Theo tin Quinnipiac University National Poll
Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Quinnipiac University National Poll Trump giữ vị trí dẫn đầu trước DeSantis với tỷ lệ 42 – 32% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Ngày 15 tháng 3 năm 2023

Trump cao hơn một chút trong cuộc bầu cử sơ bộ của GOP, Kết quả thăm dò quốc gia của Đại học Quinnipiac;…

Trong một cái nhìn ban đầu về cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, 46% cử tri nghiêng về Đảng Cộng hòa và Đảng Cộng hòa ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố tranh cử và 32% ủng hộ Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được coi là một ứng cử viên tiềm năng, theo một cuộc thăm dò quốc gia của Đại học Quinnipiac (KWIN-uh-pea-ack) được công bố hôm nay. Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc và Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley nhận được 5 phần trăm. Trong số 12 ứng cử viên được tuyên bố hoặc tiềm năng còn lại được liệt kê, không ai đứng đầu 3 phần trăm phiếu bầu. Trump đã mở rộng vị trí dẫn đầu của mình trước DeSantis. Trong cuộc thăm dò hồi tháng 2 của Đại học Quinnipiac, Trump dẫn trước DeSantis với tỷ lệ 42 – 36%. vị trí dẫn đầu của anh ấy trước DeSantis.

Donald Trump: 46%
Ron DeSantis: 32%
Nikki Haley: 5%
Mike Pompeo: 1%
Glenn Youngkin: 0%
Tim Scott: 1%
Ted Cruz: 2%
Christ Sununu: 1%
Kristi Noem: 1%
Asa Hutchinson: 0%
Chris Christie: 1%
Liz Cheney: 2%
Perry Johnson: 0%
Vivek Ramaswamy: 0%March 15, 2023

Trump Inches Higher In GOP Primary, Quinnipiac University National Poll Finds;…

In an early look at the 2024 Republican presidential primary, 46 percent of Republican and Republican leaning voters support former President Donald Trump, who has declared his candidacy, and 32 percent support Florida Governor Ron DeSantis, who is seen as a potential candidate, according to a Quinnipiac (KWIN-uh-pea- ack) University national poll released today. Former United Nations Ambassador and South Carolina Governor Nikki Haley receives 5 percent. Of the remaining 12 listed declared or potential candidates, no one tops 3 percent of the vote. Trump has widened his lead over DeSantis. In Quinnipiac University’s February poll, Trump led DeSantis 42 – 36 percent. his lead over DeSantis.https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3869