Theo thăm dò mới của YouGov Poll cho The Economischo thấy Joe Biden đang dẫn trước Donald Trump 39%-38%, Trump đang dẫn trước Thống đốc Ron DeSantis 53%-15% trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin The EconomistYouGov poll

Donald Trump 53%
Ron DeSantis 15%
Vivek Ramaswamy 4%
Tim Scott 3%
Mike Pence 3%
Nikki Haley 2%
Chris Christie 2%
Asa Hutchinson 0%
Francis Suarez 0%
Doug Burgum 0%
Will Hurd 0%
Larry Elder 0%
Người khác 1%
Không rõ 11%
Tôi sẽ không bỏ phiếu 4%Source: The Economist/YouGov Poll

Donald Trump 53%
Ron DeSantis 15%
Vivek Ramaswamy 4%
Tim Scott 3%
Mike Pence 3%
Nikki Haley 2%
Chris Christie 2%
Asa Hutchinson 0%
Francis Suarez 0%
Doug Burgum 0%
Will Hurd 0%
Larry Elder 0%
Someone else 1%
Not sure 11%
I would not vote 4%
The Economist/YouGov Poll
August 12 – 15, 2023
1500 U.S. Adult Citizens
https://docs.cdn.yougov.com/18ox1hne2s/econTabReport.pdf

By adminVV