Theo thăm dò mới của University of Georgia poll cho AJC cho thấy Trump dẫn đầu đảng Cộng hòa ở Georgia bất chấp cáo buộc của Quận Fulton với 57%, Thống đốc Ron DeSantis 15%, Mike Pence 4%, Vivek Ramaswamy & Nikki Haley & Tim Scott 3% trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin School of Public and International Affairs Survey Research Center at the University of Georgia poll for AJC

Donald Trump 57%
Ron DeSantis 15%
Mike Pence 4%
Vivek Ramaswamy 3%
Nikki Haley 3%
Tim Scott 3%
Chris Christie 3%
Francis Suarez 1%
Doug Burgum 0.00%
Asa Hutchinson 0.10%
Larry Elder 0.10%
Will Hurd 0.20%
Chưa quyết định 14%Source: AJC 2024 GEORGIA REPUBLICAN PRESIDENTIAL PRIMARY SURVEY for AJC

Donald Trump 57%
Ron DeSantis 15%
Mike Pence 4%
Vivek Ramaswamy 3%
Nikki Haley 3%
Tim Scott 3%
Christ Christy 2%
Francis Suarez 1%
Asa Hutchinson 0%
Doug Burgum 0%
Larry Elder 0%
Will Hurd 0%
Undecided 14%AJC poll: Trump leads Republicans in Georgia despite Fulton County charges
By Greg Bluestein
Aug 29, 2023
https://www.ajc.com/politics/ajc-poll-trump-leads-republicans-in-georgia-despite-fulton-county-charges/3YXEW4VA7NBNBKJVM6RIE777V4/

By adminVV