Theo tin Morneau Shepell Inc. hay prnewswire.com


Sự không chắc chắn trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2020 gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người Mỹ
Morneau Shepell’s Mental Health Index ™ cho tháng 10 tiếp tục có xu hướng thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn trước đại dịch với sự sụt giảm năng suất làm việc
CHICAGO
Ngày 12 tháng 11 năm 2020
Morneau Shepell, nhà cung cấp hàng đầu về sức khỏe tổng thể, sức khỏe tâm thần và dịch vụ sức khỏe tâm thần kỹ thuật số hôm nay đã phát hành báo cáo Chỉ số Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Index) hàng tháng khi tiết lộ xu hướng nhất quán về sức khỏe tâm thần tiêu cực ở người Mỹ tại đánh dấu bảy tháng của đại dịch. Chỉ số Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Index) cho tháng 10 là -6,2 đã cho thấy sức khỏe tâm thần của người Mỹ tiếp tục gặp rủi ro với những lo ngại liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống làm gia tăng căng thẳng cảm xúc tiếp tục của đại dịch.
Chỉ số Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Index) đo lường sự cải thiện hoặc suy giảm về sức khỏe tâm thần từ điểm chuẩn trước năm 2020 là 75 thì về cơ bản không thay đổi so với tháng 9 (-6,3). Xu hướng này được hiển thị trên phần lớn các điểm số phụ được theo dõi trong Chỉ số Sức khỏe Tâm thần ™, bao gồm rủi ro tài chính (7,4), sức khỏe tâm lý (2,1), cô lập (-6,2), trầm cảm (-7,5), lạc quan (-7,5) và lo lắng (-8,0).
Mặc dù có nhu cầu cao nhưng người Mỹ phần lớn không muốn tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Gần một nửa (43 phần trăm) số người được hỏi báo cáo nhu cầu được hỗ trợ thêm về sức khỏe tâm thần. Bảy phần trăm số người được hỏi cho biết họ cần hỗ trợ nhưng không tìm kiếm. Nhóm này có điểm sức khỏe tâm thần cực kỳ thấp (-31,9).
Năng suất làm việc giảm sút
Năng suất tại nơi làm việc giảm trong tháng 10 xuống -8,3 so với -7,8 trong tháng 9 đã thấp hơn -5,3 trong tháng 8. Tại thời điểm này năng suất làm việc tương tự như mức thấp nhất là -8,7 vào tháng 4 năm 2020. Một xu hướng tiêu cực khác thể hiện rõ ở rủi ro tài chính khi điểm số cũng giảm trong tháng thứ hai liên tiếp đã phản ánh sự đảo ngược của việc tăng tiết kiệm từ tháng 4 tới tháng 7.
“Chúng tôi hiện đã đối phó với các tác động về thể chất, xã hội, tài chính và tinh thần của COVID-19 trong hơn nửa năm, chưa có kết thúc rõ ràng” Stephen Liptrap nói (chủ tịch và giám đốc điều hành – president and chief executive office) . “Sự căng thẳng này đang tác động tiêu cực đến năng suất của người Mỹ cũng như chất lượng cuộc sống và khả năng là sức khỏe lâu dài của họ. Hiện tượng bình thường mới không còn mới nữa và đây là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp và chính phủ ưu tiên cho mối đe dọa sức khỏe tâm thần nghiêm trọng mà điều này gây ra . ”
Căng thẳng bầu cử tổng thống có hại cho sức khỏe tâm thần của người Mỹ
Đặc biệt gây chia rẽ dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã có tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của người Mỹ vào tháng 10. Gần một nửa số người được hỏi (43%) chỉ ra rằng cuộc bầu cử đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của họ trong khi chỉ 16% nói rằng cuộc bầu cử có tác động tích cực đến sức khỏe tâm thần của họ. Những người trải qua tác động tiêu cực cũng có điểm sức khỏe tâm thần thấp nhất (-11,5) thì đây là một sự khác biệt rõ rệt khi so sánh với những người cho biết họ chưa quyết định (-2,3) hoặc những người cảm thấy cuộc bầu cử đã ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tâm thần của họ (-1,5 ).
“Người Mỹ đã phải đối mặt với sự thay đổi gây căng thẳng đáng kể trong bảy tháng qua và cuộc bầu cử đang đưa căng thẳng này lên cấp độ tiếp theo,” Paula Allen nói (Phó chủ tịch cấp cao về nghiên cứu, phân tích và đổi mới – senior vice president of research, analytics and innovation). “Sự không chắc chắn, cho dù do bầu cử thúc đẩy hay những lo ngại liên quan đến đại dịch đang diễn ra, tiếp tục khiến sức khỏe tinh thần của người Mỹ gặp nguy hiểm. Một mối quan tâm lớn là nhiều người bắt đầu chấp nhận điều này là bình thường. Chúng ta có thể thấy sự đau khổ xung quanh mình và có thể không hành động vì chính chúng ta vì chúng ta cảm thấy đó là cách chính xác. Quan điểm này cũng nguy hiểm như tình huống rủi ro mà chúng ta đang gặp phải. ”
Việc chính phủ nhận thức được việc xử lý nguy cơ về sức khỏe và an toàn của đại dịch cũng bị chia rẽ. Trong khi phần lớn những người được hỏi (60%) cảm thấy rằng chính quyền địa phương của họ đang xử lý tốt các nguy cơ của đại dịch khi 38% cảm thấy chính phủ liên bang đã xử lý các rủi ro về sức khỏe và an toàn của COVID-19 kém và 25% cảm thấy rằng nó đã được xử lý không nhất quán. Những người tin rằng nó đã được xử lý không nhất quán có điểm sức khỏe tâm thần thấp hơn (-8,2) so với một trong hai nhóm còn lại.


