Theo tin All in Together hay prnewswire.com


Các cuộc thăm dò rơm của Conservative Political Action Conference cho đề cử GOP 2024
Washington D.C.
Ngày 6 tháng 4 năm 2023

Donald Trump 62%
Ron DeSantis 20%
Perry Johnson 5%
Nikki Haley 3%
Vivek Ramaswamy 1%Home

By adminVV