Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER


Báo cáo của Phòng thí nghiệm An ninh Bầu cử Quốc gia về Cuộc bầu cử Tháng 11 cho thấy Lệnh cấm Thu hoạch Lá phiếu của Tổng thư ký Raffensperger nắm giữ rất mạnh
(ATLANTA) – Một phân tích mới từ Phòng thí nghiệm An ninh Bầu cử Quốc gia của Tập đoàn MITER là một tổ chức phi lợi nhuận quản lý nghiên cứu và phát triển do liên bang tài trợ trong một số lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo và các mối đe dọa mạng, báo cáo không có sự cố đáng ngờ nào về việc thu thập phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020 cuộc bầu cử.Tổng thư ký Brad Raffensperger đã làm việc với đại hội đồng Georgia để cấm thu thập lá phiếu ở Georgia, điều mà họ đã làm thành công với HB 316 vào ngày đầu tiên,.
“Báo cáo này của MITER không hơn gì một chiến thắng vang dội cho các cuộc bầu cử an toàn và sự liêm chính của cử tri ở Georgia,” Tổng thư ký Raffensperger nói. “Việc thu hoạch lá phiếu có thể là một nguồn chính lừa đảo cử tri và có thể làm suy yếu tính toàn vẹn của lá phiếu. Chúng tôi coi việc ngừng thu thập phiếu bầu là ưu tiên hàng đầu và báo cáo này cho thấy rằng chúng tôi đã thành công trong việc loại bỏ hiệu quả hoạt động này ở Georgia. ”
Vào tháng 4 năm 2019 thì cơ quan lập pháp Georgia đã thông qua HB 316, đạo luật cải cách bầu cử do Tổng thư ký Raffensperger ủng hộ. Trong số các điều khoản bao gồm quy định về hệ thống bỏ phiếu bằng giấy mới và luật cấm thu thập lá phiếu.
Thu hoạch phiếu bầu là quá trình một cá nhân hoặc một tổ chức thu thập và chuyển nhiều lá phiếu vắng mặt cho những người khác mà họ không có mối liên hệ nào. Đã có rất nhiều trường hợp trước đây ở Hoa Kỳ về các cá nhân lạm dụng hệ thống để thu thập và điền vào các lá phiếu trống cho ứng cử viên ưa thích của họ, thu thập các lá phiếu chưa được điền từ hộp thư và gửi chúng, có cá nhân gửi lá phiếu vắng mặt của họ đến một địa chỉ trung tâm nơi chúng được thu thập bởi một người hoặc một nhóm và điền vào, và các hoạt động gian lận khác.
Trong một ví dụ gần đây là hàng trăm lá phiếu gửi qua thư được phát hiện trong một hộp thư ở Patterson trong tieu bang New Jersey trước cuộc bầu cử thành phố vào đầu năm nay. Bốn cá nhân bao gồm một ủy viên hội đồng và một ủy viên hội đồng được bầu đã bị Tổng chưởng lý của bang buộc tội gian lận cử tri.
Phòng thí nghiệm An ninh Bầu cử Quốc gia của Tập đoàn MITER đã tiến hành Phân tích Thu hoạch Lá phiếu trên toàn tiểu bang về cuộc bầu cử tháng 11 trên 159 quận của Georgia. MITER đã thu thập dữ liệu về người vắng mặt bằng các lá phiếu được yêu cầu và gửi lại để kiểm tra tỷ lệ hoàn trả cao bất thường hoặc thấp bất thường. Theo báo cáo thì một “phân tích thống kê về tỷ lệ trả lại lá phiếu cho thấy không có điểm bất thường. Không có dấu hiệu đáng ngờ nào về việc thu hoạch phiếu bầu. ”
MITER đã tiến hành thêm một phân tích về các địa chỉ nhận được hơn 20 lá phiếu vắng mặt ở Georgia về bất kỳ mối quan tâm nào về việc thu hoạch lá phiếu. Báo cáo cho thấy 38 địa điểm liên quan đều có thể nhận được nhiều phiếu bầu một cách hợp pháp và chính đáng, giảm thiểu mọi lo ngại về gian lận cử tri. Số đông nhất là 84 trong 1 ký túc xá đại học.
Dưới đây là báo cáo và dữ liệu MITER:
Báo cáo MITER
https://sos.ga.gov/admin/uploads/GeorgiaAnalytics.pdf
Dữ liệu Báo cáo MITER
https://sos.ga.gov/admin/uploads/ballot_harvest_georgia.xlsx


National Election Security Lab Report on November Election Shows Sec Raffensperger’s Ballot Harvesting Ban Holds Strong
(ATLANTA)-A new analysis from MITRE Corporation’s National Election Security Lab, a non-profit that manages federally funded research and development in a number of areas including artificial intelligence and cyber threats, reports no suspected incidents of ballot harvesting during the November 2020 presidential election. On day one, Secretary of State Brad Raffensperger worked with the Georgia general assembly to ban ballot harvesting in Georgia, which they did successfully with HB 316.
“This report by MITRE is nothing less than a resounding victory for secure elections and voter integrity in Georgia,” said Secretary Raffensperger. “Ballot harvesting can be a major source of voter fraud and can undermine the integrity of the vote. We made stopping ballot harvesting a top priority and this report shows that we have succeeded in effectively eliminating the practice in Georgia.”
In April 2019, the Georgia legislature passed HB 316, election reform legislation championed by Secretary Raffensperger. Among the provisions, including providing for the new paper-ballot voting system, the legislation banned ballot harvesting.
Ballot harvesting is the process by which one individual or an organization collects and delivers numerous absentee ballots for other people to whom they have no connection. There have been numerous past instances in the United States of individuals abusing the system to collect and fill out blank ballots for their preferred candidate, collecting unfilled ballots from mailboxes and submitting them, having individuals send their absentee ballots to a central address where they were collected by one person or group and filled out, and other fraudulent activities.
In a recent example, hundreds of mail-in ballots were discovered in a mailbox in Patterson, New Jersey, ahead of a municipal election earlier this year. Four individuals, including a councilman and councilman-elect, have since been charged with voter fraud by the state’s Attorney General.
The MITRE Corporation’s National Election Security Lab conducted a statewide Ballot Harvesting Analysis of the November elections across Georgia’s 159 counties. MITRE collected data on the absentee by mail ballots requested and returned to check for unusually high or unusually low return rates. According to the report, a “statistical analysis of ballot return rates shows no anomalous points. No suspicious indicators of ballot harvesting.”
MITRE further conducted an analysis of addresses receiving more than 20 absentee ballots in Georgia for any ballot harvesting concerns. The report found that the 38 relevant locations could all plausibly and legitimately receive multiple ballots, mitigating any voter fraud concerns. The largest number, 84, went to a college dormitory.
Below are the MITRE report and data:
MITRE Report
https://sos.ga.gov/admin/uploads/GeorgiaAnalytics.pdf
MITRE Report Data
https://sos.ga.gov/admin/uploads/ballot_harvesting_georgia.xlsx
Georgia is recognized as a national leader in elections. It was the first state in the country to implement the trifecta of automatic voter registration, at least 16 days of early voting (which has been called the “gold standard”), and no-excuse absentee voting. Georgia continues to set records for voter turnout and election participation, seeing the largest increase in average turnout of any other state in the 2018 midterm election and record turnout in 2020, with over 1.3 million absentee by mail voters and over 3.6 million in-person voters utilizing Georgia’s new, secure, paper ballot voting system.
###


https://sos.ga.gov/index.php/elections/national_election_security_lab_report_on_november_election_shows_sec_raffenspergers_ballot_harvesting_ban_holds_strong

By adminVV