Theo tin Jumptuit hay prnewswire.com

2020 Presidential Election: Jumptuit’s Observation-Based Trending Data and Sentiment Analysis Provides More Accurate Results Than Traditional Polls
Jumptuit’s observation-based approach detects early signals and precursors to election results compared with traditional assumption/sample-based polling


Bầu cử tổng thống năm 2020: Phân tích xu hướng và dữ liệu dựa trên quan sát của Jumptuit cung cấp kết quả chính xác hơn các cuộc thăm dò truyền thống
Phương pháp tiếp cận dựa trên quan sát của Jumptuit phát hiện các tín hiệu sớm và tiền thân của kết quả bầu cử so với phương pháp thăm dò giả định / dựa trên mẫu truyền thống
NEW YORK
Ngày 5 tháng 11 năm 2020
Vào trước cuộc bầu cử khi nhà thống kê nổi tiếng và nổi tiếng FiveThirtyEight (thuộc sở hữu của ABC) Người sáng lập và tổng biên tập, Nate Silver, được Time vinh danh vào năm 2009 là một trong những 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới đã trao cho Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cơ hội 9 trong 10 chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ấn phẩm hàng tuần quốc tế được ca ngợi, The Economist là cũng đang ở trong tình trạng khó khăn đã mang lại cho Cựu Phó Tổng thống Joe Biden 97% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.
NEW YORK
Ngày 5 tháng 11 năm 2020
Vào trước cuộc bầu cử, nhà thống kê nổi tiếng và nổi tiếng, FiveThirtyEight (thuộc sở hữu của ABC) Người sáng lập và tổng biên tập là Nate Silver được Time vinh danh vào năm 2009 là một trong những 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới đã trao cho Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cơ hội 9 trong 10 chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ấn phẩm hàng tuần quốc tế được ca ngợi là The Economist cũng đang ở trong tình trạng khó khăn khi cho Cựu Phó Tổng thống Joe Biden 97% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.
Các cuộc bỏ phiếu ở cdc tiểu bang chiến trường cũng không phản ánh mức độ thắt chặt trong cuộc đua.
Các cuộc thăm dò cuối cùng của Quinnipiac ở Florida cho thấy Biden dẫn đầu 5 điểm so với Trump (47% Biden, 42% Trump) và lợi thế 4 điểm ở Ohio (47% Biden – 43% Trump). Vào ngày bầu cử ở Florida, Biden mất bang 3,4% (Trump 51,2%, Biden 47,8%). Cuộc thăm dò của Quinnipiac đã đánh giá thấp sự ủng hộ của Trump ở Florida khoảng 9%. Vào ngày bầu cử ở Ohio thì Biden đã thua 8% trong tiểu bang. Cuộc thăm dò của Quinnipiac đã đánh giá thấp sự ủng hộ của Trump ở Ohio hơn 10%.
Hầu hết các chuyên gia, nhà phân tích và các tổ chức truyền thông đều dự đoán Biden sẽ thắng. Rupert Murdoch là Chủ tịch Tập đoàn Fox (sở hữu Fox News và The Wall Street Journal) đã dự đoán riêng về một chiến thắng long trời lở đất cho Biden khi đưa tin rộng rãi.
Vào đêm trước của Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 khi dựa trên phân tích dữ liệu định lượng và định tính, các sự kiện xu hướng và tình cảm, so sánh số cử tri đi bỏ phiếu sớm trong năm 2016 và 2020, và xác suất / tính khả thi của các con số lặp lại thấp hơn / tốt hơn trong cuộc bầu cử trước chu kỳ, Jumptuit dự đoán (Dự báo Jumptuit: https://bit.ly/38kN0A1) chiến thắng sít sao cho Biden ở Michigan và Wisconsin, chiến thắng quyết định cho Trump ở Florida và Ohio, và kết thúc các cuộc tranh cử ở Arizona, Georgia và Pennsylvania. Hai ngày sau cuộc bầu cử thì ba tiểu bang này sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử nhưng vẫn chưa được quyết định.


2020 Presidential Election: Jumptuit’s Observation-Based Trending Data and Sentiment Analysis Provides More Accurate Results Than Traditional Polls
Jumptuit’s observation-based approach detects early signals and precursors to election results compared with traditional assumption/sample-based polling
NEW YORK, Nov. 5, 2020 /PRNewswire/ — On the eve of the election, famed and renowned statistician, FiveThirtyEight (owned by ABC) Founder and editor-in-chief, Nate Silver, named in 2009 by Time as one of The World’s 100 Most Influential People, gave Former Vice President Joe Biden a 9-in-10 chance of winning the 2020 Presidential election. The vaunted international weekly publication, The Economist, was also in lockstep, giving Former Vice President Joe Biden a 97% chance of winning the 2020 election.
NEW YORK, Nov. 5, 2020 /PRNewswire/ — On the eve of the election, famed and renowned statistician, FiveThirtyEight (owned by ABC) Founder and editor-in-chief, Nate Silver, named in 2009 by Time as one of The World’s 100 Most Influential People, gave Former Vice President Joe Biden a 9-in-10 chance of winning the 2020 Presidential election. The vaunted international weekly publication, The Economist, was also in lockstep, giving Former Vice President Joe Biden a 97% chance of winning the 2020 election.
The polling in the battleground states also failed to reflect the degree of tightening in the race.
Quinnipiac’s final polls in Florida showed Biden with a 5-point lead over Trump (47% Biden, 42% Trump), and a 4-point advantage in Ohio (47% Biden – 43% Trump). On election day in Florida, Biden lost the state by 3.4% (51.2% Trump, 47.8% Biden). The Quinnipiac poll underestimated Trump’s support in Florida by approximately 9%. On election day in Ohio, Biden lost the state by 8%. The Quinnipiac poll underestimated Trump’s support in Ohio by more than 10%.
Most pundits, analysts and media organizations predicted a definitive Biden win. Widely reported, Rupert Murdoch, Chairman of Fox Corporation (which owns Fox News and The Wall Street Journal), privately predicted a landslide victory for Biden.
On the eve of the 2020 Presidential Election, based on an analysis of quantitative and qualitative data, trending events and sentiment, a comparison of early voting turnouts in 2016 and 2020, and the probability/feasibility of repeat under/outperform numbers in the previous election cycle, Jumptuit projected (Jumptuit Forecast: https://bit.ly/38kN0A1) narrow wins for Biden in Michigan and Wisconsin, decisive wins for Trump in Florida and Ohio, and close contests in Arizona, Georgia and Pennsylvania. Two days after the election, these three states, that will determine the outcome of the election, have yet to be decided.
Jumptuit Editorial Contact:
Drew De Risi
Jumptuit
917.650.1359
dderisi@jumptuit.com
SOURCE Jumptuit


https://www.prnewswire.com/news-releases/2020-presidential-election-jumptuits-observation-based-trending-data-and-sentiment-analysis-provides-more-accurate-results-than-traditional-polls-301167313.html

By adminVV