Trump dẫn trước Biden 40%-35%, Trump dẫn trước DeSantis 55%-10% & Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 60%-15% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS / Harris Poll.
Thông Báo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS / Harris Poll trong tháng 9 năm 2023

Trong các cuộc đối đầu giữa các ứng cử viên tổng thống, Biden thua Trump 5 điểm, Nikki Haley 4 điểm và Tim Scott 2 điểm; Biden đánh bại Mike Pence với tỷ số 6, Ron DeSantis với tỷ số 4 và Vivek Ramaswamy với tỷ số 2.Source: Stagwell Inc.

If the Republican presidential primary for the
2024 election was held today, who would you
vote for? (GOP Voters)

Donald Trump 57%
Ron DeSantis 10%
Vivek Ramaswamy 8%
Nikki Haley 6%
Mike Pence 4%
Tim Scott 2%
Chris Christie 2%
Perry Johnson 1%
Larry Elder 1%
Asa Hutchinson 0%
Ryan Binkley 0%
Doug Burgum 0%
Asa Hutchinson 0%
Will Hurd 0%
Someone Else 2%
Don’t know / Unsure 9%

If the Democratic presidential primary for the
2024 election was held today, who would you
vote for? (Dem Voters)

Joe Biden 60%
Robert F. Kennedy Jr. 15%
Marianne Williamson 4%
Someone else 9%
Don’t know / Unsure 12%SEPTEMBER HARVARD CAPS / HARRIS POLL: 64% OF VOTERS SAY BIDENOMICS IS NOT WORKING AS INFLATION REMAINS TOP CONCERN
https://www.prnewswire.com/news-releases/september-harvard-caps–harris-poll-64-of-voters-say-bidenomics-is-not-working-as-inflation-remains-top-concern-301929596.html

By adminVV