Theo tin Winthrop University

Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Winthrop trong ngày 12 tháng 4 năm 2023 thì Trump giữ vị trí dẫn trước DeSantis với tỷ lệ 42 – 20% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump: 41%
Ron DeSantis: 20%
Nikki Haley: 18%
Tim Scott: 7%
Mike Pence: 5%
Chris Sununu: 1%
Asa Hutchinson: 0%
Mike Pompeo: 2%
Glenn Youngkin: –%
Một người nào khác: 2%
Không ý kiến: 4%
Từ chối: 1%Source: Winthrop University

April 2023 Winthrop Poll Results

“Trump is on top with 41%. Florida Governor Ron DeSantis and Haley are neck-and-neck with 20% and 18% respectively.”https://www.winthrop.edu/winthroppoll/2023-april-winthroppoll-results.aspx

By adminVV