Theo tin Data Vault Holdings Inc. hay prnewswire.com


Ủy ban Bầu cử Liên bang Nhất trí Phê duyệt Nền tảng Datavault® đã được cấp bằng sáng chế để các Chiến dịch Chính trị Liên bang sử dụng trên khắp Hoa Kỳ

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, 10:27 ET

Ý kiến tư vấn mở đường cho việc áp dụng công nghệ chuỗi khối của Datavault để gây quỹ có hệ thống với NFT và công nghệ tiếp thị web 3.0 thay đổi trò chơi Adio®

NEW YORK và WASHINGTON
Ngày 22 tháng 12 năm 2022

Data Vault Holdings, Inc., dẫn đầu về tokenomics và trực quan hóa dữ liệu metaverse, định giá và kiếm tiền, đã nhận được sự chấp thuận nhất trí của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) về cả hai ý kiến tư vấn của Datavault® 1 và Datavault® 2 mà công ty tìm kiếm. Các ý kiến tư vấn củng cố và khẳng định vai trò lãnh đạo của Datavault trong lĩnh vực tài chính chiến dịch Web 3.0 và tiếp thị cho các chiến dịch chính trị. Bằng sáng chế cho phép Datavault® trở thành nguồn duy nhất của các công nghệ này và giới thiệu hàng nghìn khách hàng mới trong thị trường chính trị từ các chiến dịch của Đảng Cộng hòa, Dân chủ và Độc lập cũng như Ủy ban Hành động Chính trị (PACS) hỗ trợ họ.

Elliott S. Berke, Đối tác quản lý của Berke Farah LLP và Luật sư của Datavault, đã phát biểu: “Thật vinh dự khi được xuất hiện trước FEC thay mặt cho Datavault. Chúng tôi đánh giá cao những câu hỏi sâu sắc do các Ủy viên của FEC đưa ra và sự nhất trí của họ đối với cả hai Yêu cầu ý kiến tư vấn của Datavault . Chúng tôi mong muốn được thấy công việc tuyệt vời mà Datavault sẽ thực hiện để giúp các chiến dịch tiếp cận được cơ sở tài trợ rộng lớn hơn.”

“Datavault® cung cấp các công cụ Web 3.0 bao gồm NFT và công nghệ phản hồi di động Adio® thông qua một nền tảng đã được cấp bằng sáng chế đang thực sự thay đổi cuộc chơi trong thị trường chính trị mà chúng tôi phục vụ tại Hoa Kỳ,” Nathaniel Bradley, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Data Vault Holdings cho biết. “Các bằng sáng chế của chúng tôi giúp chúng tôi trở thành nguồn cung cấp công nghệ duy nhất trong hai thập kỷ tới. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ của chúng tôi, những người đã tạo ra thị trường ngách này theo cách mà công nghệ của chúng tôi ở cấp độ tiếp theo và cung cấp các công cụ Web 3.0 tốt nhất. Nền tảng của chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của công dân, phục vụ các chiến dịch thông qua kiếm tiền từ dữ liệu, cung cấp tiếp thị di động mang tính cách mạng giúp chuyển đổi cách giao tiếp một chiều truyền thống như biển hiệu, truyền hình và quảng cáo trên đài phát thanh thành phương tiện tương tác hai chiều. các hệ thống tìm kiếm sự minh bạch và quyền sở hữu phiếu bầu cho công dân, thông qua Datavault®, giờ đây sẽ cho phép theo dõi kiểm tra tinh tế và bảo vệ các chiến dịch từ tất cả các đảng phái chính trị.” Ông Bradley tiếp tục nói: “FEC đã tạo cho chúng tôi một nền tảng vững chắc để bắt đầu chiếm lĩnh thị trường và cũng đã cung cấp một phương tiện rất hiệu quả để thông báo cho các khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh của chúng tôi về các quyền đối với bằng sáng chế quốc tế và các sản phẩm độc quyền của chúng tôi. là một gánh nặng thực sự đối với các chiến dịch chính trị và thường là yếu tố then chốt quyết định thành công hay thất bại của một chiến dịch chính trị. Chúng tôi rất tập trung vào việc cung cấp sức mạnh của mã thông báo tiện ích và các công nghệ phản hồi trên thiết bị di động của chúng tôi để giúp khách hàng của chúng tôi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử và tài trợ cho chiến dịch liên tục của họ.”


