Trump dẫn trước Chris Christie 49%-9% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College Polling.
Thông Báo cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College Polling trong tháng 8 năm 2023

Cuộc thăm dò quốc gia tháng 8 năm 2023: Cuộc tranh luận về Trump có thể mở ra cơ hội cho các ứng cử viên khác
Ngày 28 tháng 8 năm 2023

Một cuộc khảo sát mới của Emerson College Polling đối với các cử tri Hoa Kỳ sau cuộc tranh luận Sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tháng 8 cho thấy một nửa số cử tri Sơ cấp của Đảng Cộng hòa (50%) dự định bỏ phiếu cho Donald Trump, tỷ lệ ủng hộ thấp nhất cho đến nay đối với cựu Tổng thống trong các cuộc thăm dò quốc gia của Emerson. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm 6 điểm phần trăm kể từ cuộc thăm dò toàn quốc trước cuộc tranh luận vào tuần trước.

Donald Trump 50%
Ron DeSantis 12%
Vivek Ramaswamy 9%
Mike Pence 7%
Nikki Haley 7%
Chris Christie 5%
Tim Scott 2%
Doug Burgum 0.60%
Asa Hutchinson 0.60%
Perry Johnson 0.40%
Francis Suarez 0.30%
Will Hurd 0.30%
Chưa quyết định 8%Source: Emerson College Polling
August 15th, 2023
2024 PRESIDENTIAL PRIMARIES: DESANTIS FALLS TO SINGLE DIGITS, BIDEN STAYS STRONG

2024 Democratic Primary poll:
Joe Biden 61%
Robert Kennedy Jr. 12%
Marianne Williamson 4%
Undecided 23%

Republican after 2023 August Primary debate poll:
Donald Trump 50%
Ron DeSantis 12%
Vivek Ramaswamy 9%
Mike Pence 7%
Nikki Haley 7%
Chris Christie 5%
Tim Scott 2%
Doug Burgum 0.6%
Asa Hutchinson 0.6%
Perry Johnson 0.4%
Francis Suarez 0.3%
Will Hurd 0.3%
Undecided 8%
August 2023 National Poll: Trump Debate Snub May Open Door for Other Candidates
August 28th, 2023

August 2023 National Poll: Trump Debate Snub May Open Door for Other Candidates

By adminVV