Theo tin Georgians for the Arts hay prnewswire.com


SAVANNAH, Geogria
Ngày 28 tháng 12 năm 2020
Mục sư Raphael Warnock đã đưa ra tuyên bố của mình nêu rõ sự hỗ trợ cho ngành nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo của Georgia.
Tôi rất khiêm tốn và biết ơn cộng đồng nghệ thuật vì đã cùng nhau nỗ lực hướng tới công trình lịch sử của chúng tôi ở Georgia. Và tôi đặc biệt muốn hoan nghênh người Georgia vì Nghệ thuật vì tất cả những gì bạn làm để vận động cho cư dân của chúng tôi.
Từ Nhà hát Fox nổi tiếng thế giới và Nhà hát Giao hưởng Atlanta đến Bảo tàng Cấp cao, Liên hoan Âm nhạc Savannah, sự công nhận của Tổ chức Nghệ thuật Quốc gia về sức mạnh của sáng tác thông qua Deep Center và “Hollywood của miền Nam” thì Georgia là quê hương của một trong những ngành nghệ thuật và giải trí sôi động nhất cả nước khi mang lại hàng ngàn việc làm cho các nhà sáng tạo và đầu tư vào các ngành nghệ thuật cho nhà nước ta cũng như đóng góp rất nhiều cho ngành du lịch của chúng ta.
Đó là lý do tại sao tôi rất vinh dự được sự ủng hộ của những người Georgia vì Nghệ thuật và cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cộng đồng nghệ thuật với tư cách là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Với tư cách là Thượng nghị sĩ của Georgia thì tôi sẽ tận tâm đầu tư vào Quỹ Quốc gia về Nghệ thuật và Tài trợ Quốc gia về Nhân văn, và Tổng công ty Phát thanh Công cộng. Ngoài ra thì tài trợ đầy đủ cho giáo dục nghệ thuật ở tất cả các trường công lập và chú trọng nhiều hơn vào các chương trình STEAM góp phần vào một nền giáo dục toàn diện và lực lượng lao động sáng tạo đẳng cấp thế giới.
Tôi cũng sẽ làm việc để cải thiện chính sách thuế để khuyến khích tốt hơn việc đóng góp từ thiện và đấu tranh đòi các nghệ sĩ khấu trừ công việc của họ một cách công bằng và bình đẳng; và công nhận các nghệ sĩ, doanh nhân và các tổ chức văn hóa và nghệ thuật phi lợi nhuận là những bộ phận có giá trị của nền kinh tế sáng tạo và là những người đóng góp cho cấu trúc của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của chúng ta. Và tôi sẽ luôn nâng cao lợi ích đầy đủ của nghệ thuật trong cả việc chăm sóc sức khỏe và quân đội như một phương tiện trị liệu và điều trị.
Nếu là tôi may mắn được đại diện cho quý vị tại Thượng viện Hoa Kỳ thì các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhạc sĩ, người biểu diễn và những người đam mê nghệ thuật sẽ có một đồng minh ở Hoa Thịnh Ðốn.


SAVANNAH, Ga., Dec. 28, 2020 /PRNewswire/ — Reverend Raphael Warnock issued his statement outlining support for Georgia’s arts, culture, and creative industry.
I am humbled and grateful to the arts community for coming together in an effort towards our historic work here in Georgia. And I especially want to applaud Georgians for the Arts for all that you do to advocate for our residents.
Georgia Senate Candidate Reverend Raphael Warnock Issues Statement Supporting Georgia’s Arts & Culture
Georgia Senate Candidate Reverend Raphael Warnock Issues Statement Supporting Georgia’s Arts & Culture
From the world-renowned Fox Theater and the Atlanta Symphony to the High Museum, Savannah Music Festival, the National Endowment of the Arts’ recognition of the power of writing through the Deep Center, and “Hollywood of the South,” Georgia is home to one of the most vibrant arts and entertainment industries in the country, bringing thousands of jobs for creatives and investment in artistic professions to our state as well as contributing to so much to our tourism industry.
That is why I am honored to have the support of Georgians for the Arts and commit to strongly supporting the arts community as U.S. Senator. As Georgia’s Senator, I will be dedicated to investments in the National Endowment for the Arts and the National Endowment for the Humanities, and the Corporation for Public Broadcasting. Also, the full funding for arts education in all public schools and greater emphasis on STEAM programs contributing to a well-rounded education and world-class creative workforce.
I will also work to improve tax policy to better incentivize charitable giving and fight for fair and equitable artist deductions of their work; and to recognize artists, entrepreneurs, and not-for-profit arts and culture organizations as valuable parts of the creative economy and contributors to the fabric of our small business community. And I will always lift up the full benefits the arts has in both health care and the military as a means for therapy and treatment.
As long as I am fortunate to represent you in the United States Senate, artists, creatives, musicians, performers, and art enthusiasts will have an ally in Washington.
About Georgians for the Arts
Georgians for the Arts, a 501c4 established in 2019, has a mission to provide vision, leadership, and resources that ensure the growth, prosperity, and sustainability of arts and culture in Georgia. It will assume the advocacy activities started and supported by ArtsGeorgia since 2013. Georgians for the Arts will advance its mission through year-round arts and culture advocacy activities, year-round programs for artists, and the networking of artists, arts educators, local arts organizations, and business leaders all working towards a better Georgia. www.georgiansforthearts.org
About ArtsGeorgia
ArtsGeorgia, an event sponsor, is a nonprofit arts service and advocacy organization founded in 2010, dedicated to advocating and providing resources for the arts with vision, innovation, consistency, and leadership. ArtsGeorgia implements its mission by providing essential advocacy resources; publishing newsletters and the ArtsGeorgia Official Arts Advocacy Handbook; creating the Georgians for the Arts initiative; and producing the annual Arts Advocacy Roundtable. ArtsGeorgia participates in local, regional, and national arts advocacy organizations, including 7 years as a National Partner of Americans for the Arts’ Arts Advocacy Summit. Other programs include expanding SpaceFinder Georgia, the development of ArtsGeorgia PLACES as a statewide arts directory and collaboration with Etchster to provide the Find Georgia Public Art app. www.artsgeorgia.net
Contact: Patrick Kelsey
Georgians for the Arts
(718) 689-0620
advocates@georgiansforthearts.org
SOURCE Georgians for the Arts
Related Links
www.georgiansforthearts.org


https://www.prnewswire.com/news-releases/georgia-senate-candidate-reverend-raphael-warnock-issues-statement-supporting-arts–culture-in-georgia-301198711.html

By adminVV