Federal Election Commission Unanimously Approves Patented Datavault® Platform for Use by Federal Political Campaigns across the United States

Dec 22, 2022, 10:27 ET

Advisory Opinions Pave the Way for Datavault’s Blockchain Technology Adoption for Systematic Fundraising with NFTs and Game Changing Web 3.0 Marketing Technology Adio®

NEW YORK and WASHINGTON
December 22, 2022

Data Vault Holdings, Inc., leading the way in tokenomics and metaverse data visualization, valuation, and monetization, has received unanimous approval of the Federal Elections Commission (FEC) on both Datavault® 1 and Datavault® 2 advisory opinions sought by the company. The advisory opinions solidify and affirm Datavault’s leadership in the area of Web 3.0 campaign finance and marketing for political campaigns. Patents enable Datavault® as the sole source of these technologies and introduces thousands of new customers within the political market from the Republican, Democrat and Independent campaigns and Political Action Committees (PACS) that support them.

Elliott S. Berke, Managing Partner of Berke Farah LLP and Datavault’s Counsel, stated, “It was an honor to appear before the FEC on Datavault’s behalf. We appreciated the insightful questions raised by its Commissioners and their unanimous approval of both Datavault Advisory Opinion Requests. We look forward to seeing the amazing work Datavault will do to help campaigns reach a broader donor base.”

“Datavault® provides Web 3.0 tools including NFTs and Adio® mobile response technology through a patented platform that is truly game changing within the political market we serve in the United States,” said Nathaniel Bradley, co-founder and CEO of Data Vault Holdings. “Our patents make us the only source of the technology for the next two decades. I am extremely proud of our team who have created this niche market in a fashion where our technology is next level and provides the best of Web 3.0 tools. Our platform protects the privacy of citizens, serves campaigns through data monetization, provides revolutionary mobile marketing that transforms traditionally one-way communication like signage, television, and radio advertisements into two-way interactive mediums. The blockchain, which arguably is the master solution for all election systems seeking transparency and vote ownership for citizens, will ,through Datavault®, now enable an exquisite audit trail and protection for campaigns from all political parties.” Mr. Bradley went on to say, “The FEC has given us a solid foundation to begin our market capture and has also provided a very efficient means to inform our prospects and competitors of our international patents’ rights and our exclusive product offerings. Raising money is a real burden on political campaigns and often the pivotal factor in a political campaign’s success or failure. We’re very focused on delivering the power of utility tokens and our mobile response technologies to help our customers win elections and fund their constant campaigning.”

About the FEC
The Federal Election Commission (FEC) is the independent regulatory agency charged with administering and enforcing the federal campaign finance law. The FEC has jurisdiction over the financing of campaigns for the U.S. House, Senate, Presidency and the Vice Presidency of the United States of America. Learn more about the FEC at www.fec.gov.

About Data Vault Holdings Inc.
Data Vault Holdings Inc. is a technology holding company that provides a proprietary, cloud-based platform, Datavault®, for the delivery of branded data-backed cryptocurrencies. Data Vault Holdings Inc. provides businesses with the tools to monetize data assets securely over its Information Data Exchange® (IDE). The company is in the process of finalizing the consolidation of its affiliates Data Donate Technologies, Inc., ADIO LLC, and Datavault® Inc. as wholly owned subsidiaries under one corporate structure. Learn more about Data Vault Holdings Inc. at www.datavaultholdings.com.

Company Contact:
Data Vault Holdings Inc.
48 Wall Street, Floor 11
New York, NY 10005
1-844-DATA-400
www.datavaultholdings.com
info@thedqb.com

Media Contact:
Angry Apples Marketing
1-844-GO-ANGRY
hello@goangry.com
www.goangry.com

SOURCE Data Vault Holdings Inc.


https://www.prnewswire.com/news-releases/federal-election-commission-unanimously-approves-patented-datavault-platform-for-use-by-federal-political-campaigns-across-the-united-states-301709148.html

By adminVV