Theo thăm dò mới của Yahoo News/YouGov sau bản cáo trạng cựu Tổng thống cho thấy Donald Trump đang dẫn trước Thống đốc Ron DeSantis trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 với tỷ lệ 52% -21%

Theo tin Yahoo News/YouGov poll
Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Yahoo News/YouGov poll Trump giữ vị trí dẫn đầu trước DeSantis với tỷ lệ 41 – 27% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Ngày 30-31 tháng 3 năm 2023

Một cuộc thăm dò mới của YouGov sau bản cáo trạng cựu Tổng thống cho thấy Donald Trump đang dẫn trước Thống đốc Ron DeSantis cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa trong các cử tri Đảng Cộng hòa .

Một cuộc thăm dò của Yahoo News/YouGov cho thấy hầu hết các đảng viên Cộng hòa đã đăng ký và các cử tri nghiêng về đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ Trump nếu một cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức tại bang của họ hôm nay

Donald Trump: 52%
Ron DeSantis: 21%
Mike Pence: 3%
Nikki Haley: 5%
Glenn Youngkin: 0%
Chris Christie: 2%
Mike Pompeo: 2%
Larry Hogan: 0%
Liz Cheney: 0%
Vivek Ramaswamy: 1%
Không rõ: 11%
Tôi sẽ không bỏ phiếu 2%Source: Yahoo News

Post-indictment poll: Trump surges to largest-ever lead over DeSantis

But the latest Yahoo News/YouGov survey also shows that most Americans don’t think Trump should be allowed to serve as president again if convicted.https://docs.cdn.yougov.com/4zul6phwv0/Yahoo_20230331_Toplines_Crosstabs_Joined.pdf

By adminVV