Category: Candidates

Trong các cuộc đối đầu giữa các ứng cử viên tổng thống 2024 thì Biden thua Trump 5 điểm, Nikki Haley 4 điểm và Tim Scott 2 điểm theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS / Harris Poll

Trump dẫn trước Biden 40%-35%, Trump dẫn trước DeSantis 55%-10% & Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 60%-15% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò…

Political thu được cuộc thăm dò mới nhất do NMB Research trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 47%, DeSantis & Halley 10%, Ramaswamy & Christy 8%, và Scott 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin NMB Research poll Theo cuộc thăm dò mới nhất do NMB Research do Political thu được trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn dẫn đầu với 47%,…

Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register/NBC News/Mediacom poll cho NBC News ngày 21 tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu lựa chọn đầu tiên trong Iowa caucus 2024 với 42%, DeSantis 19%, Tim Scott 9%, Mike Pence & Nikki Haley 6%, Vivek Ramaswamy 4%, Doug Burgum: 2% và Will Hurd 1%

Theo tin NBC News Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register/NBC News/Mediacom poll cho NBC NewsIowa ngày 21 tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu lựa…

Trump dẫn trước Biden 47%-46% & dẫn trước DeSantis 49%-25% và Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 71%-17% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Quinnipiac University National Poll trong tháng 6 năm 2023

Theo tin Quinnipiac University National Poll Trump dẫn trước Biden 47%-46% & dẫn trước DeSantis 49%-25% và Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 71%-17% trong tranh cử Tổng thống…

Trump dẫn trước Biden 6 điểm và DeSantis 55%-14% Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 62%-15% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS / Harris Poll trong tháng 6 năm 2023

Trump dẫn trước DeSantis 55%-14% & Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 62%-15% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS…