Theo tin FiveThirtyEight/Washington Post/Ipsoss Survey:

Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy và Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên

Ron DeSantis 29%
Vivek Ramaswamy 26%
Nikki Haley 15%
Mike Pence 7%
Chris Christie 4%
Tim Scott 4%
Doug Burgum 1%
Will Hurd 1%
Không có ai ở trên/không biết 13%Source: The Washington Post

Our Republican debate poll finds Ron DeSantis and Vivek Ramaswamy won
https://www.washingtonpost.com/politics/interactive/2023/poll-republican-presidential-debate/

Source:

Who Won The First Republican Debate?
https://projects.fivethirtyeight.com/republican-debate-august-poll/


DeSantis, Ramaswamy, Haley seen as top performers in first Republican debate
https://www.ipsos.com/en-us/fivethirtyeight-washington-post-first-republican-debate-poll

By adminVV