Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER


Kết quả Không chính thức – Tổng số có thể không bao gồm tất cả các Lá phiếu Vắng mặt hoặc Tạm thời
CÁC KẾT QUẢ
Cập nhật mới nhất
Thứ Năm, ngày 7 tháng 1 năm 2021, 10:07:00 PM tối
Thượng viện Hoa Kỳ (Perdue)
Quận/Khu bầu cử Báo cáo 100% Tỷ lệ phiếu bầu
David A. Perdue (I) (Cộng hòa) 49,51% 2.207.168
Jon Ossoff (Dân chủ) 50,49% 2.250.414
4.457.582
Thượng viện Hoa Kỳ (Loeffler) – Đặc biệt
Quận/Khu bầu cử Báo cáo 100% Tỷ lệ phiếu bầu
Kelly Loeffler (I) (Cộng hòa) 49,09% 2.188.189
Raphael Warnock (Dân chủ) 50,91% 2.269.449
4.457.638
Ủy ban Công vụ Khu 4
Quận/Khu bầu cử Báo cáo 100% Tỷ lệ phiếu bầu
Lauren Bubba McDonald, Jr. (I) (Cộng hòa) 50,50% 2.226.942
Daniel Blackman (Dân chủ) 49,50% 2,182,948
4.409.890


Unofficial Results – Totals may not include all Absentee or Provisional Ballots
RESULTS
Last updated
Wednesday, January 6, 2021, 7:41:51 AM
US Senate (Perdue)
Counties/Precincts Reporting 100% Percentage Votes
David A. Perdue (I) (Rep) 49.54% 2,206,004
Jon Ossoff (Dem) 50.46% 2,247,310
4,453,314
US Senate (Loeffler) – Special
Counties/Precincts Reporting 100% Percentage Votes
Kelly Loeffler (I) (Rep) 49.09% 2,188,189
Raphael Warnock (Dem) 50.91% 2,269,449
4,457,638
Public Service Commission District 4
Counties/Precincts Reporting 100% Percentage Votes
Lauren Bubba McDonald, Jr. (I) (Rep) 50.50% 2,226,942
Daniel Blackman (Dem) 49.50% 2,182,948
4,409,890


https://results.enr.clarityelections.com/GA/107556/web.264614/#/summary

By adminVV