Theo tin Lounge Group hay prnewswire.com


Gần 80 phần trăm cử tri Mỹ tức giận, sợ hãi hoặc buồn bã
Theo cuộc thăm dò ý kiến ​​mới
Nghiên cứu cũng cho thấy Trung Âu đang theo dõi Hoa Kỳ trong đêm bầu cử
WASHINGTON
Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Theo một cuộc thăm dò mới của Cygnal and Lounge Group thì 76 phần trăm cử tri Mỹ đang trải qua sự tức giận (32 phần trăm), sợ hãi (31 phần trăm) và buồn bã (13 phần trăm) . Hơn nữa khi 2/3 cử tri cho rằng đất nước đang đi sai hướng. Những cảm giác tiêu cực áp đảo này khá nhất quán trong tất cả các nhóm nhân khẩu học của Hoa Kỳ.
Các vấn đề chính trị gợi lên những cảm xúc tiêu cực này bao gồm – theo thứ tự – đại dịch coronavirus, suy thoái kinh tế và bất ổn dân sự lan rộng khắp các thành phố của Mỹ. Trong khi người Mỹ muốn các nhà lãnh đạo tập trung vào các vấn đề chính trị giống nhau gây ra tình trạng bất ổn về cảm xúc nhất— phục hồi sau đại dịch coronavirus, tạo việc làm và khôi phục nền kinh tế, luật pháp và trật tự — họ cũng kiên quyết trong cách họ muốn một ứng cử viên tổng thống khiến họ cảm thấy .
“Các cử tri muốn một người khiến họ cảm thấy tin tưởng và vui vẻ, đồng thời kích động một chút tức giận. Họ muốn một người đáng tin cậy nhưng đủ buồn để thực sự làm điều gì đó trước những thách thức mà đất nước đang đối mặt”, Brent Buchanan nói (Người sáng lập và Giám đốc điều hàng Cygnal – Brent Buchanan, Người sáng lập và Giám đốc điều hành Cygnal – Cygnal Founder and CEO)
“Điều này là do mọi người tức giận với những gì đang diễn ra ở đất nước của họ và họ muốn các ứng viên chia sẻ sự tức giận đó để làm điều gì đó về tất cả các vấn đề mà quốc gia đang đối mặt.”
86 phần trăm người Mỹ được hỏi chắc chắn rằng họ sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Vào thời điểm cuộc thăm dò được tiến hành thì Tổng thống Trump chỉ kém ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden 7 điểm.
Điều thú vị là cuộc thăm dò cũng khảo sát người Hungary về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới. Đa số người Hungary rõ ràng biết Donald Trump hiện là Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng chỉ một phần ba số người được hỏi biết tên người thách thức ông. Tương tự, người Hungary nói Donald Trump sẽ là người chiến thắng (39% đến 27% mong đợi Biden sẽ thắng với 1/3 số người được hỏi chưa quyết định).
“Rõ ràng là các quốc gia khác đang chú ý đến những gì sẽ xảy ra vào đêm Bầu cử ở Mỹ khi cuộc thăm dò ý kiến cử tri Hungary của chúng tôi cho thấy,” Lounge Group Gyula Balásy nói (Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành – Cygnal Founder and CEO) . “Dân số ở hai quốc gia có nền tảng văn hóa-chính trị khác nhau, điều này cũng được thể hiện trong kết quả nghiên cứu. Chúng tôi cũng muốn kiểm tra xem một cử tri Mỹ và Hungary có suy nghĩ và quyết định khác nhau không?”
Ví dụ người Mỹ lo lắng về nền kinh tế đến mức “sự ổn định kinh tế của đất nước” được nhiều người lựa chọn hơn “sức khỏe của gia đình tôi” hoặc “sự an toàn của gia đình tôi” khi được yêu cầu xác định nỗi lo chính của họ. Tuy nhiên người dân Hungary lo lắng nhất là cho sức khỏe của gia đình họ.
Điểm tương đồng giữa hai quốc gia là quyền tự do lựa chọn được người dân ở cả hai quốc gia xếp hạng quan trọng nhất. Ngoài ra hầu hết ở hai bên bờ đại dương trước tiên bắt gặp những công việc chung trong gia đình của họ.
Trong đảng phái chính trị thì số người Mỹ tuyên bố mình là người bảo thủ và tự do nhiều gấp đôi so với người Hungary là những người chủ yếu đặt mình ở vị trí trung bình.
“Tuy nhiên trong khi nhiều khả năng cử tri Mỹ cho biết họ sẽ bỏ phiếu dựa trên các nguyên tắc và các ứng viên cá nhân trong đảng nhưng thực tế là mọi người bỏ phiếu dựa trên cảm xúc của ứng cử viên và / hoặc cách hiệu trưởng của ứng cử viên khiến họ cảm thấy. kinh nghiệm sống của cử tri và những người xung quanh họ “, Buchanan nói. “Đó là lý do tại sao cuộc thăm dò của chúng tôi với Lounge Group đã tính đến trạng thái cảm xúc của cử tri.”
Vì nó liên quan đến nền kinh tế và coronavirus ở Hoa Kỳ cho nên cuộc thăm dò cho thấy:
Khi nói đến nền kinh tế, cử tri cũng cảm thấy tức giận và sợ hãi với phụ nữ (tức giận: 39% / sợ hãi: 38%) nhiều hơn nam giới (giận dữ: 30% / sợ hãi: 25%). Cử tri từ 50 tuổi trở lên sợ hơn những người trẻ tuổi (<50: 28% / 50+: 36%). Tạo công ăn việc làm và khôi phục nền kinh tế quan trọng đối với đảng viên Cộng hòa hơn đảng viên Dân chủ. Luật pháp và trật tự quan trọng đối với những người lớn tuổi hơn những người trẻ tuổi. Trung Tây quan tâm đến kinh tế nhiều hơn phương Tây. Mặc dù nguy cơ mắc coronavirus tăng lên ở những khu vực có mật độ dân số cao, nhưng người dân sống ở vùng ngoại ô vẫn sợ hơn người sống ở khu vực thành thị (ngoại thành: 49% / thành thị: 40%). 53% phụ nữ sợ coronavirus, so với 35% nam giới. Cử tri từ 50 tuổi trở lên sợ hơn những người trẻ tuổi (<50: 38% / 50+: 51%). Các dòng hàng đầu của cuộc thăm dò có thể được tìm thấy ở đây và ở đây. PHƯƠNG PHÁP: Cuộc khảo sát xác suất này được thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2020 - ngày 7 tháng 9 năm 2020, với 2.000 cử tri có khả năng tham gia tổng tuyển cử. Nó có biên độ sai số là ± 2,19%. Cuộc khảo sát này được coi là một vũ trụ có khả năng là tổng tuyển cử trong khi Viện Nghiên cứu Századvég khảo sát một mẫu 500 người ở Hungary.


Nearly 80 Percent of American Voters are Angry, Fearful or Sad According to New Poll
Research Also Shows Central Europe is Watching the U.S. on Election Night
WASHINGTON, Oct. 22, 2020 /PRNewswire/ — Seventy-six percent of American voters are experiencing anger (32 percent), fear (31 percent), and sadness (13 percent) according to a new Cygnal and Lounge Group poll. More so, two-thirds of voters think the nation is on the wrong track. These overwhelmingly negative feelings are fairly consistent across all U.S. demographic groups.
The political issues evoking these negative emotions include — in order — the coronavirus pandemic, the economic downturn, and civil unrest spreading across America’s cities. While Americans want leaders to focus on the same political issues causing the most emotional unrest— recovering from the coronavirus pandemic, creating jobs and restoring the economy, and law and order —they are also firm in how they want a presidential candidate to make them feel.
Voters want someone who makes them feel trust and joy, while inciting a little bit of anger.
Tweet this
“Voters want someone who makes them feel trust and joy, while inciting a little bit of anger. They want someone reliable yet who is upset enough to actually do something about the challenges facing the nation,” said Brent Buchanan, Cygnal Founder and CEO. “This is because people are angry with what’s going on in their country and they want candidates to share that anger to do something about all the issues facing the nation.”
