Theo tin EIPCa hay prnewswire.com


Tòa án tối cao Hoa Kỳ nghe các tranh luận về Luật thu hoạch phiếu bầu của Arizona
EIPCa & EIPAz gửi Bản tóm tắt ngắn gọn cho Bạn của Tòa án Hỗ trợ Arizona
SANTA CLARITA, California
Ngày 8 tháng 3 năm 2021
Các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ theo dõi với dự đoán kết quả của Phiên điều trần ngày 3 tháng 3 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ liên quan đến Brnovich kiện Ủy ban Quốc gia Dân chủ (Democratic National Committee – Brnovich). Một vụ án liên quan đến mức độ các tiểu bang có thể ban hành luật để bảo vệ tính toàn vẹn của quá trình bầu cử. Arizona và California là hai tiểu bang trong số đó vì Landmark Legal Foundation đã gửi bản tóm tắt cho một người bạn của tòa án thay mặt cho Election Integrity Project®California (EIPCa) và Election Integrity Project®Arizona (EIPAz) hỗ trợ Arizona.
Vấn đề ở Brnovich là liệu các biện pháp bảo vệ bỏ phiếu do bang Arizona ban hành có vi phạm Mục 2 của Đạo luật Quyền bỏ phiếu hay không. Tầm quan trọng của Bản tóm tắt pháp lý Landmark là nó bao gồm tài liệu EIPCa về tác động của luật thu thập phiếu bầu của California nhằm loại bỏ yêu cầu về chuỗi hành trình sản phẩm, do đó cho phép các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và nhóm thiểu số được khai thác mà không sợ bị ảnh hưởng.
Một thách thức đối với tính hợp pháp của hai biện pháp bầu cử liêm chính của Arizona đã hoạt động theo cách của nó thông qua hệ thống tư pháp cho đến khi nó đến được Tòa án Tối cao. Luật bị thách thức đầu tiên được gọi là “chính sách ngoài khu vực bầu cử – out of precinct policy” yêu cầu các cá nhân bỏ phiếu trực tiếp bỏ phiếu bầu của họ tại khu vực được chỉ định của họ. Luật thứ hai giới hạn những người có thể xử lý các lá phiếu qua thư thay mặt cho một cử tri cá nhân chỉ định các thành viên gia đình thân thiết của cử tri, người vận chuyển thư và các quan chức bầu cử. Cụ thể bị cấm là các nhóm nhắm mục tiêu đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và cố gắng tham gia vào hoạt động buôn bán phiếu bầu (thu hoạch phiếu bầu).
“Chúng tôi hy vọng Tòa án sẽ làm điều đúng đắn và quy định rằng tất cả các bang, bao gồm Arizona, có quyền ban hành các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử”, Linda Paine, Chủ tịch EIPCa cho biết. “Những rủi ro cố hữu liên quan đến việc sử dụng rộng rãi phiếu bầu qua thư đòi hỏi sự bảo vệ theo lẽ thường. Các quốc gia có trách nhiệm hiến định để đảm bảo mọi lá phiếu được bỏ phiếu hợp pháp được xử lý một cách công bằng, trung thực và minh bạch nhằm bảo vệ công dân khỏi những thực thể vô lương tâm. tìm cách gây ảnh hưởng xấu đến các cuộc bầu cử ”.
Bản tóm tắt của EIPCa và EIPAz lập luận rằng các biện pháp bảo vệ là cần thiết để ngăn chặn việc tước quyền cử tri và mất niềm tin vào tính công bằng và chính xác của quy trình bầu cử. Ví dụ ở California thì việc thiếu bất kỳ biện pháp bảo vệ đáng kể nào đối với tính toàn vẹn của quy trình bỏ phiếu qua thư đã dẫn đến việc thu thập phiếu bầu rộng rãi vào năm 2018 và 2020. Trừ khi bị luật pháp cấm thì các tổ chức chính trị có thể và sẽ nhắm mục tiêu đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như công dân cao tuổi, những cử tri trẻ, những người phẫn nộ và không phải công dân cho nên thu thập rất nhiều lá phiếu của họ mà không quan tâm đến việc những lá phiếu đó có được thực thi đúng cách hay không. Nói tóm lại thì việc thiếu các quy định hợp lý khiến hệ thống dễ xảy ra gian lận.
“Các chính sách của Arizona được áp dụng bình đẳng và không có rào cản nào vượt quá gánh nặng bỏ phiếu thing thường,” Bà Linda Paine nói. “Các bang khác phải tránh những vấn đề đã gây khó khăn cho hệ thống bầu cử của California trong nhiều năm. Nếu luật của Arizona bị đảo lộn, các bang sẽ thiếu khả năng bảo vệ lá phiếu một cách đầy đủ”, Paine nói thêm.
Dự kiến ​​sẽ có quyết định trong trường hợp này vào cuối năm nay. Toàn văn bản tóm tắt của EIPCa và EIPAz có tại: [TẠI ĐÂY]


