Theo tin Fox Business Poll

Trump dẫn trước dẫn trước DeSantis 46%-16% và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Iowa năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Fox Business Poll vào tháng 7 năm 2023Donald Trump 46%
Ron DeSantis 16
Tim Scott 11
Vivek Ramaswamy 6
Nikki Haley 5
Mike Pence 4
Doug Burgum 3
Chris Christie 3
Asa Hutchinson 1
Francis Suarez 1
Larry Elder *
Will Hurd *
(Other) 1
(None of the above) *
(Don’t know) 3Theo tin Fox News poll

Trump dẫn trước dẫn trước DeSantis 56%-22% và Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 64%-17% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Quinnipiac Fox News Poll trong tháng 6 năm 2023


23-26 Jun 23
Joe Biden 64%
Robert Kennedy, Jr. 17%
Marianne Williamson 10%
(Other) 2%
(None of the above) 2%
(Don’t know) 6%


Donald Trump 56%
Ron DeSantis 22
Vivek Ramaswamy 5
Mike Pence 4
Tim Scott 4
Nikki Haley 3
Chris Christie 1
Larry Elder 1
Asa Hutchinson 1
Doug Burgum *
Will Hurd –
Francis Suarez –
(Other) *
(None of the above) 1
(Don’t know) 3


Fox Business Poll: Trump leads in Iowa, as DeSantis and Scott round out the top 3
https://www.foxbusiness.com/politics/fox-business-poll-trump-leads-iowa-desantis-scott-round-out-top-3

By adminVV