Biden dẫn trước DeSantis 49%-47% & Biden dẫn trước Trump 52%-43% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Marquette University Law School Poll.
Thông Báo cuộc thăm dò mới nhất của Marquette University Law School Poll trong tháng 6 năm 2023

MILWAUKEE – Một cuộc khảo sát mới của Trường Luật Đại học Marquette

Các tiêu đề khác

Trong số các đảng viên Cộng hòa và độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của GOP gần như bằng nhau, với 31% ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và 30% ủng hộ Thống đốc Florida Ron DeSantis. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence là sự lựa chọn của 6% và Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott nhận được 5%.
Nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay và DeSantis là ứng cử viên của GOP chống lại Biden, thì đó sẽ là một cuộc đua rất sát sao, với 49% ủng hộ Biden, 47% ủng hộ DeSantis và 4% từ chối lựa chọn. Biden đang dẫn trước Trump nhiều hơn về mặt vật chất trong một cuộc đối đầu giả định, với 52% cho Biden so với 43% của Trump và 4% chưa quyết định.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 6 năm 2023, phỏng vấn 913 cử tri đã đăng ký ở Wisconsin, với sai số là +/- 4,3 điểm phần trăm. Mẫu bao gồm 419 đảng viên Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa và được hỏi về sở thích của họ trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa, với sai số là +/- 6,5 điểm phần trăm. Ưu tiên chính của Đảng Dân chủ được hỏi từ 453 đảng viên Đảng Dân chủ và những người độc lập nghiêng về Đảng Dân chủ, với sai số là +/- 6 điểm phần trăm.

Marquette Law School Poll of Wisconsin voters finds Gov. Evers approval up, GOP presidential primary razor thin between Trump and DeSantis, and Biden with bigger lead over Trump than over DeSantis
Biden leads Trump by 9, DeSantis by 2 in hypothetical head-to-heads

June 28, 2023
This release is also available online.

MILWAUKEE – A new Marquette University Law School Poll survey of Wisconsin voters finds 57% approve of the job Gov. Tony Evers is doing as governor and 39% disapprove. In October 2022, 46% approved and 47% disapproved. Despite the governor’s approval, 57% think the state is on the wrong track, while 40% say it is headed in the right direction—a minimal change from the October survey.

Other headlines

Among Republicans and independents who lean Republican, the GOP presidential primary is a near-even divide, with 31% supporting former President Donald Trump and 30% supporting Florida Gov. Ron DeSantis. Former Vice President Mike Pence is the choice of 6% and South Carolina Sen. Tim Scott receives 5%.
If the election were held today and DeSantis were the GOP nominee against Biden, it would be a very close race, with 49% for Biden, 47% for DeSantis, and 4% declining to choose. Biden has a materially larger lead over Trump in a hypothetical matchup, with 52% for Biden to Trump’s 43% and 4% undecided.
The survey was conducted June 8-13, 2023, interviewing 913 Wisconsin registered voters, with a margin of error of +/-4.3 percentage points. The sample includes 419 Republicans and independents who lean Republican and were asked about their preferences in the Republican presidential primary, with a margin of error of +/-6.5 percentage points. The Democratic primary preference was asked of 453 Democrats and independents who lean Democratic, with a margin of error of +/-6 percentage points.

Contact: Kevin Conway
Associate Director of University Communication
(414) 288-4745 – office
(414) 202-9329 – mobile
kevin.m.conway@marquette.edu
https://law.marquette.edu/poll/2023/06/28/mlsp75-press-release/

By adminVV