Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER

Tổng thư ký Brad Raffensperger Thông Báo một cuộc kiểm tra so sánh chữ ký ở quận Cobb và một cuộc kiểm tra so sánh chữ ký bổ sung trên toàn tiểu bang Georgia


Tổng thư ký Brad Raffensperger Thông Báo một cuộc kiểm tra so sánh chữ ký ở quận Cobb và một cuộc kiểm tra so sánh chữ ký bổ sung trên toàn tiểu bang Georgia
(ATLANTA) – Tổng thư ký Brad Raffensperger đã công bố một cuộc kiểm tra đối sánh chữ ký ở quận Cobb và một cuộc kiểm tra đối sánh chữ ký bổ sung trên toàn tiểu bang. Văn phòng Tổng thư ký sẽ hợp tác với Cục Điều tra Georgia để thực hiện cuộc kiểm toán của quận Cobb và với một trường đại học được công nhận để thực hiện cuộc kiểm toán trên toàn tiểu bang.
“Tính liêm chính trong bầu cử đã là ưu tiên hàng đầu kể từ ngày đầu tiên trong chính quyền của tôi,” Tổng thư ký Raffensperger nói. “Mặc dù kết quả của cuộc đua ở Georgia sẽ không thay đổi nhưng việc tiến hành kiểm toán này theo bước của cuộc kiểm phiếu do kiểm toán kích hoạt mà chúng tôi đã tiến hành vào tháng 11 để cung cấp thêm niềm tin vào tính chính xác, bảo mật và độ tin cậy của cuộc bỏ phiếu ở Georgia. Tôi mong muốn được hợp tác với Cục Điều tra Georgia, quận Cobb và bất kỳ đối tác nào khác trong tương lai để đảm bảo cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang Peach. ”
Tổng thư ký Raffensperger lần đầu tiên thông báo rằng sau những cáo buộc cụ thể rằng các nhân viên bầu cử ở quận Cobb đã không thực hiện đầy đủ đối chiếu chữ ký trên các đơn xin bỏ phiếu vắng mặt trước cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 cho nên văn phòng Tổng thư ký sẽ hợp tác với Cục Điều tra Georgia để tiến hành kiểm tra của trận đấu có chữ ký ở quận Cobb. Cuộc kiểm toán sẽ bao gồm việc xem xét một tập hợp con có ý nghĩa thống kê của các phong bì bỏ phiếu vắng mặt có chữ ký và so sánh những chữ ký đó với những chữ ký trong hồ sơ trong hệ thống đăng ký cử tri của Georgia.
“Việc tiến hành kiểm tra này không theo bất kỳ cách nào cho thấy quận Cobb đã không tuân thủ đúng các thủ tục bầu cử hoặc thực hiện khớp chữ ký đúng cách,” Chris Harvey là Giám đốc phụ trách bầu cử của văn phòng Tổng thư ký và người trước đây là Điều tra viên trưởng của văn phòng nói. “Chúng tôi chọn Quận Cobb cho cuộc kiểm toán này vì họ nổi tiếng là có một văn phòng bầu cử tốt nhất trong tiểu bang, và việc bắt đầu từ quận Cobb sẽ giúp ích khi chúng tôi bắt tay vào kiểm tra chữ ký trên toàn tiểu bang. Cũng giống như Quận Cobb tình nguyện trở thành một quận thí điểm cho hệ thống bỏ phiếu mới của chúng tôi thì chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người tại văn phòng bầu cử Quận Cobb vì sự hợp tác của họ với quy trình này, đặc biệt là khi đang tiến hành bỏ phiếu cho dòng chảy. ”
Việc kiểm tra hệ thống đối sánh chữ ký của quận Cobb dự kiến ​​sẽ mất hai tuần. Tuy nhiên, nó sẽ không thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tháng 11.
Raffensperger cũng đã công bố một cuộc kiểm tra đối sánh chữ ký theo kế hoạch trên toàn tiểu bang. Văn phòng Ngoại trưởng sẽ hợp tác với một trường đại học được công nhận để thực hiện nghiên cứu kiểm toán đối sánh chữ ký của bên thứ ba trên toàn tiểu bang.
Georgia được công nhận là tiểu bang đi đầu trong các cuộc bầu cử. Đây là tiểu bang đầu tiên trong cả nước thực hiện bộ ba đăng ký cử tri tự động, ít nhất 16 ngày bỏ phiếu sớm (được gọi là “tiêu chuẩn vàng”) và bỏ phiếu vắng mặt không có lý do. Georgia tiếp tục lập kỷ lục về số cử tri đi bỏ phiếu và tham gia bầu cử, chứng kiến ​​mức tăng trung bình lớn nhất so với bất kỳ bang nào khác trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và số cử tri đi bầu kỷ lục vào năm 2020, với hơn 1,3 triệu cử tri vắng mặt và hơn 3,6 triệu cử tri trực tiếp sử dụng hệ thống bỏ phiếu bằng giấy, an toàn mới của Georgia.


SECRETARY RAFFENSPERGER LAUNCHES COBB COUNTY AND STATEWIDE SIGNATURE MATCH AUDITS
(ATLANTA)-Georgia Secretary of State Brad Raffensperger announced a signature match audit in Cobb County and an additional statewide signature match audit. The Secretary of State’s Office will partner with the Georgia Bureau of Investigation to conduct the Cobb County audit and with an accredited university for the statewide audit.
“Election integrity has been a top priority since day one of my administration,” said Secretary Raffensperger. “Though the outcome of the race in Georgia will not change, conducting this audit follows in the footsteps of the audit-triggered hand recount we conducted in November to provide further confidence in the accuracy, security, and reliability of the vote in Georgia. I look forward to working with the Georgia Bureau of Investigation, Cobb County, and any other future partners to secure the vote in the Peach State.”
Secretary Raffensperger first announced that following specific allegations that election workers in Cobb County had not adequately conducted signature matching on absentee ballot applications ahead of the June primary elections, the Office of the Secretary of State would partner with the Georgia Bureau of Investigation to conduct an audit of the signature match in Cobb County. The audit will consist of reviewing a statistically significant subset of the signed absentee ballot envelopes and comparing those signatures to the ones on file in Georgia’s voter registration system.
“Conducting this audit does not in any way suggest that Cobb County was not properly following election procedures or properly conducting signature matching,” said Chris Harvey, Director of Elections for the Secretary of State’s office, who was formerly the Chief Investigator for the office. “We chose Cobb County for this audit because they are well known to have one the best election offices in the state, and starting in Cobb will help as we embark on a statewide signature audit. Just like Cobb County volunteered to be a pilot county for our new voting system, we thank everyone at the Cobb County elections office for their cooperation with this process especially while voting is underway for the runoff.”
The audit of Cobb County’s signature match system is expected to take two weeks. However, it will not change the outcome of the November election.
Raffensperger also announced a planned statewide signature match audit. The Office of the Secretary of State will partner with an accredited university to conduct a third-party signature match statewide audit study.
Georgia is recognized as a national leader in elections. It was the first state in the country to implement the trifecta of automatic voter registration, at least 16 days of early voting (which has been called the “gold standard”), and no-excuse absentee voting. Georgia continues to set records for voter turnout and election participation, seeing the largest increase in average turnout of any other state in the 2018 midterm election and record turnout in 2020, with over 1.3 million absentee by mail voters and over 3.6 million in-person voters utilizing Georgia’s new, secure, paper ballot voting system.
###


https://sos.ga.gov/index.php/elections/secretary_raffensperger_launches_cobb_county_and_statewide_signature_match_audits

By adminVV