Theo tin U.S. Vote Foundation hay prnewswire.com


Cử tri ở 21 tiểu bang có thể ghi danh và bỏ phiếu vào ngày bầu cử
U.S. Vote Foundation kêu gọi trên các phương tiện truyền thông địa phương và tiểu bang để phát sóng ghi danh và tùy chọn bỏ phiếu trong ngày bầu cử
WASHINGTON
Ngày 2 tháng 11 năm 2020
U.S. Vote Foundation hôm nay đã công bố danh sách toàn diện về 21 tiểu bang nơi cử tri chưa đăng ký vẫn có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của họ trong cuộc bầu cử ngày mai. Điều này bao gồm các bang xoay vòng và các tiểu bang khác nơi các cuộc đua giữa Thượng viện và tiểu bang đang diễn ra. Ước tính có khoảng 13 triệu cử tri chưa ghi danh đang sống ở các tiểu bang này khi có thể ghi danh tại chỗ và sự tham gia của họ có thể thay đổi động lực của cuộc bầu cử.
Các cử tri chưa ghi danh ở các tiểu bang đủ điều kiện có thể đến phòng bỏ phiếu của họ, văn phòng thư ký hoặc địa điểm khác được các nhân viên bầu cử chỉ định để ghi danh và bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử. Tham khảo biểu đồ Ghi Danh Ngày Bầu cử và Bỏ phiếu của Bầu cử Hoa Kỳ để biết chi tiết.
https://www.usvotefoundation.org/Election-Day-Registration-and-Voting
Hầu hết các tiểu bang yêu cầu nhận dạng để ghi danh và bỏ phiếu. Để biết các yêu cầu nhận dạng cụ thể của tiểu bang và địa điểm bỏ phiếu, hãy kiểm tra Thông tin bỏ phiếu cấp tiểu bang của Tổ chức Bầu cử Hoa Kỳ.
https://www.usvotefoundation.org/vote/sviddomestic.htm
Các tiểu bang sau cung cấp Đăng ký Ngày Bầu cử và Bỏ phiếu:
Alaska
California
Colorado
Connecticut
District of Columbia
Hawaii
Idaho
Illinois
Iowa
Maine
Maryland
Michigan
Minnesota
Montana
Nevada
New Hampshire
Utah
Vermont
Washington
Wisconsin
Wyoming
Hoa Kỳ đang trải qua lịch sử đi bỏ phiếu sớm bất chấp đại dịch coronavirus. Tính đến Chủ nhật có hơn 93 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu chiếm khoảng 65% trong tổng số 139 triệu phiếu bầu vào năm 2016 cho thấy phần lớn số phiếu bầu sẽ được bỏ trước Ngày bầu cử là kỷ lục đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
Để biết thêm chi tiết về các câu hỏi cử tri khi ghi danh và tổng tuyển cử xin hãy truy cập U.S. Vote Foundation
U.S. Vote Foundation (US Vote) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái 501 (c) 3 hoạt động để tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của các cử tri Hoa Kỳ trong nước, ở nước ngoài và quân đội trên toàn thế giới thông qua các dịch vụ đăng ký cử tri được sắp xếp hợp lý và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt, dữ liệu công dân, phát triển công nghệ , và quyền truy cập vào các dịch vụ thông tin cử tri được cá nhân hóa. US Vote là công ty đi đầu trong các dịch vụ Yêu cầu Bỏ phiếu Vắng mặt qua Thư. Bỏ phiếu ở nước ngoài là sáng kiến ​​chính của Bỏ phiếu Hoa Kỳ. Thông tin thêm: www.usvotefoundation.org và www.oodovote.org


Voters in 21 States Can Register and Vote on Election Day
U.S. Vote Foundation Calls on Local and State Media to Broadcast Election Day Registration and Voting Option
WASHINGTON, Nov. 2, 2020 /PRNewswire/ — U.S. Vote Foundation today released a comprehensive list of the 21 states where unregistered voters can still exercise their right to vote in tomorrow’s election. This includes swing states and others where close Senate and state races are underway. An estimated 13 million unregistered voters live in these states where on-site registration is available, and their participation could change the dynamic of the election.
Unregistered voters in eligible states can go to their polling place, clerk’s office, or other site designated by election officials to both register and vote on Election Day. Consult US Vote’s Election Day Registration and Voting chart for details.
Most states require identification to register and vote. For state-specific identification requirements and polling locations, check U.S. Vote Foundation’s State Voting Information.
The following states offer Election Day Registration and Voting:
Alaska
California
Colorado
Connecticut
District of Columbia
Hawaii
Idaho
Illinois
Iowa
Maine
Maryland
Michigan
Minnesota
Montana
Nevada
New Hampshire
Utah
Vermont
Washington
Wisconsin
Wyoming
The United States is experiencing historic early voting turnout despite the coronavirus pandemic. As of Sunday, over 93 million Americans have already cast ballots. The turnout represents about 65 percent of the 139 million votes cast in 2016, indicating that a majority of ballots will be cast before Election Day, a first in U.S. history.
For more details about voter registration and general election questions, visit U.S. Vote Foundation.
U.S. Vote Foundation (US Vote) is a nonprofit, nonpartisan 501(c) 3 organization that works to facilitate and increase the participation of U.S. domestic, overseas and military voters worldwide through streamlined voter registration and absentee ballot request services, civic data, technology development, and access to personalized voter information services. US Vote is a leader in Vote-by-Mail Absentee Ballot Request services. Overseas Vote is the principal initiative of US Vote. Further information: www.usvotefoundation.org and www.overseasvote.org
SOURCE U.S. Vote Foundation


https://www.prnewswire.com/news-releases/voters-in-21-states-can-register-and-vote-on-election-day-301165085.html

By adminVV