Theo tin Quinnipiac University National Poll

Trump dẫn trước Biden 47%-46% & dẫn trước DeSantis 49%-25% và Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 71%-17% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Quinnipiac University National Poll trong tháng 6 năm 2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2023

Biden với Trump: Thăng tiến ở Pennsylvania, Trump dẫn trước trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, Kết quả thăm dò ý kiến ​​của Đại học Quinnipiac Pennsylvania; Cử tri đánh giá cao Thống đốc Shapiro, đặc biệt là về việc xử lý I-95

Tại một tiểu bang được coi là then chốt cho các cuộc bầu cử tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu một nhóm đông đảo các ứng cử viên đang tìm kiếm đề cử của Đảng Cộng hòa, nhận được 49% ủng hộ trong số các cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng ký ở Pennsylvania, tiếp theo là Thống đốc Florida Ron DeSantis nhận được 25% ủng hộ, theo một báo cáo. Cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac (KWIN-uh-pea-ack) được công bố hôm nay. Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie và cựu Phó Tổng thống Mike Pence mỗi người nhận được 5 phần trăm hỗ trợ. Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc và Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott mỗi người nhận được 4 phần trăm hỗ trợ. Tất cả các ứng cử viên được liệt kê khác nhận được hỗ trợ 1 phần trăm hoặc ít hơn.

Trong số các cử tri Đảng Dân chủ đã ghi danh ở Pennsylvania, Tổng thống Joe Biden nhận được 71% ủng hộ, Robert F. Kennedy Jr., một luật sư môi trường và nhà hoạt động phản đối vắc-xin, nhận được 17% ủng hộ và Marianne Williamson, một tác giả, nhận 5% ủng hộ.

Trong một cuộc đối đầu giả định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 giữa Biden và Trump, cuộc đua là một cuộc tranh tài gần như ngang nhau giữa tất cả các cử tri đã ghi danh với 47% ủng hộ Trump và 46% ủng hộ Biden.

Đảng Cộng hòa (89 – 7%) và độc lập (51 – 37%) ủng hộ Trump, trong khi Đảng Dân chủ (94 – 4%) ủng hộ Biden.

Donald Trump: 49%
Ron DeSantis: 25%
Chris Christie 5%
Mike Pence 5%
Nikki Haley: 4%
Tim Scott: 4%
Vivek Ramaswamy: 1%
Undecided: 5%
Refused: 1%

June 28, 2023

Biden vs. Trump: Toss Up In Pennsylvania, Trump Leads GOP Primary, Quinnipiac University Pennsylvania Poll Finds; Voters Give Gov. Shapiro High Marks, Especially On I-95 Handling

In a state considered key to presidential elections, former President Donald Trump is leading a crowded field of candidates seeking the GOP nomination, receiving 49 percent support among registered Republican voters in Pennsylvania, followed by Florida Governor Ron DeSantis receiving 25 percent support, according to a Quinnipiac (KWIN-uh-pea-ack) University poll released today. Former New Jersey Governor Chris Christie and former Vice President Mike Pence each receive 5 percent support. Former United Nations Ambassador and South Carolina Governor Nikki Haley and South Carolina Senator Tim Scott each receive 4 percent support. All other listed candidates receive 1 percent or less support.

Among registered Democratic voters in Pennsylvania, President Joe Biden receives 71 percent support, Robert F. Kennedy Jr., an environmental lawyer and anti-vaccine activist, receives 17 percent support, and Marianne Williamson, an author, receives 5 percent support.

In a hypothetical 2024 general election matchup between Biden and Trump, the race is a virtual dead heat among all registered voters with 47 percent supporting Trump and 46 percent supporting Biden.

Republicans (89 – 7 percent) and independents (51 – 37 percent) support Trump, while Democrats (94 – 4 percent) support Biden.

https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3875

By adminVV