Category: Elections

Theo thăm dò qua Straw Poll tại 2023 Young Republican National Convention thì DeSanti dẫn đầu với 36.6%, Trump 35.4%, Ramaswamy 9.1%, Haley 7.5%, và Scott 5.5% trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

< Theo thăm dò qua Straw Polls của The Young Republicans cho thấy Thống đốc Ron DeSanti dẫn đầu với 36.6%, Trump 35.4%, Vivek Ramaswamy 9.1%, Nikki Haley 7.5%, Tim…

Plus1Vote sẽ cung cấp các chuyến đi khứ hồi miễn phí đến các phòng phiếu ở tất cả 159 quận cho ngày bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia vào ngày 5 tháng 1 năm 2021

Theo tin Plus1Vote hay prnewswire.com Plus1Vote sẽ cung cấp miễn phí các chuyến đi Bỏ phiếu Ngày Bầu cử cho Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia…