Theo tin Epluribus LLC hay prnewswire.com


Nghiên cứu về cử tri Swing tiết lộ sự khác biệt chính giữa Trump và Biden trong số các cử tri chưa quyết định
Việc làm và nền kinh tế nổi bật hơn các mối quan tâm của COVID-19
MIAMI
ngày 30 tháng 10 năm 2020
Epluribus LLC sáng lập ra xã hội trực tuyến MOXY ™ đã công bố một nghiên cứu mới cho thấy rằng những cử tri chưa quyết định có nhận thức rõ ràng về thế mạnh của mỗi bên khi đề cập đến các vấn đề xã hội cụ thể. Nó cũng cho thấy rằng việc làm và nền kinh tế rõ ràng là vấn đề quan trọng nhất nói chung và những lo ngại về COVID-19 ít nổi bật hơn.
Nghiên cứu đã thực hiện một nghìn hai trăm sáu mươi lăm (1.265) người trả lời là những cử tri đủ điều kiện nhưng chưa quyết định (Swing Voters) ở Hoa Kỳ (US) trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 năm 2020. Mẫu đã được hiệu chỉnh để đại diện chính xác cho việc bỏ phiếu dân số với sự phân tầng theo nhóm tuổi và sắc tộc / chủng tộc trong mỗi bang trong số tám bang xoay chiều chính – Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin. Các câu trả lời đã được thực hiện trực tuyến bởi những người trả lời đủ điều kiện đã được xác minh hai lần để đảm bảo độ chính xác.
“Việc đặt cược của Biden vào đại dịch có thể là một tính toán sai lầm với các cử tri xoay vòng vốn bận tâm nhiều hơn đến công việc của họ.”
Tweet cái này đi
Trong số 22 vấn đề, có phạm vi rộng rãi, Người trả lời xếp hạng 5 vấn đề sau ở vị trí hàng đầu, theo thứ tự quan trọng: (1) Kinh tế / Việc làm, (2) Chi phí chăm sóc sức khỏe & bảo hiểm, (3) COVID-19 / Quản lý đại dịch, ( 4) An toàn công cộng / Luật & Trật tự, (5) Thuế thấp hơn cho tầng lớp trung lưu.
Thứ hạng của những vấn đề này đã thay đổi đáng kể khi Người trả lời được yêu cầu xác định vé nào (Dân chủ hoặc Cộng hòa) phù hợp hơn để giải quyết những vấn đề này. Ví dụ: khi Người trả lời được yêu cầu xếp hạng các vấn đề theo khả năng giải quyết chúng của Biden-Harris thì COVID-19 / Quản lý Đại dịch xếp hạng số một trong số 22 vấn đề trong khi khả năng giải quyết vấn đề này của Trump-Pence xếp thứ 19 trong số 22 vấn đề. Và đối với Trump-Pence thì người trả lời xếp hạng khả năng giải quyết Thị trường chứng khoán của họ đầu tiên, trong khi khả năng giải quyết vấn đề này của Biden-Harris xếp thứ 21 trong số 22 vấn đề.
Theo người sáng lập Epluribus LLC, César M Melgoza, “câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc tổng tuyển cử này là những cử tri độc lập và cử tri thuộc đảng chưa quyết định nào sẽ chọn. Việc chiến dịch Biden nhấn mạnh nhiều vào đại dịch có thể là một tính toán sai lầm, đặc biệt là theo nhận thức của những cử tri chưa quyết đoán và những cử tri trẻ tuổi tỏ ra miễn cưỡng tham gia. Như thường lệ thì nền kinh tế và việc làm được ưu tiên hơn bất kỳ vấn đề nào khác và nghiên cứu này cho thấy nhận thức rằng Trump được coi là người giỏi tạo việc làm hơn. ”
Sự phong phú của những hiểu biết thu thập được từ nghiên cứu này là rất lớn và xem xét các vấn đề trên các trạng thái xung đột chính, liên kết đảng và các phân nhóm nhân khẩu học chính. Đặc biệt thì sự khác biệt giữa mỗi trạng thái trong số tám trạng thái chỉ ra các khu vực nhạy cảm chính được bản địa hóa. Những người quan tâm đến các bảng dữ liệu cơ bản để nghiên cứu thêm hoặc bổ sung cho nghiên cứu được khuyến khích hỏi bằng cách gửi email đến info@epluribus.live.
Nghiên cứu đầy đủ có sẵn cho các thành viên của hệ sinh thái xã hội MOXY miễn phí qua Apple App Store và Google Play Store cũng như qua trang web. Những người không phải là thành viên có thể truy cập bản tóm tắt điều hành của báo cáo bằng cách truy cập liên kết Spotlight trong trang web của công ty tại moxy.live.


Swing Voter Study Reveals Key Distinctions between Trump and Biden among Undecided Voters
Jobs and the Economy more prominent than COVID-19 concerns
MIAMI, Oct. 30, 2020 /PRNewswire/ — Epluribus LLC, the creators of the MOXY™ online social ecosystem released a new study showing that undecided voters have a clear perception of each party’s strengths when it comes to specific social issues. It also shows that jobs and the economy is visibly the most important issue overall and that concerns about COVID-19 are less prominent.
The study fielded one-thousand two-hundred sixty-five (1,265) respondents of eligible but undecided voters (Swing Voters) in the United States (U.S.) between September 27 and October 26, 2020. The sample was calibrated to represent accurately the voting population with stratification by age group and ethnicity/race within each of eight key swing states – Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas and Wisconsin. The responses were fielded online by qualified double-verified respondents to ensure accuracy.
“Biden’s bet on the pandemic could be a miscalculation with swing voters who are far more preoccupied with their jobs.”
Tweet this
Among twenty-two issues, which ranged widely, Respondents ranked the following five at the top, in order of importance: (1) Economy/Jobs, (2) Healthcare & Insurance Costs, (3) COVID-19/Pandemic Management, (4) Public Safety/Law & Order, (5) Lower Taxes for Middle Class.
The ranking of these issues shifted dramatically when Respondents were asked to identify which ticket (Democratic or Republican) is better-suited to address these issues. For example, when Respondents were asked to rank issues according to Biden-Harris’ ability to address them, COVID-19/Pandemic Management ranked number one out of 22 issues, whereas Trump-Pence’s ability to address this issue ranked 19th out 22 issues. And for the Trump-Pence ticket, Respondents ranked their ability to address the Stock Market first, whereas Biden-Harris’ ability to address this issue ranked 21st out of 22 issues.
According to Epluribus LLC’s founder, César M Melgoza “the most pivotal question in this general election is which ticket independents and undecided party-affiliated voters will choose. The Biden campaign’s heavy emphasis on the pandemic could be a miscalculation, especially as perceived by undecided voters and those younger voters who’ve shown some reluctance to participate. As is often the case, the economy and jobs take priority over just about any other issue and this study reveals the perception that Trump is seen as more adept at creating jobs.”
The wealth of insights gleaned from this study is tremendous and examines issues across key swing states, party affiliation and key demographic subgroups. In particular, variations among each of the eight states point to key areas of sensitivity that are localized in nature. Those interested in the underlying data tables for further study or for augmentations to the study are encouraged to inquire by emailing info@epluribus.live.
The full study is available to members of the MOXY social ecosystem which is free of charge via the Apple App Store and the Google Play Store as well as via the website. Non-members can access an executive summary of the report by visiting the Spotlight link in the company’s website at moxy.live.
Contact:
César M Melgoza
(305) 908-6747
news@epluribus.live
SOURCE Epluribus LLC
Related Links
https://moxy.live


https://www.prnewswire.com/news-releases/swing-voter-study-reveals-key-distinctions-between-trump-and-biden-among-undecided-voters-301163444.html

By adminVV