Theo tin NMB Research poll

Theo cuộc thăm dò mới nhất do NMB Research do Political thu được trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn dẫn đầu với 47%, DeSantis & Halley 10%, Ramaswamy & Christy 8%, và Scott 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump 47%
Ron DeSantis 10%
Nikki Haley 10%
Chris Christie 8%
Vivek Ramaswamy 8%
Tim Scott 5%
Mike Pence 4%
Doug Burgum 2%
Will Hurd 1%
Asa Hutchinson 1%
Larry Elder 1%
Francis Suarez
Perry Johnson
Từ chối trả lời 1%
Chưa quyết định 4%Source:

NEW HAMPSHIRE STATEWIDE GOP PRIMARY SURVEY
August 26-31, 2023

Donald Trump 47%
Ron DeSantis 10%
Nikki Haley 10%
Chris Christie 8%
Vivek Ramaswamy 8%
Tim Scott 5%
Mike Pence 4%
Doug Burgum 2%
Will Hurd 1%
Asa Hutchinson 1%
Larry Elder 1%
Francis Suarez
Perry Johnson
Refused 1%
Undecided 4%

https://www.politico.com/f/?id=0000018a-62f4-d788-afef-6bfe94400000&nname=playbook&nid=0000014f-1646-d88f-a1cf-5f46b7bd0000&nrid=0000014e-f115-dd93-ad7f-f91513e50001&nlid=630318Trump support at 47 percent in New Hampshire poll
BY MIRANDA NAZZARO

Trump support at 47 percent in New Hampshire poll

By adminVV