Theo tin Commonwealth of Pennsylvania hay prnewswire.com


Tổng Thư ký Tiểu Bang Pennsylvania Chứng nhận Kết quả Bầu cử Tổng thống
24/11/2020
Harrisburg, PA – Sau khi xác nhận về cuộc bỏ phiếu tổng thống do tất cả 67 quận đệ trình vào cuối ngày thứ Hai thì Tổng Thư ký Kathy Boockvar hôm nay đã chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 ở Pennsylvania cho tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ.
Ngay sau đó theo yêu cầu của luật liên bang thì Thống đốc Tom Wolf đã ký Chứng nhận Đạt được danh sách đại cử tri cho Joseph R. Biden làm tổng thống và Kamala D. Harris làm phó tổng thống Hoa Kỳ. Chứng chỉ đã được nộp cho người bảo quản văn khố của Hoa Kỳ.
Giấy chứng nhận đạt được bao gồm các tổng số phiếu bầu sau:
Các đại cử tri cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ Joseph R. Biden và Kamala D. Harris – 3.458.229
Các đại cử tri cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald J. Trump và Michael R. Pence – 3.377.674
Các đại cử tri cho các ứng cử viên của Đảng Tự do Jo Jorgensen và Jeremy Spike Cohen – 79.380
Thống đốc Wolf cho biết: “Chứng nhận hôm nay là bằng chứng cho những nỗ lực đáng kinh ngạc của các quan chức bầu cử địa phương và tiểu bang của chúng tôi, những người đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo Pennsylvania có một quy trình tự do, công bằng và chính xác, phản ảnh ý chí của cử tri”.
“Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả 67 quận và những người đã làm việc rất nhiều giờ để đảm bảo rằng mọi lá phiếu của cử tri đủ điều kiện đều được kiểm phiếu một cách an toàn và bảo mật. Các quan chức bầu cử quận và những người làm công tác thăm dò là những anh hùng thực sự của nền dân chủ của chúng ta đã cho phép chúng ta bỏ phiếu ghi lại những con số trong bối cảnh đầy thử thách để mọi cử tri đủ điều kiện đều có thể nghe thấy tiếng nói của mình, ” Tổng Thư ký Boockvar nói.
LIÊN HỆ TRUNG GIAN: Wanda Murren, (717) 783-1621


Department Of State Certifies Presidential Election Results
11/24/2020
Harrisburg, PA – Following certifications of the presidential vote submitted by all 67 counties late Monday, Secretary of State Kathy Boockvar today certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.
Shortly thereafter, as required by federal law, Governor Tom Wolf signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joseph R. Biden as president and Kamala D. Harris as vice president of the United States. The certificate was submitted to the Archivist of the United States.
The Certificate of Ascertainment included the following vote totals:
Electors for Democratic Party candidates Joseph R. Biden and Kamala D. Harris – 3,458,229
Electors for Republican Party candidates Donald J. Trump and Michael R. Pence – 3,377,674
Electors for Libertarian Party candidates Jo Jorgensen and Jeremy Spike Cohen – 79,380
“Today’s certification is a testament to the incredible efforts of our local and state election officials, who worked tirelessly to ensure Pennsylvania had a free, fair and accurate process that reflects the will of the voters,” said Gov. Wolf.
“We are tremendously grateful to all 67 counties who have been working extremely long hours to ensure that every qualified voter’s vote is counted safely and securely. The county election officials and the poll workers are the true heroes of our democracy, enabling us to vote in record numbers, amid challenging circumstances, so that every eligible voter’s voice could be heard,” Sec. Boockvar said.
MEDIACONTACT: Wanda Murren, (717) 783-1621
###


https://www.media.pa.gov/pages/State-details.aspx?newsid=435

By adminVV