Eighty-six percent of American respondents are certain that they will vote in November’s election. At the time the poll was conducted, President Trump trailed Democratic contender Joe Biden by only 7 points.
Interestingly, the poll also surveyed Hungarians about the upcoming U.S. Presidential election. The clear majority of Hungarians know Donald Trump is currently the President of the United States, but only a third of the respondents knew the name of his challenger. Similarly, Hungarians say Donald Trump will be the winner (39 percent to 27 percent expecting Biden to win with one-third of undecided respondents).
“It’s clear other countries are paying close attention to what will happen on Election night in America as our polling of Hungarian voters showed,” said Lounge Group Founder and CEO Gyula Balásy. “The population in the two countries have different politico-cultural backgrounds, which is manifested in the research results as well. We also wanted to examine – does an American and Hungarian voter think and decide differently?”
For example, Americans are so worried about the economy that “the country’s economic stability” was selected by more people than “my family’s health” or “my family’s safety” when asked to identify their main worry. Yet Hungarians are most worried about the health of their family.
The similarity between the two countries is that the freedom to make choices ranked most important by people in both countries. Additionally, most on the two sides of the ocean first come across public affairs in their family circles.
In political affiliation, twice as many Americans declare themselves to be conservative and liberal than Hungarians, who mainly place themselves in the middle.
“Yet while most likely American voters said they will vote based on principles and individual candidates over the party, the reality is people base their vote on the emotions the candidate and/or how the candidate’s principals make them feel. These emotions are influenced by the voters’ life experience and the people around them,” said Buchanan. “That’s why our poll with Lounge Group took into account the emotional state of voters.”
As it relates to the economy and coronavirus in the U.S., the poll found:
When it comes to the economy, voters are also feeling angry and afraid with women (anger: 39% / fear: 38%) more so than men (anger: 30% / fear: 25%). Voters age 50 and up are more afraid than younger ones (<50: 28% / 50+: 36%). Creating jobs and restoring the economy is more important to Republicans than Democrats. Law and order is more important to older people than younger ones. The Midwest is more concerned about the economy than the West. Despite the increased chance of catching the coronavirus in high-density areas, people living in the suburbs are more afraid than people living in urban areas (suburban: 49% / urban: 40%). Fifty-three percent of women are afraid of the coronavirus, compared to 35 percent of men. Voters 50 and older are more afraid than younger ones (<50: 38% / 50+: 51%). Poll top-lines can be found here https://lounge.hu/documents/prod/US-Toplines---Lounge-Group-Research.pdf and here. https://lounge.hu/documents/prod/Most-important-findings---Lounge-Group-Research.pdf METHODOLOGY: This probabilistic survey was conducted September 5, 2020 – September 7, 2020, with 2,000 likely general election voters. It has a margin of error of ±2.19%. This survey was weighted to a likely general election universe while Századvég Research Institute surveyed a sample of 500 people in Hungary. Cygnal is an award-winning national public opinion and predictive analytics firm that pioneered multi-mode polling, peer-to-peer text collection, and Political Emotive Analysis. Cygnal was recently named the #1 Republican private pollster by Nate Silver's FiveThirtyEight, as well as the #1 most accurate polling and research firm in the country for 2018 by The New York Times. Lounge Group is a Hungarian-based firm offering 360-degree integrated marketing solutions. The agency group has been present on the Hungarian market for 16 years, and has been an inevitable participant in the domestic market with its team understanding and supporting the operation of various sectors. Thanks to its dynamic growth, through its companies specialized in various services, it has become one of the largest cooperative partners of domestic market and state companies, government and public administration institutions. With experienced professionals, the company group designs and implements complex strategic communication, marketing, media management and event organization tasks, ranging from market research through strategy development and branding to complete communication, organization and creative management in uniformly high quality. Beside numerous local awards, the company was awarded the Golden City Gate and the Eventex Awards several times. Contact: Monica McCafferty, 303.903.3394, mcmstrategies@gmail.com SOURCE Lounge Group Related Links https://lounge.hu


https://www.prnewswire.com/news-releases/nearly-80-percent-of-american-voters-are-angry-fearful-or-sad-according-to-new-poll-301158329.html

By adminVV