facebook, Instagram, and Twitter as your official election season guides.
SOURCE USAGov
Related Links
http://usa.gov/explore


https://www.prnewswire.com/news-releases/usagov-answers-faqs-about-voting-301149018.html

By adminVV