Theo tin NBC News

Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register/NBC News/Mediacom poll cho NBC NewsIowa ngày 21 tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu lựa chọn đầu tiên trong Iowa caucus 2024 với 42%, DeSantis 19%, Tim Scott 9%, Mike Pence & Nikki Haley 6%, Vivek Ramaswamy 4%, Doug Burgum: 2% và Will Hurd 1% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Ai trong số những đảng viên Đảng Cộng hòa sau đây sẽ là lựa chọn đầu tiên của quý vị cho chức tổng thống?

Donald Trump: 43%
Ron DeSantis: 19%
Tim Scott: 9%
Nikki Haley: 6%
Mike Pence: 6%
Chris Christie: 5%
Vivek Ramaswamy: 4%
Doug Burgum: 2%
Will Hurd: 1%
Asa Hutchinson: 0%
Larry Elder: 0%
Francis Suarez: 0%
Perry Johnson: 0%
Không chắc: 5%
Không có ai ở trên: 2%
Không biết/từ chối trả lời: 12%Source: NBC News

Trump holds big lead in new Iowa poll, but DeSantis and Scott see paths to victory
https://www.cnbc.com/2023/08/21/trump-leads-desantis-in-iowa-poll-ahead-of-first-republican-debate.html
DES MOINES REGISTER/NBC NEWS/MEDIACOM IOWA POLL
August 13-17, 2023
https://www.documentcloud.org/documents/23921548-gopfutureip-nbcdmnmediacomm

By adminVV