Theo Cuộc Thăm Dò ở Tiểu Bang South Carolina của Winthrop trong ngày 23 tháng 7 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSanti, Haley, và Scott

Theo tin Fox Business Poll

Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Fox Business Poll trong ngày 27 tháng 4 năm 2023 thì Trump giữ vị trí dẫn trước Nikki Haley với tỷ lệ 48 – 14%, DeSantis với tỷ lệ 48 – 13% Tim Scott với tỷ lệ 48 – 10% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump: 48%
Nikki Haley: 14%
Ron DeSantis: 13%
Tim Scott: 10%
Mike Pence: 4%
Chris Christie: 2%
Asa Hutchinson: 1%
Doug Burgum: *
Larry Elder: *
Will Hurd: *
Francis Suarez: *
Người Khác: *
Không có ai ở trên: *
Không biết: 4%Source: Fox Business Poll

All results are for release after 9:00 AM/ET Sunday, July 23, 2023.
SOUTH CAROLINA
2024 GOP PRIMARY

“Trump is on top with 41%. Florida Governor Ron DeSantis and Haley are neck-and-neck with 20% and 18% respectively.”
Fox Business Poll: Trump has commanding lead in South Carolina GOP primary
https://www.foxbusiness.com/politics/fox-business-poll-trump-commanding-lead-south-carolina-gop-primary

By adminVV