Theo tin Wall Street Journal

2024 General Election
Total Trump 46%
Total Biden 46%

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Wall Street Journal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 59%, DeSantis 13%, Halley 8%, Ramaswamy 5%, Christy 3%, Pence & Scott 2%, Hutchingson & Burgum 1% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump 59%
Ron DeSantis 13%
Nikki Haley 8%
Vivek Ramaswamy 5%
Chris Christie 3%
Mike Pence 2%
Tim Scott 2%
Asa Hutchinson 1%
Doug Burgum 1%
Will Hurd 0%
Larry Elder 0%
Francis Suarez 0%
Perry Johnson 0%
Glenn Youngkin –
Chris Sununu –
Mike Pompeo –
Kristi Noem –
Chưa quyết định 4%Source:

Wall Street Journal
August 24-30, 2023
National Multimodal Survey

Donald Trump 59%
Ron DeSantis 13%
Nikki Haley 8%
Vivek Ramaswamy 5%
Chris Christie 3%
Mike Pence 2%
Tim Scott 2%
Asa Hutchinson 1%
Doug Burgum 1%
Will Hurd 0%
Larry Elder 0%
Francis Suarez 0%
Perry Johnson 0%
Glenn Youngkin –
Chris Sununu –
Mike Pompeo –
Kristi Noem –
Undecided 4%

https://s.wsj.net/public/resources/documents/WSJ_Poll_Aug_2023.pdfBiden vs. Trump Is Bound to Be Close
William A. Galston
Sept. 5, 2023 12:33 pm ET
https://www.wsj.com/articles/biden-vs-trump-is-bound-to-be-close-abortion-immigration-2024-election-8bb6801d

By adminVV