Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER

Tổng thư ký tiểu bang Georgia đã xác nhận lại chiến thắng của ông Joe Biden sau cuộc kiểm phiếu lại do Ban vận động bầu cử cho Donald Trump yêu cầu


Tổng thư ký tiểu bang Georgia đã xác nhận lại chiến thắng của ông Joe Biden sau cuộc kiểm phiếu lại do Ban vận động bầu cử cho Donald Trump yêu cầu
(ATLANTA) – Tổng thư ký tiểu bang Brad Raffensperger hôm nay đã xác nhận lại kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020. Việc xác nhận lại được đưa ra sau một cuộc kiểm phiếu tay do kiểm toán kích hoạt và một cuộc kiểm phiếu lại chính thức do Ban vận động bầu cử cho Donald Trump yêu cầu. Cả hai kể lại đều giữ nguyên kết quả ban đầu của cuộc đua. Quý vị có thể tìm thấy kết quả được chứng nhận của các cuộc đua cấp tiểu bang và liên bang trên trang web của Tổng thư ký tiểu bang: sos.ga.gov.
Cũng trong sáng nay, vụ kiện “Kraken” do cựu luật sư của Trump là Sidney Powell đưa ra đã bị bác bỏ bởi thẩm phán Timothy Batten của Tòa án Khu phía Bắc Georgia.
“Hôm nay là một ngày quan trọng đối với tính liêm chính của bầu cử ở Georgia và trên toàn quốc,” Tổng thư ký tiểu bang Raffensperger nói. “Các tuyên bố trong vụ kiện Kraken chứng minh là thần thoại giống như sinh vật mà chúng được đặt tên. Người Georgia giờ đây có thể tiến lên phía trước khi biết rằng các phiếu lá bầu của họ và chỉ cdc lá phiếu bầu hợp pháp của họ đã được tính chính xác, công bằng và đáng tin cậy. ”
Khi xác nhận lại kết quả Tổng thư ký tiểu bang khẳng định rằng tất cả 159 hạt đã cung cấp cho tiểu bang tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020. Hơn nữa Tổng thư ký tiểu bang khẳng định rằng củng cố tổng hợp trên toàn tiểu bang cho cuộc bầu cử tổng thống là chính xác và một bảng thống kê đúng của chứng nhận được trả lại mà văn phòng này nhận được từ mỗi quận.
Georgia được công nhận là quốc gia đi đầu trong các cuộc bầu cử. Đây là tiểu bang đầu tiên trong cả nước thực hiện bộ ba đăng ký cử tri tự động, ít nhất 16 ngày bỏ phiếu sớm (được gọi là “tiêu chuẩn vàng”) và bỏ phiếu vắng mặt không có lý do. Georgia tiếp tục lập kỷ lục về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và tham gia bầu cử, chứng kiến ​​mức tăng trung bình lớn nhất so với bất kỳ tiểu bang nào khác trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và cử tri đi bầu kỷ lục vào năm 2020 so với hơn 1,3 triệu cử tri vắng mặt qua thư và hơn 3,6 triệu cử tri trực tiếp sử dụng hệ thống bỏ phiếu mới, an toàn, lá phiếu bằng giấy của Georgia.


SECRETARY OF STATE CERTIFIES ELECTION, KRAKEN CASE DISMISSED
(ATLANTA)-Secretary of State Brad Raffensperger today recertified the results of the November 3, 2020 presidential election. The recertification came following an audit-triggered hand recount and a formal recount requested by the Trump campaign. Both recounts upheld the original outcome of the race. The certified results of state and federal races can be found on the Secretary of State’s website: sos.ga.gov.
Also this morning, the “Kraken” lawsuit launched by former Trump lawyer Sidney Powell was dismissed by judge of the United States District Court of the Northern District of Georgia Timothy Batten.
“Today is an important day for election integrity in Georgia and across the country,” said Secretary Raffensperger. “The claims in the Kraken lawsuit prove to be as mythological as the creature for which they’re named. Georgians can now move forward knowing that their votes, and only their legal votes, were counted accurately, fairly, and reliably.”
In recertifying the results, the Secretary of State affirmed that all 159 counties have provided to the state the total votes tabulated for presidential candidates in the November 3, 2020 presidential election. Further, the Secretary of State affirms that the statewide consolidated returns for the presidential election are a true and correct tabulation of the certified returns received by this office from each county.
Georgia is recognized as a national leader in elections. It was the first state in the country to implement the trifecta of automatic voter registration, at least 16 days of early voting (which has been called the “gold standard”), and no-excuse absentee voting. Georgia continues to set records for voter turnout and election participation, seeing the largest increase in average turnout of any other state in the 2018 midterm election and record turnout in 2020, with over 1.3 million absentee by mail voters and over 3.6 million in-person voters utilizing Georgia’s new, secure, paper ballot voting system.
###


https://sos.ga.gov/index.php/elections/secretary_of_state_certifies_election_kraken_case_dismissed

By adminVV