Theo tin Official State of Nevada,

Thống đốc Sisolak ký Chứng nhận Đạt được danh sách đại cử tri cho Joe Biden và Kamala Harris
Carson City, NV – ngày 25 tháng 11 năm 2020
Thống đốc Steve Sisolak của tiểu bang Nevada hôm nay đã ký Giấy chứng nhận Đạt được danh sách đại cử tri cho Joe Biden và Kamala Harris theo yêu cầu của luật liên bang.
Tòa án tối cao đã thẩm định và tuyên bố kết quả chung cuộc ở Nevada vào thứ Ba đã mở đường cho Thống đốc đệ trình Giấy chứng nhận cho Chính phủ Liên bang xác nhận rằng các đại cử tri ở Nevada cho Tổng thống đắc cử Joe Biden nhận được số phiếu cao nhất bầu cử cho Tổng thống Hoa Kỳ.
“Tôi muốn cảm ơn tất cả các quan chức bầu cử và nhân viên thăm dò ý kiến ​​đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này ở Tiểu bang của chúng tôi.” Thống đốc Steve Sisolak nói. “Và tôi muốn cảm ơn người dân Nevada vì đã đảm bảo rằng họ đã được lắng nghe tiếng nói của mình trong chu kỳ bầu cử này. Tôi rất vinh dự được thay mặt cho tiểu bang Nevada hoàn thành Giấy chứng nhận xác nhận này cho Chính phủ Liên bang và tôi muốn chúc mừng tất cả những người đã tham gia vào quá trình dân chủ. ”
Tương tự như các mốc thời gian tiêu chuẩn được hoàn thành bởi các chính quyền trước đây, Thống đốc sẽ cấp chứng chỉ bầu cử và chỉ định các ứng cử viên chiến thắng theo yêu cầu của NRS 293.395 (3) trong những tuần tới.
Carson City, NV – November 25, 2020
Today, Nevada Governor Steve Sisolak signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris, as required by federal law.
On Tuesday, the Supreme Court canvassed and declared the results in Nevada final, paving the way for the Governor to submit a Certificate of Ascertainment to the Federal Government certifying that the presidential electors in Nevada for President-Elect Joe Biden received the highest number of votes cast for Electors for President of the United States of America.
“I want to thank all the election officials and poll workers who helped facilitate this process in our State,” said Governor Steve Sisolak. “And I want to thank Nevadans for ensuring they made their voices heard during this election cycle. I am honored to complete this Certificate of Ascertainment to the Federal Government on behalf of the State of Nevada, and I want to congratulate all those who participated in the democratic process.”
Similar to standard timelines completed by previous administrations, the Governor will be issuing certificates of election for and commissioning the winning individual candidates as required by NRS 293.395(3) in the coming weeks.
###
https://gov.nv.gov/News/Press/2020/Governor_Sisolak_signs_Certificate_of_Ascertainment_for_the_slate_of_electors_for_Joe_Biden_and_Kamala_Harris/


Tổng thư ký thông báo hoàn thành Canvass Tổng tuyển cử năm 2020
Ngày đăng: 24/11/2020 10:35 AM
Liên hệ: Jennifer A. Russell
(775) 684-5793
SOSPIO@sos.nv.gov
Thành phố Carson, Nevada
Ngày 24 tháng 11 năm 2020
Tổng thư ký Cegavske thông báo rằng cuộc tổng tuyển cử năm 2020 đã hoàn tất và văn phòng Thống đốc đã được thông báo để chuẩn bị Giấy chứng nhận bầu cử.
“Tôi muốn cảm ơn các quan chức bầu cử của Nevada vì họ đã cống hiến để cung cấp một cuộc bầu cử minh bạch và công bằng”, Bộ trưởng Cegavske nói. “Tôi cũng cảm ơn Tòa án Tối cao đã cho phép chúng tôi sử dụng các phòng của họ ngày hôm nay và các Thẩm phán đã dành thời gian tham gia vào cuộc họp.”
Cuộc họp của các Đại cử tri Tổng thống dự kiến vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.
FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Jennifer A. Russell
(775) 684-5793
SOSPIO@sos.nv.gov
(Carson City, NV; November 24, 2020) – Secretary of State Cegavske announces that the official canvass of the 2020 general election has been completed and the Governor’s office has been notified to prepare the Certificates of Election.
“I’d like to thank Nevada’s election officials for their dedication to providing a transparent and fair election” said Secretary Cegavske. “I am also thankful to the Supreme Court for allowing us the use of their chambers today and to the Justices for taking the time to participate in the canvass.”
The meeting of the Presidential Electors is scheduled for December 14, 2020.
###
https://www.nvsos.gov/sos/Home/Components/News/News/2902/23


2020 GENERAL ELECTION CANVASS OF VOTES
BY THE JUSTICES OF THE NEVADA SUPREME COURT
AGENDA
Date/Time: Tuesday, November 24, 2020 at 9:00 a.m.
Location: Carson City (No public access)
Nevada Supreme Court
201 S. Carson Street
Carson City, Nevada 89701
Las Vegas (No public access)
Supreme Court Building
408 East Clark Avenue
Las Vegas, NV 89101
This meeting can be viewed live over the internet at:
https://nvcourts.gov/Supreme/ or www.nvsos.gov
I. Call to Order – Nevada Secretary of State Barbara K. Cegavske
II. Presentation of 2020 General Election Results – Nevada
Secretary of State Barbara K. Cegavske
III. Canvass of the Votes – Justices of Nevada Supreme Court
IV. Adjourn
Note: The official canvass before the Supreme Court is mandated by NRS 293.395


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

By adminVV