U.S. Supreme Court Hears Arguments Regarding Arizona’s Ballot Harvesting Law
EIPCa & EIPAz submit Friend of the Court Brief Supporting Arizona
SANTA CLARITA, Calif., March 8, 2021 /PRNewswire/ — States across the U.S. watch with anticipation the outcome of the March 3rd U.S. Supreme Court Hearing regarding Brnovich v. Democratic National Committee (Brnovich), a case involving the extent to which states can enact laws to protect the integrity of the electoral process. Arizona and California are foremost among them because Landmark Legal Foundation submitted a friend of the court brief on behalf of Election Integrity Project®California (EIPCa) and Election Integrity Project®Arizona (EIPAz) supporting Arizona.
At issue in Brnovich is whether voting protections enacted by the state of Arizona violate Section 2 of the Voting Rights Act. The importance of the Landmark Legal Brief is that it includes EIPCa documentation of the impact of California’s ballot harvesting laws that remove the chain of custody requirement, thereby allowing vulnerable populations and minorities to be exploited without fear of repercussion.
A challenge to the legality of Arizona’s two election integrity measures has worked its way through the judicial system until it reached the Supreme Court. The first challenged law, known as the “out of precinct policy,” requires individuals who vote in-person to cast their respective ballots at their designated precinct. The second law limits who may handle mail ballots on behalf of an individual voter, designating only the voter’s close family members, mail carriers, and elections officials. Specifically banned are groups who target vulnerable populations and attempt to engage in ballot trafficking (ballot harvesting).
“It is our hope the Court will do the right thing and rule that all states, including Arizona, have the right to enact sensible measures to ensure the integrity of the electoral system,” said Linda Paine, President of EIPCa. “The inherent risks associated with widespread use of vote-by-mail ballots demand common sense protections. States have a constitutional responsibility to ensure every lawfully cast ballot is processed in a fair, honest and transparent manner in order to protect citizens from unscrupulous entities who seek to adversely affect elections.”
EIPCa and EIPAz’s brief argues that protections are necessary to prevent voter disenfranchisement and loss of confidence in the fairness and accuracy of the electoral process. In California, for example, the lack of any significant protections of the integrity of the vote-by-mail process led to widespread ballot harvesting in 2018 and 2020. Unless prohibited by law, political operatives can and will target vulnerable populations such as senior citizens, young voters, indigents and noncitizens, collecting their ballots en masse without regard to whether those votes were executed properly. In short, lack of reasonable regulations leaves the system open to fraud.
“Arizona’s policies apply equally and impose no barriers beyond the normal burden of voting,” said Linda Paine. “Other states must avoid the problems that have plagued California’s electoral system for years. If Arizona’s laws are overturned, states will lack the ability to adequately protect the vote,” added Paine.
A decision in this case is expected later this year. The full text of EIPCa and EIPAz’s brief is available at: [HERE]
SOURCE EIPCa
Related Links
www.eip-ca.com


http://vietvoters.com/wp-admin/post-new.php

By adminVV