Uncertainty in lead-up to 2020 presidential election takes toll on mental health of Americans
Morneau Shepell’s Mental Health Index™ for October continues to trend well below the pre-pandemic benchmark with a decline in work productivity
CHICAGO, Nov. 12, 2020 /PRNewswire/ – Morneau Shepell, a leading provider of total wellbeing, mental health and digital mental health services, today released its monthly Mental Health Index™ report, revealing a consistent trend of negative mental health among Americans at the seven-month mark of the pandemic. The Mental Health Index™ for October is -6.2, showing that Americans’ mental health continues to be at risk, with concerns related to the presidential election adding to the continuing emotional strain of the pandemic.
The Mental Health Index™ score, which measures the improvement or decline in mental health from the pre-2020 benchmark of 75, remains essentially unchanged from September (-6.3). This trend is displayed across the majority of sub-scores tracked in The Mental Health Index™, including financial risk (7.4), psychological health (2.1), isolation (-6.2), depression (-7.5), optimism (-7.5) and anxiety (-8.0).
Despite a high level of need, Americans are largely unwilling to seek mental health support. Almost half (43 percent) of respondents report the need for additional mental health support. Seven percent of respondents indicate they need support but have not sought it. This group has an extremely low mental health score (-31.9).
Work productivity has declined
Workplace productivity declined in October to -8.3, compared to -7.8 in September, which was lower than the -5.3 in August. At this point, work productivity is similar to the lowest point of -8.7 in April 2020. Another negative trend is evident in financial risk where scores also declined for the second month in a row, reflecting a reversal of the increase in savings from April to July.
“We have now been dealing with the physical, social, financial and mental impacts of COVID-19 for more than half of a year, with no clear end in sight,” said Stephen Liptrap, president and chief executive officer. “This strain is negatively impacting the productivity of Americans as well as their quality of life and potentially their longer-term health. The new normal is no longer new and it’s a critical time for businesses and governments to prioritize the serious mental health threat this poses.”
Stress of presidential election detrimental to Americans’ mental health
The particularly divisive lead-up to the 2020 presidential election had a significant impact on the mental health of Americans in October. Nearly half of respondents (43 percent) indicated that the election has negatively impacted their mental health, while only 16 percent stated the election had a positive impact on their mental health. Those experiencing a negative impact also had the lowest mental health score (-11.5), which is a stark difference when compared to those who indicated they are undecided (-2.3) or those that felt the election has impacted their mental health positively (-1.5).
“Americans have been faced with significant stress-inducing change in these past seven months and the election is taking this stress to the next level,” said Paula Allen, senior vice president of research, analytics and innovation. “Uncertainty, whether driven by the election or ongoing pandemic-related concerns, continues to put the mental wellbeing of Americans at risk. A major concern is that many are starting to accept this as normal. We may see the distress around us and may not take action for ourselves since we feel that is just the way it is. This view is as dangerous as the risk situation that we are in.”
The perceived handling of the health and safety risk of the pandemic by government is also divided. While the majority of respondents (60 percent) felt that their local government is handling the pandemic’s risks well, 38 percent felt the federal government has handled COVID-19’s health and safety risks poorly, and 25 percent feel that it has been handled inconsistently. Those who believe it has been handled inconsistently have a lower mental health score (-8.2) than either of the other groups.
About the Mental Health Index™
The monthly survey by Morneau Shepell was conducted through an online survey in English from September 28 to October 19, 2020, with 5,000 respondents in the United States. All respondents reside in the United States and were employed within the last six months. The data has been statistically weighted to ensure the regional and gender composition of the sample reflect this population. The Mental Health Index™ is published monthly, beginning April 2020, and compares against benchmark data collected in 2017, 2018 and 2019. The full U.S. report can be found at https://www.morneaushepell.com/permafiles/93110/mental-health-index-report-united-states-october-2020.pdf.
About Morneau Shepell
Morneau Shepell is a leading provider of technology-enabled HR services that deliver an integrated approach to employee wellbeing through our cloud-based platform. Our focus is providing world-class solutions to our clients to support the mental, physical, social and financial wellbeing of their people. By improving lives, we improve business. Our approach spans services in employee and family assistance, health and wellness, recognition, pension and benefits administration, retirement consulting, actuarial and investment services. Morneau Shepell employs approximately 6,000 employees who work with some 24,000 client organizations that use our services in 162 countries. For more information, visit morneaushepell.com.
SOURCE Morneau Shepell Inc.
Related Links
http://www.morneaushepell.com/


https://www.prnewswire.com/news-releases/uncertainty-in-lead-up-to-2020-presidential-election-takes-toll-on-mental-health-of-americans-301171656.html

By adminVV