Theo thăm dò mới của YouGov Poll cho St. Louis University cho thấy Joe Biden chỉ nhận được 35% cử tri Missouri sẽ ủng hộ và Trump đang dẫn đầu Thống đốc Ron DeSantis 52%-17% trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin St. Louis University/YouGov poll

Donald Trump 52%
Ron DeSantis 17%
Mike Pence 9%
Nikki Haley 5%
Tim Scott 5%
Những người khác 12%Source: St. Louis University/YouGov poll

2024 Presidential Election
Thirty-five percent of Missouri voters would support President Biden in the 2024 presidential election. Fifty percent of voters indicated they would support a “Republican Candidate.”
Fifty-two percent of non-Biden supporters indicated they would “most likely” support Donald Trump, while 17% indicated Ron DeSantis.

Donald Trump 52%
Ron DeSantis 17%
Mike Pence 9%
Nikki Haley 5%
Tim Scott 5%
Other 12%
SLU/YouGov Poll: Voters Weigh In on 2024 Presidential Election, Education, LGBTQ Issues
08/23/2023
https://www.slu.edu/news/2023/august/slu-poll.php

By adminVV