Category: Arizona

Citizens Clean Elections Commission sẽ công bố Hướng dẫn giáo dục cử tri đầu tiên bằng ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ với nữ diễn viên khiếm thính nổi tiếng và nhân vật nổi tiếng “Sesame Street”

Theo tin Citizens Clean Elections Commission hay prnewswire.com Clean Elections-sponsored debate getting interest from national outlet C-SPAN Citizens Clean Elections Commission sẽ công bố Hướng dẫn giáo dục cử tri…