Theo tin The Granite State Poll

Theo Cuộc thăm dò Granite State mới nhất của University of New Hampshire trong tháng 7 năm 2023 thì Trump giữ vị trí dẫn trước DeSantis với tỷ lệ 37 – 23% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump 37%
Ron DeSantis 23%
Tim Scott 8%
Chris Christie 6%
Doug Burgum 6%
Vivek Ramaswamy 5%
Nikki Haley 5%
Mike Pence 3%
Will Hurd 1%
Asa Hutchinson 0%
Francis Suarez 0%
Người khác 1%
Không biết/Không chắc 4%Source: University of New Hampshire

Granite State Poll Results

By
Sean P. McKinley,M.A.
Zachary S. Azem,M.A.
Andrew E. Smith,Ph.D.
andrew.smith@unh.edu
603-862-2226
cola.unh.edu/unh-survey-center
July 18,2023
TRUMP MAINTAINS LEAD OVER DE SANTIS IN NEWHAMPSHIRE GOP2024 RACE
https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1748&context=survey_center_polls

By adminVV