Theo tin Reuters/Ipsos Survey: Trump vẫn được ủng hộ trong đề cử tổng thống năm 2024 bất chấp cáo buộc hình sự

Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 của Reuters/Ipsos cho thấy Trump tăng vị trí dẫn trước DeSantis với tỷ lệ 58 – 21% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024. Vị trí ứng cử viên hàng đầu của Donald Trump cho sự đề cử của đảng Cộng hòa tiếp tục được củng cố với 58% đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông so với 48% vào đầu tuần này (ngày 4-6 tháng 4 năm 2023) và 44% vào tháng trước (tháng 3) .

Donald Trump: 58%
Ron DeSantis: 21%
Mike Pence: 4%
Nikki Haley: 1%
Mike Pompeo: 1%
Vivek Ramaswamy: 1%
Asa Hutchingson: 1%
Glenn Youngkin: 1%
Chris Christy: 0%
Chris Sununu: 0%
Người khác: 0%
Không biết: 8%Source: Reuters

Reuters/Ipsos Survey: Trump remains favored in 2024 presidential nomination despite criminal chargeshttps://www.ipsos.com/en-us/reutersipsos-survey-trump-remains-favored-2024-presidential-nomination-despite-criminal-charges

By adminVV